ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Dokumenty


  Štátny vzdelávací program:

 

  Školský vzdelávací program:

        1. ročnik - ANJ, ENV, ETV, HUV, KNV, MAT, PVO, SJL, TSV, VYV

        2. ročník - ANJ, ENV, ETV, HUV, KNV, MAT, PVO, SJl, TSV, VYV

        3. ročnik - ANJ, ENV, ETV, HUV, INF, KNV, MAT, PDA, PVC, SJL, TSV, VLA, VYV

        4. ročník - ANJ, ENV, ETV, HUV, INF, KNV, MAT, PDA, PVC, SJL, TSV, VLA, VYV

        5. ročník - ANJ, BIO, DEJ, ENV, ETV, GEO, HUV, INF, KNV, MAT, SJL, ŠPP-A, ŠPP-F, ŠPP-H, ŠPP-V,

                        TECH, TSV, VYV

        6. ročník - ANJ, BIO-klas.tr., BIO-šport.tr., DEJ, ENV, ETV, FYZ, GEO, HUV, INF, KNV, MAT, OBN,                                         SJL, ŠPP-A, ŠPP-F, ŠPP-H, ŠPP-V, TECH, TSV, VYV

        7. ročník - ANJ, BIO, DEJ, ENV, ETV, FYZ-1h, FYZ-2h, GEO, HUV, CHEM, INF, KNV, MAT, NEJ, OBN,                                     PRZ, RUJ, SJL, ŠPH, ŠPP-A, ŠPP-F, ŠPP-H, ŠPP-V, TECH, TSV, VYV

        8. ročník - ANJ, BIO, DEJ, ENV, ETV, FYZ, GEO, HUV, CHEM, IFV, INF, KNV, MAT, NEJ, OBN, PRZ, RUJ,

                       SJL, ŠPH, ŠPP-A, ŠPP-F, ŠPP-H, ŠPP-V, TECH, TSV, VYV

        9. ročník - ANJ, BIO, DEJ, ENV, ETV, FYZ, GEO, CHEM, IFV, KNV, MAT, NEJ, OBN, PRZ, RUJ, SJL, ŠPH,

                       ŠPP-A, ŠPP-F, ŠPP-H, ŠPP-V, TECH, TSV, VYV
Tlačivá