ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Knihomoli do Aquaparku – 3.B – jún 2024Aj keď je jún plný skúšania, výletov, športových aktivít, i tak si žiaci 3.B našli čas na posledný mesiac celoročnej súťaže Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Prečítané knihy výtvarne i literárne spracovali.

Triedu im zdobia rozkvitnuté kaktusy, ktoré netreba vôbec polievať. A nové knihy dostali veselé záložky.


NAJ dejepisné projekty za 2. polrok – jún 2024Predstavujeme Vám najlepšie dejepisné projekty za druhý polrok! Mnohé práce sú dôkazom, že deti sú snaživé, kreatívne, tvorivé a vedia pracovať s informáciami. Každým polrokom posúvajú svoje práce o stupeň vyššie...


Problémy sveta – OBN – 7. ročník – jún 2024Ani na hodinách občianskej náuky nezaháľame a už nejaký ten čas riešime v 7. ročníku aktuálne problémy súčasného sveta - bohatstvo a chudoba, hlad a bieda, choroby, vojny, extrémizmus, tradičné aj moderné závislosti, nástrahy internetu a sociálnych sietí, ekológia, delikvencia a kriminalita mladých, manipulácia, nespravodlivosť, diskriminácia, porušovanie ľudských práv... Záverečný výstup každého z nás je projekt alebo prezentácia. A že sme si dali naozaj záležať, už posúďte sami.


Ručná výroba kníh - DEJ – 5. ročník – jún 2024Naši piataci sa vrátili na dejepise do stredoveku - do čias, kedy sa knihy písali a prepisovali ručne. Vytvorili vlastné rukopisné diela a odprezentovali ich na symbolickej triednej autogramiáde. Mnohé knihy boli naozaj zaujímavé a vyslúžili si od spolužiakov uznanie a záujem.


Výtvarná súťaž "Paríž 2024 - olympijské pohľadnice" - jún 2024ZÚ Šikovné ručičky – 10.6.2024Domček, ktorý si deti 10. júna vyrobili, má čarovné okná. Tam si zaznačia dôležité veci, na ktoré nesmú zabudnúť.


ZÚ Maliarik - jún 2024ZÚ Maliarik - máj 2024ZÚ Šikovné ručičky – 8.4.2024, 22.4.2024V pondelok 8. apríla naše šikovné ručičky zdobili keramiku.

22. apríla šikovné ručičky pre zmenu vyrábali plachetnice. Nie hocijaké. Boli na zjedenie.


ZÚ Maliarik - apríl 2024ZÚ Šikovné ručičky – 25.3.2024V pondelok 25. marca šikovné ručičky našich detí vyrábali obrázky, kde plátno ozdobili sadrovými odliatkami a dozdobili kamienkami.


Týždeň finančnej gramotnosti - VYV - 5.B – marec 2024Žiaci 5.B sa zapojili do aktivity Týždeň finančnej gramotnosti - Global money week.

Na hodinách výtvarnej výchovy vlastnoručne namaľovali peniaze a rôzne predmety, ktoré si môžu za peniaze kúpiť. Tým hravou formou spoznávali hodnotu peňazí, čo budú v živote určite potrebovať. Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny je pre človeka veľmi dôležité!


Abstrakt – VYV – 6.C – 13.3.2024Zo šiestakov umelci! Nebola to klasika, ale hra s farbami a plátnom na výtvarnej výchove v 6.C pod názvom: Abstrakt. Takéto zaujímavé dielka deti vytvorili.


ZÚ Maliarik - marec 2024Vynálezy, ktoré zmenili svet – DEJ – 5.B – marec 2024Naši piataci z "béčky" na hodinách dejepisu obhajovali svoje projekty na tému VYNÁLEZ, KTORÝ (podľa mňa) ZMENIL SVET. Cieľom bolo uvedomiť si, že s mnohými zlepšovákmi a inováciami (aj zlými a nebezpečnými) sme tu dlho, len časom zmenili a stále menia svoju podobu. Dozvedeli sme sa navzájom veľa zaujímavého...


Knihomoli do Aquaparku – 3.B – február 2024I vo februári súťažila 3.B v súťaži na podporu čitateľskej gramotnosti. Organizuje ju Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

A aj tentokrát deti prečítali veľa kníh, spolužiakom odprezentovali a do súťaže poslali krásne projekty.


ZÚ Maliarik - február 2024Najvydarenejšie polročné projekty – DEJ – január 2024Predstavujeme najvydarenejšie polročné dejepisné projekty, ich autorov a autorky...


Výtvarná súťaž Môj deň bez internetu – január 2024Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s participujúcimi subjektmi: Mesto Dolný Kubín, Združenie miest a obcí Dolná Orava, mestské kultúrne stredisko, oravské kultúrne stredisko, Spoločný školský úrad Oravský Podzámok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, organizoval v mesiaci január  výtvarnú súťaž na tému „Môj deň bez internetu.“ Poslaním súťaže bolo dať deťom priestor k zamysleniu sa, či vôbec dokážu stráviť deň bez mobilu, počítača, notebooku či iných zariadení pripojených na internet. Žiaci 4. a 3. ročníka zaujímavo výtvarne stvárnili činnosti, ktorými by si  takýto deň vyplnili. Zdá sa, že deti v mladšom veku nemajú s tým problém a väčšinou nad mobilmi a počítačmi vyhrával šport, prechádzky a výlety do prírody, čítanie kníh, či hračky. Určite ich v takomto myslení treba podporovať a rozvíjať, aby si vedeli nastaviť tú správnu mieru, aby pre nich internet sa nestal závislosťou!


ZÚ Šikovné ručičky – 22.1.202422. januára šikovné ručičky vyrábali veslárov. Boli pekní a ešte sa dali i zjesť. Alebo týmto veselým výrobkom potešia doma na oslave.


ZÚ Maliarik - január 2024ZÚ Maliarik sa 8. januára 2024 zmenil na tvorivú dielňu s názvom ŠKRIATKOVIA. Prišla totiž p. Alenka Javorková z Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a chvíľku nám rozprávala a čítala úryvky z knihy o škriatkoch. Potom sa už tvorilo, samozrejme tematicky. Šikovné deti vyrábali škriatkov.

A aj 15. a 22. januára deti usilovne tvorili. Vznikli nádherné obrázky plné farieb.


ZÚ Šikovné ručičky – 18.12.2023Na predvianočnom krúžku Šikovné ručičky bolo síce ručičiek menej, ale tie, ktoré boli,  dokázali, aké sú šikovné . Toto všetko vytvorili.


Emócie, city, psychické stavy – ETV – december 2023


Na hodinách etickej výchovy žiaci využívajú nielen zaujímavé pracovné zošity HRAVÁ ETIKA, ale hlavne veľa debatujú s vyučujúcim aj medzi sebou. Nedávno si vybrali rôzne emócie, city či psychické stavy a spracovali ich do projektov. Hľadali obrázky, fotografie, kreslili, písali... a zamýšľali sa nad tým, čo zapríčiňuje RADOSŤ, HNEV, SMÚTOK..., prečo je dôležitá POKORA, SKROMNOSŤ, DOBROSRDEČNOSŤ..., prečo by nás mala obchádzať LENIVOSŤ, AGRESIVITA či NENÁVISŤ. Blížia sa sviatky pokoja a radosti, tak nech nám takéto dni vydržia čo najdlhšie!


Mapa vymyslenej krajiny – DEJ – 5. ročník – december 2023V tomto predvianočnom čase sa piataci na dejepise vybrali do krajín plných fantázie, dobra a zla i dobrodružstiev. Učili sa o starých mapách a tvorili tie svoje. Každá MAPA VYMYSLENEJ KRAJINY však obsahovala aj kreatívne pomenovania, mapové značky a mapovú legendu...


Osobnosť – OBN – 7. ročník – december 2023Na hodinách občianskej náuky v 7. ročníku spoznávame samých seba. Venujeme sa psychologickým témam, debatujeme a pracujeme aj na projektoch. Dve posledné zadania zneli: vypracuj PAVUČINU SVOJEJ OSOBNOSTI (vlastnosti, schopnosti, talent, temperament, záujmy, ciele, sny) a zamysli sa nad CESTOU SVOJHO ŽIVOTA (dôležité udalosti, zmeny). Máme za sebou zaujímavé hodiny, kde učiteľ ustúpil do úzadia a veľa sme hovorili my...


ZÚ Maliarik - december 2023Knihomoli do Aquaparku – 3.B – november 2023Aj v novembri sa čitatelia z 3.B zapojili do 3. ročníka celoročnej súťaže KNIHOMOLI DO AQUAPARKU. Súťaž usporadúva Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Držíme palce.


Staré fotografie na dejepise – 5. ročník – november 2023November je mesiacom stíšenia a spomienok na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Piataci v tomto období na dejepise pracovali na projektoch so starými rodinnými fotografiami. Za pomoci rodičov či starých rodičov tak ožili mnohé príbehy a životné osudy...


Potreby, statky a služby – OBN – 9. ročník – november 2023Deviataci a deviatačky sa už neradi fotia. Napriek tomu usilovne pracujú aj na hodinách občianskej náuky. V dnešnej dobe konzumu sa zamýšľali vo svojich projektoch, aké sú POTREBY, STATKY A SLUŽBY členov ich rodín. A že to rozhodne nie sú len veci, je potešiteľné!


Rodina – OBN – 6. ročník – november 2023Šiestačky a šiestaci sa na hodinách občianskej náuky venujú téme RODINA. Okrem zaujímavých debát na hodinách vznikli aj vydarené projekty, ktoré žiaci zaujímavým spôsobom prezentovali v triede pred spolužiakmi...


ZÚ Maliarik - november 2023Vesmír očami žiakov – 4.C – október 2023Témou projektu, ktorý mali vypracovať žiaci zo 4.C, bol Vesmír očami žiakov. Deti pristúpili k zadaniu naozaj zodpovedne a tvorivo a pekne si svoje projekty odprezentovali. Niektorí sa priznali, že im pomáhali rodičia, ale to vôbec nevadí, tímová práca je fajn.


Pracovné vyučovanie – 4.D – 17.10.2023Žiaci 4.D vytvorili rekordne dlhý most. Trvalo to dlhšie, ako sme predpokladali, ale výsledok stál za to. Posúďte sami.


ZÚ Maliarik - október 2023Tvárna plastelína na VYV – 5.C – 10.10.202310. októbra sa žiaci 5.C na výtvarnej výchove učili vytvoriť sediacu postavu. Plastelína je nielen tvárna, ale i krásne farebná. To, že sa im to podarilo,  môžeme vidieť na fotografiách.


Šikovné ručičky – 2.10.2023V pondelok 2. októbra sa deti v záujmovom útvare "Šikovné ručičky" prvýkrát pustili do práce a dokázali, že si tento rok vybrali ten správny krúžok. Tešíme sa na ich ďalšie výtvory.


Koláže v 7. ročníku – september 2023Na hodinách výtvarnej výchovy v 7. ročníku žiaci tvorili koláže. Téma bola - letný poriadok a chaos.


Technika, výtvarná výchova – 5. a 6. ročník – jún 2023Na hodinách techniky a výtvarnej výchovy žiaci 5.a 6. ročníka pracovali s prírodným materiálom, vyrobili záložky do kníh, obrázky na stenu, maľované kamene, pohľadnice s ľudovým motívom, papierové bábky-drakov,...


Najlepšie dejepisné projekty  – jún 2023Predstavujeme najlepšie dejepisné projekty a ich autorov/autorky za končiaci II. polrok. Mnohé práce sú naozaj mimoriadne a zaslúžia si veľkú pochvalu!


Les ukrytý v knihe – 3.B – máj 2023Aj v tomto školskom roku sa žiaci III.B zapojili do literárno-prírodovednej súťaže Les ukrytý v knihe, ktoré vyhlasuje a organizuje Národné lesnícke centrum- centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky vo Zvolene.

Hlavná téma bola "Lesná hádanka."

Tretiaci vytvorili dielko - knihu plnú lesných hádaniek a nádherných ilustrácií s hlavnou ilustrátorkou Romankou Briestenskou. Prostredníctvom hádaniek si takto doplnili aj osvojili nové poznatky o živej a neživej prírode. Že sú veľmi šikovní môžete posúdiť sami. Veríme, že sa dielko bude páčiť aj odbornej porote. Držte palce!


Komiksy na hodinách  ruského jazyka – 7. ročník – 17.5.2023Žiaci, ktorí navštevujú povinne voliteľný predmet ruský jazyk, tvorili komiksy na tému „Máša a medveď“. Naplno sa prejavia ich tvorivosť a ukázali, že cudzie jazyky sa dajú učiť aj zábavnou formou.


Rysujeme kolmice - 5.C - apríl 20235.C sa na matematike učila rysovať kolmice a rovnobežky.


Vynález, ktorý zmenil svet – DEJ – 5. ročník – marec 2023Svet momentálne spoznáva umelú inteligenciu. Ale aké vynálezy zmenili život ľudí v minulých rokoch a storočiach? O tom rozprávajú vydarené projekty našich piatačok a piatakov z posledných hodín dejepisu. A aký je podľa vás vynález, ktorý zmenil svet?


Žiaci gratulujú svojim učiteľom - INF – 7.A – 28.3.2023Podnikateľské plány – OBN – 9. ročník – marec 2023Svet patrí pripraveným! Preto sme sa na hodinách občianskej náuky v 9. ročníku rozhodli podnikať. Vypracovali sme vlastné podnikateľské plány, založili sme si fiktívne firmy a snažili sme sa dokázať, že by sme sa uživili tým, čo nás baví...


Tvorba vlastnej knihy – 4.B – marec 2023Na hodine čítania žiaci zo 4.B prezentovali knihy napísané a ilustrované nimi samými. Boli to úžasné knižky. Deti tvorenie veľmi bavilo a tak sa už pripravujú nové diely ich príbehov a komiksov. Marec mesiac knihy v 4.B sme zavŕšili krásnou aktivitou.


Učíme moderne - marec 2023Na hodine biológie v 6.A a 6.B naši žiaci vyrábali 3D modely rastlinnej a živočíšnej bunky.


Polročné dejepisné projekty – január 2023Predstavujeme polročné dejepisné projekty, ich autorov a autorky. Mnohé práce sa naozaj vydarili a vidieť, že je za nimi snaha, záujem a aj kus poctivej práce...


Poďakovanie starým rodičom - 3.B – október 2022Október je  mesiacom úcty k starším. Je dôležité, aby naši seniori vedeli a cítili, že si ich vážime a aj napriek veku sú pre nás nesmierne dôležití. No ešte dôležitejšie je k tejto úcte vychovávať aj naše deti, byť dobrými vzormi.

Milé babičky, dedkovia, staré mamy, starí otcovia, vám sú venované úprimné vyznania a poďakovania od našich tretiakov. Vieme, že vďaka vašim skúsenostiam, dobrým radám, obetavosti a láskavosti robíte  svet múdrejším a šťastnejším.

Želáme všetkým pevné zdravie a veľa krásnych zážitkov so svojimi vnúčatami.


Výtvarné práce - 1.A - október 2022Nemecký jazyk a technika - september 2022Záverečné dejepisné projekty - jún 2022Máme šikovné deti. Dôkazom sú aj vydarené záverečné dejepisné projekty zo všetkých ročníkov II. stupňa...


Moje ľudské právaAj takto vychovávame a vzdelávame našich žiakov!

Dostali sme poďakovanie a ďakovný list:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vám dovoľuje poďakovať za účasť v 10. ročníku súťaže "Moje ľudské práva".

Výtvarné práce žiakov a žiačok Vašej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.

Stredisko súčasne ďakuje pedagogickému kolektívu Vašej školy za odbornú pomoc žiakom a žiačkam pri tvorbe výtvarných prác. Chceme vysloviť presvedčenie, že aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.


Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Laurinská 18

811 01 Bratislava


Zážitok zo školského výletu - 2.B - jún 2022Práce žiakov II.B, v ktorých opísali a výtvarne stvárnili svoje zážitky zo školského výletu.


Súťaž vydavateľstva Slovart - 2.B - jún 2022Žiaci  2.B sa zapojili do výtvarnej súťaže "Nakresli jarný obrázok", ktorú vyhlásilo vydavateľstvo Slovart. Kamarát Čitko ich za to  odmenil dvoma krásnymi knihami  do triednej knižnice. Žiaci si tak môžu spríjemniť každú voľnú chvíľu pri dobrej a zaujímavej knihe a tak sa zdokonaľovať v čítaní.


Projekt Les ukrytý v knihe – 2.B – máj 2022Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Les ukrytý v knihe. Projekt prepája knižnice, školy a lesných pedagógov a jeho tohtoročnou témou je Les spieva. Malí čitatelia hľadajú súvislosti medzi lesom a knihou. Hravou formou získavajú vzťah ku knihám a čítaniu a prehlbujú si pozitívny vzťah k prírode. Sprievodnou aktivitou projektu je korešpondenčná súťaž v podobe tvorby vlastnej knihy.

Aj naši žiaci z 2.B triedy vytvárali vlastný originálny Lesný spevník a najnápaditejšie piesne budú môcť ich autori predniesť na slávnostnom vyhodnotení projektu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 17. júna, kde odmenia aj najúspešnejšie knižnice a najaktívnejšieho lesného pedagóga.

Prinášame zopár obrázkov, ako si naši žiaci s touto úlohou poradili. Držme prsty, aby táto krása bola odmenená.


Hmyzí hotel - máj 2022Naše deti sa zapojili do súťaže o Hmyzí hotel. Pracovali pod vedením p. učiteliek M. Tomášovej, R. Tomagovej a A. Ružičkovej. Ich práce sú skutočne vydarené, čo poviete?


Medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica - II.BKrásny  predvianočný čas si žiaci z II.B spríjemnili vytváraním vianočných pohľadníc, ktorými sa zapojili do súťaže vo vydavateľstve Slovart o Najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.Literárna súťaž Voda pre život, život pre vodu - Ninka B. - II.B


Ninka Bušovská - II.B


Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - október 2021V IX. ročníku Hovorme o jedle v súťaži Chutné maľovanie sme získali 2 víťazstvá v I. kategórii!

V téme: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky - Janko Remko zo IV.B a v téme Cukry, tuky, soľ - Sabinka Kubačková z II.B triedy. Srdečne gratulujeme!


Európsky deň jazykov - nemecký jazyk - september 2021Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra európsky deň jazykov. Na nemeckom jazyku sme si pripomenuli tento deň zábavnými a tvorivými aktivitami, ktoré prebiehali počas celého týždňa. Pripomenuli sme si tak význam učenia sa cudzích jazykov.


Výtvarná súťaž Pre lepšiu budúcnosť - 3. B - jún 2021Dejepisné projekty - jún 2021    Napriek tomu, že v móde sú dnes počítačové prezentácie, naši žiaci spracovali rôzne historické témy aj do vydarených papierových projektov. Piataci tvorili rukopisné knihy, šiestaci sa vrátili do starovekého Grécka a Ríma, siedmaci sa ocitli v ére zámorských objavov a novoveku, ôsmaci sledovali priebeh národného obrodenia a deviaci pohnuté dejiny druhej svetovej vojny. Mnohé vydarené práce vystavíme aj v priestoroch školy a tešíme sa, že ani horúčavy a koniec školského roka mnohým neubrali na chuti pracovať...


Súťaž vydav. Slovart O najkrajšiu záložku s obľúbeným knižným hrdinom - 1.BVýtvarná súťaž Vojaci očami detí - 1.B, 3.B - jún 2021Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - 1.B, 3.B - apríl 2021Výtvarná súťaž Nakresli zdravie – apríl 2021    V mesiaci apríli ÚVZ SR v rámci Svetového dňa zdravia 2021 realizoval pre žiakov I. stupňa výtvarnú súťaž Nakresli zdravie. Žiaci s veľkou fantáziou výtvarne vyjadrili svoje predstavy, čo pre nich zdravie znamená. Keďže každá škola mohla zaslať len 2 práce, do regionálneho kola postúpili kresby Bibky Kubalovej z I.B a Viktorky Balekovej zo VII. oddelenia ŠKD. Ďakujeme za účasť v školskom kole všetkým nadšeným výtvarníkom aj pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré žiakov pri ich práci viedli.

    Tieto dve žiačky za svoje práce získali diplom a krásne a zdravé odmeny, ktoré im odovzdali pracovníčky dolnokubínskeho ÚVZ. Ďakujeme za reprezentáciu!


Matematická súťaž    Žiaci 4.C si počas druhého aprílového víkendu zasúťažili v matematike. Precvičovali postupné  sčítanie viacciferných čísel. Výsledky sme zároveň použili vo vyvodení grafov.

Najviac príkladov (až 500 ) vypočítal LUKÁŠKO SMOLEŇ. Druhá bola TIMKA HRÍŇOVÁ a tretí JANKO STEHLÍK.

Víťazom blahoželáme a rodičom ďakujeme za spoluprácu pri kontrole a sčítaní správne vypočítaných príkladov.


O najkrajšiu kraslicu   Žiaci 4.C sa zapojili do 20. ročníka celoštátnej súťaže, ktorú pod názvom "O najkrajšiu kraslicu" organizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Získali cenu za využitie prírodných materiálov. Blahoželáme.

     Pozrite si zaujímavú prezentáciu prác vo videu Oravského kultúrneho strediska - TU.


Veľkonočné písanie, počítanie a tvorenieAj v 1.B sa pred sviatkami pustili do veľkonočného písania, počítania a tvorenia.


Veľkonočné tvorenieKrásne výtvory detí z 1.C, ktoré si užili prípravu na Veľkú noc.


Veľkonočné obrázky v štvorcovej sieti     Narysovať peknú štvorcovú sieť nie je ľahké, naši piataci z 5.B to však zvládli a pred Veľkou nocou do nej dokreslili aj pekné obrázky.


Medzinárodný deň vtáctva - 1. apríl    Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartíkmi, ale v environmentálnom kalendári je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

    Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov. K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás podľa svojich možností - napríklad aj tým, že zavesí do záhrady skromnú vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhradke mladý stromček, alebo zabráni vypaľovačovi trávy škrtnúť zápalkou.

    Aj žiaci našej školy na hodinách biológie pozorovali, dokumentovali a poznávali vtáctvo nášho regiónu. Napriek dištančnej výučbe sa úlohy zhostili no výbornú, nafotili, nakreslili a pomenovali desiatky druhov. Veríme, že ich aktivita oslovila a tak opäť podporili svoj kladný vzťah k prírode.

    Do pozornosti pri tejto príležitosti ponúkame link na film, ktorý vyrozpráva príbeh kamarátstva chlapca a Orla skalného: https://www.youtube.com/watch?v=UdrKhOhlLj4&t=2507s


Počítačové zručnosti šikovných prvákov


    Šikovní prváci počas dištančného vzdelávania nadobúdajú aj základné zručnosti pri práci s počítačom. Precvičovanie učiva v interaktívnych prezentáciách - Brunko a Timejka z 1.B.Voda a čísla    Svetový deň vody si pripomíname 22. marca a pri tejto príležitosti deti z 5.B triedy zisťovali zaujímavosti zo sveta VODY v spojitosti z matematikou - hľadali čísla, ktoré rôzne súvisia s vodou a z nich potom vytvorili malé zaujímavé projekty.


Listy pre pani učiteľkuMarec - mesiac knihy    Kniha - je výborný priateľ, spoločník. Dnes si to uvedomujeme o to viac, že tých "živých" kamarátov vidíme len cez monitor zariadenia počas online hodín. Samozrejme, žiadna kniha skutočného priateľa nenahradí, ale pobaví, poučí, a aspoň trošku zaplní ten prázdny priestor...


Naši prváciTakto nám naši prváčikovia píšu a vypracúvajú úlohy. Sú veľmi šikovní!


Deň učiteľovDeň učiteľov si pripomenuli aj v 6.A a poďakovali sa prostredníctvom svojich prác.


Varím, varíš, varíme...    Dištančné vzdelávanie je nielen možnosť pracovať inak. Je to predovšetkým možnosť pracovať tvorivo, zábavne, a aj chutne. Napríklad... Ak taký nudný opis pracovného postupu v 4.C zmeníme na zábavu v kuchyni. Mňam!


Štvrtáci a ich pestré vedomosti    Ani štvrtáci zo 4.A a 4.B nezaháľajú počas dištančného vzdelávania. Na hodinách prírodovedy spoznávajú fungovanie ľudského tela, prírodu a jej dôležitosť pre život človeka. Pestujú a pozorujú rast rastlín. Keďže momentálne nemôžeme cestovať, spoznávame krásy Slovenska na hodinách vlastivedy a tešíme sa, keď ich budeme môcť aj navštíviť. Dbáme aj na peknú úpravu zošitov a snažíme sa písať úhľadne, aby sa nám z nich lepšie učilo.


Spolu to zvládneme!    Druháci z 2.A takto pracujú z domu – čítajú o psíčkovi a mačičke, učia sa písať listy, pohľadnice, adresu, pripravujú sa na Veľkú noc, ... Skrátka: „Spolu to zvládame!“


Tretiaci a zvieratká    Takéto nádherné projektíky robia naši tretiaci počas dištančného vzdelávania - Stelka Halamčeková a Karolínka Šuvadová.


Pozdrav a poďakovanie zdravotníkom    R.O.R. je heslom našich dní. Deti ho veľmi dobre poznajú a pod vplyvom udalostí aj citlivo vnímajú hodnotu zdravia. Pripojili sa k školskému projektu a svojimi „rúškovými kolážami“ pozdravujú zdravotníkov a ďakujú za ich obetavú prácu.


Fyzikálne všeličo   Dištančné vyučovanie beží v plnom prúde a naši siedmaci sa na fyzike zoznámili so skupenskými premenami látok, kde jednou z nich je aj pre náš život nevyhnutná VODA - jej vyparovanie, kondenzácia, vznik dažďa, ... Všetko to prepojili pri tvorbe projektov na tému "Kolobeh vody".

     Po vode prišlo na rad TEPLO – spôsoby jeho šírenia, ekologická téma zatepľovania domov, ...

   Nezaháľajú však ani deviataci – oboznamujú sa s tajmi elektrickej energie, skúmajú vývoj žiarovky, históriu i súčasnosť zdrojov elektrického napätia.

    Ich práca priniesla ovocie vo forme skvelých obrázkov a videí. Sú šikovní, čo poviete?


Škola v škole, škola doma v podaní štvrtákovVynálezcovia a ich vynálezy, ktoré zmenili svet    Dištančné vzdelávanie nutne neznamená len vysedávanie za počítačom. Dôkazom toho sú aj ďalšie vydarené projekty z dejepisu - tentokrát na tému VYNÁLEZ, KTORÝ PODĽA MŇA ZMENIL SVET. Naši piataci a naše piatačky sa naozaj posnažili. Veríme, že už čoskoro ich budú môcť prezentovať vo svojich triedach a vystaviť na centrálnej nástenke najkrajších prác ...


Dejepisné originálne dielka    Mnohé deti zo šiesteho až deviateho ročníka vyrábali polročné dejepisné projekty. Vznikli tak originálne diela, ktoré spracovali klasicky - písali, kreslili, lepili a hoci využívali aj internetové zdroje, väčšinu času nestrávili pri počítačoch...


Život v lese    Projekty z biológie na tému „Život v lese“, kde piataci spoznávali rastliny, huby a lišajníky, bezstavovce a stavovce.


Komixom proti konfliktom    Na hodine občianskej náuky sa siedmaci venovali riešeniu konfliktov a mali za úlohu vytvoriť komix na túto tému...


Tvorivé hodiny matematiky    Šiestaci vyrábali vianočné stromčeky zo servítok, ôsmaci objavovali tajomstvá lichobežníkov a piataci rysovaním rakety spoznávali rôzne rovinné útvary.


Projekty z dejepisu počas dištančného vzdelávania na II. stupni - november 2020    Napriek tomu, že na II. stupni prebieha dištančné vzdelávanie, žiaci pracujú aj na rôznych zaujímavých projektoch. Na ZOOM hodinách dostávajú od učiteľov jasné pokyny a potom sa snažia uchopiť témy po svojom. Napríklad piataci na dejepise pátrajú v minulosti svojich rodín - zostavujú rodokmene a pracujú so starými fotografiami. Ďalšie zadanie znie: "Nakresli mapu svojej vymyslenej krajiny". Siedmaci na občianskej náuke zas pracujú na pavučinách svojich osobností, či dokumentujú cestu svojich doterajších životov. A pokračujeme aj na iných predmetoch...


Výtvarná súťaž Namaľuj ľudového muzikanta - 3. B - september 2020    Tadeáško KOSTROŠ z III.B triedy získal krásne 2. miesto v 1. kategórii regionálnej detskej výtvarnej súťaže Namaľuj ľudového muzikanta usporiadanej v rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020. Do tejto súťaže poslalo svoje práce 48 detí zo 7 škôl z Oravy.


Vianočná súťaž s Albatrosom - 2. B - december 2019    Práce žiakov: B. Šabasevičius, V. Baleková, S. Beňuš, M. Skrypnyk, A. Púčiková, N. Serdelová, J. Remko, T. Zelenák, T. Kostroš, D. Matláková


Literárna súťaž Voda pre život, život pre vodu - 2. B - december 2019    Práce žiakov 2. B:     Diana Matláková,         Michael Škola,        Tomáš Zelenák


Výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica - 2. B - november 2019Práce žiakov 2. B - A. Púčiková, J. Remko, B. Šabasevičius, T. Zelenák, S. Beňuš, S. Beňušová, T. Kostroš, P. Pecho, N. Serdelová.Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - 2. B - október 2019Práce žiakov 2. B - Patrik Pecho, Tadeáš Kostroš, Tomáš Zelenák.


Výtvarná súťaž Takto vidím svoje mesto o 50 rokov - 1. B, 3. A - máj 2019Práce žiakov: 1. B - Tomáško Zelenák, Samko Beňuš, Andrejka Púčiková, Patrik Pecho, Nelka Serdelová, Janko Remko, Tadeáško Kostroš, 3. A - Terezka Škutová, Stelka Kubašková


Výtvarná súťaž Povesti Dunajskej kráľovnej - 3. A - máj 2019Práce žiakov: 3. A - Terezka Škutová, Adriánka Chylová


Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - 1. B, 4. C, 3. A - marec 2019Práce žiakov: 1. B- Nelka Serdelová, Paťko Pecho, Andrejka Púčiková, Tomáško Zelenák, Tadeáško Kostroš, Barborka Šabasevičius, Viktorka Baleková, 4. C- Ninka Mikulajová, Lea Kriváňová, 3. A- Simonka Andrisová, Stelka Kubašková


Výtvarná súťaž Školské brány bez šikany - 1. B - marec 2019Práce žiakov 1. B - Barborka Šabasevičius, Tomáško Zelenák, Paťko Pecho, Viktorka Baleková, Tadeáško Kostroš, Andrejka Púčiková, Nelka Serdelová, Samko Beňuš, Romanko Michalica


Výtvarná súťaž Alkohol a jeho riziká - 9. C - december 2018


   


Práce žiakov 9. C - Marián Hollý, Samuel Hrkel


Výtvarná súťaž EKOPOSTER - 9. A, 9. D - november 2018


                                     

 

                9. A Sophia Kočalková, Simona Kržková            9. D Róbert Butko, Oliver Prílepok,

                 Martina Mesárošová, Petra Zagatová                             Anton Strežo


      Vo výtvarnej súťaži kolektívov Ekoposter v konkurencii  približne 500 plagátov získali naši žiaci krásne 3. miesto v kategórii žiakov 9. ročníka ZŠ.


Výtvarná súťaž Škola očami detí, škola mysľou detí - 1. B - november 2018Práce žiakov 1. B - Barborka Šabasevičius, Nelka Serdelová, Tadeáško Kostroš, Tomáško Zelenák


Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - október 2018Práce žiakov - Andrejka Púčiková (1.B), Ninka Mikulajová (4.C), Tomáško Zelenák (1.B).

Tomáško Zelenák zvíťazil v I. kategórii výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie" (téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky) v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE. Pri  jeho tvorbe ho viedla pani učiteľka Mária Tomášová.


Výtvarné práce - Portrét Martina Kukučína - 18. 5. 2018


Ocenení žiaci 1. stupňa: Miloš Kubáň - 1. C, Adriána Chylová - 2. A, Jaroslav Vicáň - 2. A, Jakub Prílepok - ŠKD - 5. odd., Jakub Koreň - ŠKD - 9. odd. 

Ocenení žiaci 2. stupňa: Aneta Kušnírová - 7. D, Samuel Veselský - 8. C, Viktória Žatkuľáková - 8. A, Sophia Kočalková - 8. A, Ema Chlebovcová - 7. A.

Mimoriadne ocenenie získali Michal Mordel z 9. C a náš pán školník Vladimír Pažítka.Ďalšie práce zapojených žiakov:Výtvarná súťaž "Naše mesto" - 2. A - apríl 2018Práce žiakov II. A - S. Andrisová, L. Papšo, A. Chylová, T. Reguliová, T. Škutová, S. Kubašková, J. Vicáň,

J. Bielka


Súťaž vydavateľstva Albatros: Moje obľúbené zvieratko, o ktorom by som chcel čítať -

2. A - apríl 2018


Práce žiakov II. A - S. Kubašková, O Kushpel, L. Papšo, S. Andrisová, V. Mariňáková, V. Maceková,

A. Chylová, J. Bielka, T. Škutová, O. Bencúr


Výtvarná súťaž P. Dobšinský: Ľudové rozprávky - 2. A - marec 2018II. A - A. Chylová, J. Mitašík, J. Vicáň, L. Papšo, S. Kubašková, T. Škutová


Výtvarná súťaž ALINO - 2. A - marec 2018II. A - A. Chylová, J. Vicáň, S. Andrisová, S. Kubašková, T. Reguliová, T. Škutová, V. Maceková


Výtvarné práce na súťaž Chutné maľovanie - október 2017II. A - A. Chylová, J. Vicáň, T. Reguliová, T. Škutová, V. Mariňáková


Výtvarná práca na súťaž Týždeň mobility - autobus budúcnosti - kolektív 2. A -

október 2017Inšpirované A. Modiglianim - 5. ročník, 7. ročník - jún 2017Inšpirované Čičmanmi - 5. ročník, 7. ročník - jún 2017Súťaž "Rozprávkové postavy a zvykoslovie" - 1. A, 3. AI. A - S. Andrisová, T. Lorinčík, A. Chylová, J. Vicáň, T. Škutová, III. A - N. Kvietková, I. A - V. Mariňáková, III. A - J. Červeň, I. A - L. Papšo, III. A - D. Hrúziková, V. Mešková, I. A - A. Kushpel, III. A - K. Kutešová


Zátišia - 7. ročník - máj 2017Krajská súťaž "Na bicykli bezpečne", doprava očami detí - 1. A, 3. AA. Kušpel - I. A, D. Hrúziková - III. A, J. Červeň - III. A, J. Vicáň - I. A, K. Kutešová - III. A, L. Papšo - I.A, N. Kvietková - III. A, R. Kliačik - III. A, S. Kubašková - I. A, T. Škutová - I. A, V. Mešková - III. A


Inšpirované austrálskym ľudovým umením - 7. ročníkVýtvarná súťaž Marťankovia – Škola z Marsu - poznáme víťazov!Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Marťankovia – Škola z Marsu! Naši piataci namaľovali druhý najkrajší a najvtipnejší obrázok na tému marťanskej školy: "Zo školy nám neutečú" vo svojej kategórii – kolektívne práce ZŠ. Pre celú školu vybojovali hvezdársky teleskop. Na štvrtom mieste sa v tej istej kategórii so svojou "Selfie school" umiestnili šiestaci, ktorí získali dvd prehrávač. Srdečne gratulujeme.


Surrealizmus očami piatakovSúťaž v časopise ZIPS "O najkrajšiu kresbu a maľbu vodníka" - 1. A, 3. AI. A - A. Kushpel, T. Škutová, J. Vicáň, S. Kubašková, S. Andrisová, T. Reguliová, A. Chylová, L. Papšo, V. Mariňáková, J. Mitašík, O. Bencúr, III. A - N. Hrdličková, V. Mešková, M. Škulec, N. Kvietková, S. Povalová, V. Távora, T. Zaťko, S. Nemčeková, D. Hrúziková, P. Sabová, M. Haluška, J. Mučka, J. Červeň, R. Kliačik


5. ročník výtvarnej súťaže - Maľujeme s Primalexom - II. stupeň


1. súťažná téma Vtáky Slovenska


2. téma Môj najlepší kamarát


3. téma Dom mojich snov


Výtvarná súťaž - Maľujeme s Primalexom - 1. A, 3. AI. A - A. Kushpel, S. Kubašková, T. Reguliová, III.A - N. Hrdličková, J. Červeň, V. Mešková, P. Sabová, T. Zaťko, I.A - V. Mariňáková, III.A - V. Távora


Výtvarná súťaž - Škola z Marsu - 1. a 3. ročníkPráce do výtvarnej súťaže "Škola z Marsu": I. A - S. Andrisová, L. Papšo, S. Kubašková, T. Škutová, III. A - M. Škulec, I. A - T. Škutová, A. Chylová, III. A - V. Távora, I. A - J. Vicáň


Výtvarná súťaž - Všetko najlepšie pán Janovic - 1. a 3. ročníkPráce do výtvarnej súťaže "Všetko najlepšie pán  Janovic" v spolupráci s pani A. Javorkovou z Okresnej knižnice A. Habovštiaka: I. A - A. Chylová, T. Škutová, J. Bielka, L. Papšo, V. Mariňáková, S. Andrisová, O. Kushpel, T. Lorinčík, III. A - P. Sabová, S. Kubašek, J. Červeň, M. Zdražila, S. Nemčeková, R. Kliačik, L. Horn, M. Škulec, E. Holková, K. Kutešová, N. Kvietková, V. Távora, V. Mešková.


Zimné výkresy - 7. ročník - február 2017Zimné výkresy - 5. A - február 2017Výtvarná výchova - 7. ročník - november 2016Práce žiakov 7. A, 7. B, 7. C a 7. D triedy, jednotlivé práce - Bednárová Viktória, Hartiník Jakub, Kormaňáková Viktória, Zagatová Petra (všetci 7. A), Borový Jaroslav, Čaplovič Jakub, Jurenová Vanesa, Meško Nikolas (všetci 7. B), Smoleňová Martina (7. C), Gerátová Sára, Hojová Simona, Kaučárik Adam, Kobelová Sarah (všetci 7. D).


HOJ - Chutné maľovanie: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiekVíťazstvo v celoslovenskej súťaži Chutné maľovanie - denná téma Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek (v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle), do ktorej sa zapojilo 340 škôl z celého Slovenska, získal náš Jakubko Pánik z 5. C triedy.


Výtvarná výchova - 5. ročník - október 2016Že ste ani vy nevedeli, čo je to negatív a pozitív vo výtvarnom umení? Nevadí, naši piataci to už vedia a pozrite sa, akú krásu z toho vytvorili (Alex Šablatúra - 5.C, Bibka Magová - 5.B, Jakubko Lábik - 5.B, Klárka Kušnírová - 5.C, Lucka Chládeková - 5.C, Lukáško Žúbor - 5.C, Marek Vicáň - 5.C, Alexandra Povalová - 5.C, Kristínka Dubovcová - 5.C).