ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Európsky deň jazykov - nemecký jazyk - september 2021Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra európsky deň jazykov. Na nemeckom jazyku sme si pripomenuli tento deň zábavnými a tvorivými aktivitami, ktoré prebiehali počas celého týždňa. Pripomenuli sme si tak význam učenia sa cudzích jazykov.


Výtvarná súťaž Pre lepšiu budúcnosť - 3. B - jún 2021Dejepisné projekty - jún 2021    Napriek tomu, že v móde sú dnes počítačové prezentácie, naši žiaci spracovali rôzne historické témy aj do vydarených papierových projektov. Piataci tvorili rukopisné knihy, šiestaci sa vrátili do starovekého Grécka a Ríma, siedmaci sa ocitli v ére zámorských objavov a novoveku, ôsmaci sledovali priebeh národného obrodenia a deviaci pohnuté dejiny druhej svetovej vojny. Mnohé vydarené práce vystavíme aj v priestoroch školy a tešíme sa, že ani horúčavy a koniec školského roka mnohým neubrali na chuti pracovať...


Súťaž vydav. Slovart O najkrajšiu záložku s obľúbeným knižným hrdinom - 1.BVýtvarná súťaž Vojaci očami detí - 1.B, 3.B - jún 2021Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - 1.B, 3.B - apríl 2021Výtvarná súťaž Nakresli zdravie – apríl 2021    V mesiaci apríli ÚVZ SR v rámci Svetového dňa zdravia 2021 realizoval pre žiakov I. stupňa výtvarnú súťaž Nakresli zdravie. Žiaci s veľkou fantáziou výtvarne vyjadrili svoje predstavy, čo pre nich zdravie znamená. Keďže každá škola mohla zaslať len 2 práce, do regionálneho kola postúpili kresby Bibky Kubalovej z I.B a Viktorky Balekovej zo VII. oddelenia ŠKD. Ďakujeme za účasť v školskom kole všetkým nadšeným výtvarníkom aj pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré žiakov pri ich práci viedli.

    Tieto dve žiačky za svoje práce získali diplom a krásne a zdravé odmeny, ktoré im odovzdali pracovníčky dolnokubínskeho ÚVZ. Ďakujeme za reprezentáciu!


Matematická súťaž    Žiaci 4.C si počas druhého aprílového víkendu zasúťažili v matematike. Precvičovali postupné  sčítanie viacciferných čísel. Výsledky sme zároveň použili vo vyvodení grafov.

Najviac príkladov (až 500 ) vypočítal LUKÁŠKO SMOLEŇ. Druhá bola TIMKA HRÍŇOVÁ a tretí JANKO STEHLÍK.

Víťazom blahoželáme a rodičom ďakujeme za spoluprácu pri kontrole a sčítaní správne vypočítaných príkladov.


O najkrajšiu kraslicu   Žiaci 4.C sa zapojili do 20. ročníka celoštátnej súťaže, ktorú pod názvom "O najkrajšiu kraslicu" organizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Získali cenu za využitie prírodných materiálov. Blahoželáme.

     Pozrite si zaujímavú prezentáciu prác vo videu Oravského kultúrneho strediska - TU.


Veľkonočné písanie, počítanie a tvorenieAj v 1.B sa pred sviatkami pustili do veľkonočného písania, počítania a tvorenia.


Veľkonočné tvorenieKrásne výtvory detí z 1.C, ktoré si užili prípravu na Veľkú noc.


Veľkonočné obrázky v štvorcovej sieti     Narysovať peknú štvorcovú sieť nie je ľahké, naši piataci z 5.B to však zvládli a pred Veľkou nocou do nej dokreslili aj pekné obrázky.


Medzinárodný deň vtáctva - 1. apríl    Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartíkmi, ale v environmentálnom kalendári je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

    Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov. K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás podľa svojich možností - napríklad aj tým, že zavesí do záhrady skromnú vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhradke mladý stromček, alebo zabráni vypaľovačovi trávy škrtnúť zápalkou.

    Aj žiaci našej školy na hodinách biológie pozorovali, dokumentovali a poznávali vtáctvo nášho regiónu. Napriek dištančnej výučbe sa úlohy zhostili no výbornú, nafotili, nakreslili a pomenovali desiatky druhov. Veríme, že ich aktivita oslovila a tak opäť podporili svoj kladný vzťah k prírode.

    Do pozornosti pri tejto príležitosti ponúkame link na film, ktorý vyrozpráva príbeh kamarátstva chlapca a Orla skalného: https://www.youtube.com/watch?v=UdrKhOhlLj4&t=2507s


Počítačové zručnosti šikovných prvákov


    Šikovní prváci počas dištančného vzdelávania nadobúdajú aj základné zručnosti pri práci s počítačom. Precvičovanie učiva v interaktívnych prezentáciách - Brunko a Timejka z 1.B.Voda a čísla    Svetový deň vody si pripomíname 22. marca a pri tejto príležitosti deti z 5.B triedy zisťovali zaujímavosti zo sveta VODY v spojitosti z matematikou - hľadali čísla, ktoré rôzne súvisia s vodou a z nich potom vytvorili malé zaujímavé projekty.


Listy pre pani učiteľkuMarec - mesiac knihy    Kniha - je výborný priateľ, spoločník. Dnes si to uvedomujeme o to viac, že tých "živých" kamarátov vidíme len cez monitor zariadenia počas online hodín. Samozrejme, žiadna kniha skutočného priateľa nenahradí, ale pobaví, poučí, a aspoň trošku zaplní ten prázdny priestor...


Naši prváciTakto nám naši prváčikovia píšu a vypracúvajú úlohy. Sú veľmi šikovní!


Deň učiteľovDeň učiteľov si pripomenuli aj v 6.A a poďakovali sa prostredníctvom svojich prác.


Varím, varíš, varíme...    Dištančné vzdelávanie je nielen možnosť pracovať inak. Je to predovšetkým možnosť pracovať tvorivo, zábavne, a aj chutne. Napríklad... Ak taký nudný opis pracovného postupu v 4.C zmeníme na zábavu v kuchyni. Mňam!


Štvrtáci a ich pestré vedomosti    Ani štvrtáci zo 4.A a 4.B nezaháľajú počas dištančného vzdelávania. Na hodinách prírodovedy spoznávajú fungovanie ľudského tela, prírodu a jej dôležitosť pre život človeka. Pestujú a pozorujú rast rastlín. Keďže momentálne nemôžeme cestovať, spoznávame krásy Slovenska na hodinách vlastivedy a tešíme sa, keď ich budeme môcť aj navštíviť. Dbáme aj na peknú úpravu zošitov a snažíme sa písať úhľadne, aby sa nám z nich lepšie učilo.


Spolu to zvládneme!    Druháci z 2.A takto pracujú z domu – čítajú o psíčkovi a mačičke, učia sa písať listy, pohľadnice, adresu, pripravujú sa na Veľkú noc, ... Skrátka: „Spolu to zvládame!“


Tretiaci a zvieratká    Takéto nádherné projektíky robia naši tretiaci počas dištančného vzdelávania - Stelka Halamčeková a Karolínka Šuvadová.


Pozdrav a poďakovanie zdravotníkom    R.O.R. je heslom našich dní. Deti ho veľmi dobre poznajú a pod vplyvom udalostí aj citlivo vnímajú hodnotu zdravia. Pripojili sa k školskému projektu a svojimi „rúškovými kolážami“ pozdravujú zdravotníkov a ďakujú za ich obetavú prácu.


Fyzikálne všeličo   Dištančné vyučovanie beží v plnom prúde a naši siedmaci sa na fyzike zoznámili so skupenskými premenami látok, kde jednou z nich je aj pre náš život nevyhnutná VODA - jej vyparovanie, kondenzácia, vznik dažďa, ... Všetko to prepojili pri tvorbe projektov na tému "Kolobeh vody".

     Po vode prišlo na rad TEPLO – spôsoby jeho šírenia, ekologická téma zatepľovania domov, ...

   Nezaháľajú však ani deviataci – oboznamujú sa s tajmi elektrickej energie, skúmajú vývoj žiarovky, históriu i súčasnosť zdrojov elektrického napätia.

    Ich práca priniesla ovocie vo forme skvelých obrázkov a videí. Sú šikovní, čo poviete?


Škola v škole, škola doma v podaní štvrtákovVynálezcovia a ich vynálezy, ktoré zmenili svet    Dištančné vzdelávanie nutne neznamená len vysedávanie za počítačom. Dôkazom toho sú aj ďalšie vydarené projekty z dejepisu - tentokrát na tému VYNÁLEZ, KTORÝ PODĽA MŇA ZMENIL SVET. Naši piataci a naše piatačky sa naozaj posnažili. Veríme, že už čoskoro ich budú môcť prezentovať vo svojich triedach a vystaviť na centrálnej nástenke najkrajších prác ...


Dejepisné originálne dielka    Mnohé deti zo šiesteho až deviateho ročníka vyrábali polročné dejepisné projekty. Vznikli tak originálne diela, ktoré spracovali klasicky - písali, kreslili, lepili a hoci využívali aj internetové zdroje, väčšinu času nestrávili pri počítačoch...


Život v lese    Projekty z biológie na tému „Život v lese“, kde piataci spoznávali rastliny, huby a lišajníky, bezstavovce a stavovce.


Komixom proti konfliktom    Na hodine občianskej náuky sa siedmaci venovali riešeniu konfliktov a mali za úlohu vytvoriť komix na túto tému...


Tvorivé hodiny matematiky    Šiestaci vyrábali vianočné stromčeky zo servítok, ôsmaci objavovali tajomstvá lichobežníkov a piataci rysovaním rakety spoznávali rôzne rovinné útvary.


Projekty z dejepisu počas dištančného vzdelávania na II. stupni - november 2020    Napriek tomu, že na II. stupni prebieha dištančné vzdelávanie, žiaci pracujú aj na rôznych zaujímavých projektoch. Na ZOOM hodinách dostávajú od učiteľov jasné pokyny a potom sa snažia uchopiť témy po svojom. Napríklad piataci na dejepise pátrajú v minulosti svojich rodín - zostavujú rodokmene a pracujú so starými fotografiami. Ďalšie zadanie znie: "Nakresli mapu svojej vymyslenej krajiny". Siedmaci na občianskej náuke zas pracujú na pavučinách svojich osobností, či dokumentujú cestu svojich doterajších životov. A pokračujeme aj na iných predmetoch...


Výtvarná súťaž Namaľuj ľudového muzikanta - 3. B - september 2020    Tadeáško KOSTROŠ z III.B triedy získal krásne 2. miesto v 1. kategórii regionálnej detskej výtvarnej súťaže Namaľuj ľudového muzikanta usporiadanej v rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020. Do tejto súťaže poslalo svoje práce 48 detí zo 7 škôl z Oravy.


Vianočná súťaž s Albatrosom - 2. B - december 2019    Práce žiakov: B. Šabasevičius, V. Baleková, S. Beňuš, M. Skrypnyk, A. Púčiková, N. Serdelová, J. Remko, T. Zelenák, T. Kostroš, D. Matláková


Literárna súťaž Voda pre život, život pre vodu - 2. B - december 2019    Práce žiakov 2. B:     Diana Matláková,         Michael Škola,        Tomáš Zelenák


Výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica - 2. B - november 2019Práce žiakov 2. B - A. Púčiková, J. Remko, B. Šabasevičius, T. Zelenák, S. Beňuš, S. Beňušová, T. Kostroš, P. Pecho, N. Serdelová.Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - 2. B - október 2019Práce žiakov 2. B - Patrik Pecho, Tadeáš Kostroš, Tomáš Zelenák.


Výtvarná súťaž Takto vidím svoje mesto o 50 rokov - 1. B, 3. A - máj 2019Práce žiakov: 1. B - Tomáško Zelenák, Samko Beňuš, Andrejka Púčiková, Patrik Pecho, Nelka Serdelová, Janko Remko, Tadeáško Kostroš, 3. A - Terezka Škutová, Stelka Kubašková


Výtvarná súťaž Povesti Dunajskej kráľovnej - 3. A - máj 2019Práce žiakov: 3. A - Terezka Škutová, Adriánka Chylová


Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - 1. B, 4. C, 3. A - marec 2019Práce žiakov: 1. B- Nelka Serdelová, Paťko Pecho, Andrejka Púčiková, Tomáško Zelenák, Tadeáško Kostroš, Barborka Šabasevičius, Viktorka Baleková, 4. C- Ninka Mikulajová, Lea Kriváňová, 3. A- Simonka Andrisová, Stelka Kubašková


Výtvarná súťaž Školské brány bez šikany - 1. B - marec 2019Práce žiakov 1. B - Barborka Šabasevičius, Tomáško Zelenák, Paťko Pecho, Viktorka Baleková, Tadeáško Kostroš, Andrejka Púčiková, Nelka Serdelová, Samko Beňuš, Romanko Michalica


Výtvarná súťaž Alkohol a jeho riziká - 9. C - december 2018


   


Práce žiakov 9. C - Marián Hollý, Samuel Hrkel


Výtvarná súťaž EKOPOSTER - 9. A, 9. D - november 2018


                                     

 

                9. A Sophia Kočalková, Simona Kržková            9. D Róbert Butko, Oliver Prílepok,

                 Martina Mesárošová, Petra Zagatová                             Anton Strežo


      Vo výtvarnej súťaži kolektívov Ekoposter v konkurencii  približne 500 plagátov získali naši žiaci krásne 3. miesto v kategórii žiakov 9. ročníka ZŠ.


Výtvarná súťaž Škola očami detí, škola mysľou detí - 1. B - november 2018Práce žiakov 1. B - Barborka Šabasevičius, Nelka Serdelová, Tadeáško Kostroš, Tomáško Zelenák


Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - október 2018Práce žiakov - Andrejka Púčiková (1.B), Ninka Mikulajová (4.C), Tomáško Zelenák (1.B).

Tomáško Zelenák zvíťazil v I. kategórii výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie" (téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky) v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE. Pri  jeho tvorbe ho viedla pani učiteľka Mária Tomášová.


Výtvarné práce - Portrét Martina Kukučína - 18. 5. 2018


Ocenení žiaci 1. stupňa: Miloš Kubáň - 1. C, Adriána Chylová - 2. A, Jaroslav Vicáň - 2. A, Jakub Prílepok - ŠKD - 5. odd., Jakub Koreň - ŠKD - 9. odd. 

Ocenení žiaci 2. stupňa: Aneta Kušnírová - 7. D, Samuel Veselský - 8. C, Viktória Žatkuľáková - 8. A, Sophia Kočalková - 8. A, Ema Chlebovcová - 7. A.

Mimoriadne ocenenie získali Michal Mordel z 9. C a náš pán školník Vladimír Pažítka.Ďalšie práce zapojených žiakov:Výtvarná súťaž "Naše mesto" - 2. A - apríl 2018Práce žiakov II. A - S. Andrisová, L. Papšo, A. Chylová, T. Reguliová, T. Škutová, S. Kubašková, J. Vicáň,

J. Bielka


Súťaž vydavateľstva Albatros: Moje obľúbené zvieratko, o ktorom by som chcel čítať -

2. A - apríl 2018


Práce žiakov II. A - S. Kubašková, O Kushpel, L. Papšo, S. Andrisová, V. Mariňáková, V. Maceková,

A. Chylová, J. Bielka, T. Škutová, O. Bencúr


Výtvarná súťaž P. Dobšinský: Ľudové rozprávky - 2. A - marec 2018II. A - A. Chylová, J. Mitašík, J. Vicáň, L. Papšo, S. Kubašková, T. Škutová


Výtvarná súťaž ALINO - 2. A - marec 2018II. A - A. Chylová, J. Vicáň, S. Andrisová, S. Kubašková, T. Reguliová, T. Škutová, V. Maceková


Výtvarné práce na súťaž Chutné maľovanie - október 2017II. A - A. Chylová, J. Vicáň, T. Reguliová, T. Škutová, V. Mariňáková


Výtvarná práca na súťaž Týždeň mobility - autobus budúcnosti - kolektív 2. A -

október 2017Inšpirované A. Modiglianim - 5. ročník, 7. ročník - jún 2017Inšpirované Čičmanmi - 5. ročník, 7. ročník - jún 2017Súťaž "Rozprávkové postavy a zvykoslovie" - 1. A, 3. AI. A - S. Andrisová, T. Lorinčík, A. Chylová, J. Vicáň, T. Škutová, III. A - N. Kvietková, I. A - V. Mariňáková, III. A - J. Červeň, I. A - L. Papšo, III. A - D. Hrúziková, V. Mešková, I. A - A. Kushpel, III. A - K. Kutešová


Zátišia - 7. ročník - máj 2017Krajská súťaž "Na bicykli bezpečne", doprava očami detí - 1. A, 3. AA. Kušpel - I. A, D. Hrúziková - III. A, J. Červeň - III. A, J. Vicáň - I. A, K. Kutešová - III. A, L. Papšo - I.A, N. Kvietková - III. A, R. Kliačik - III. A, S. Kubašková - I. A, T. Škutová - I. A, V. Mešková - III. A


Inšpirované austrálskym ľudovým umením - 7. ročníkVýtvarná súťaž Marťankovia – Škola z Marsu - poznáme víťazov!Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Marťankovia – Škola z Marsu! Naši piataci namaľovali druhý najkrajší a najvtipnejší obrázok na tému marťanskej školy: "Zo školy nám neutečú" vo svojej kategórii – kolektívne práce ZŠ. Pre celú školu vybojovali hvezdársky teleskop. Na štvrtom mieste sa v tej istej kategórii so svojou "Selfie school" umiestnili šiestaci, ktorí získali dvd prehrávač. Srdečne gratulujeme.


Surrealizmus očami piatakovSúťaž v časopise ZIPS "O najkrajšiu kresbu a maľbu vodníka" - 1. A, 3. AI. A - A. Kushpel, T. Škutová, J. Vicáň, S. Kubašková, S. Andrisová, T. Reguliová, A. Chylová, L. Papšo, V. Mariňáková, J. Mitašík, O. Bencúr, III. A - N. Hrdličková, V. Mešková, M. Škulec, N. Kvietková, S. Povalová, V. Távora, T. Zaťko, S. Nemčeková, D. Hrúziková, P. Sabová, M. Haluška, J. Mučka, J. Červeň, R. Kliačik


5. ročník výtvarnej súťaže - Maľujeme s Primalexom - II. stupeň


1. súťažná téma Vtáky Slovenska


2. téma Môj najlepší kamarát


3. téma Dom mojich snov


Výtvarná súťaž - Maľujeme s Primalexom - 1. A, 3. AI. A - A. Kushpel, S. Kubašková, T. Reguliová, III.A - N. Hrdličková, J. Červeň, V. Mešková, P. Sabová, T. Zaťko, I.A - V. Mariňáková, III.A - V. Távora


Výtvarná súťaž - Škola z Marsu - 1. a 3. ročníkPráce do výtvarnej súťaže "Škola z Marsu": I. A - S. Andrisová, L. Papšo, S. Kubašková, T. Škutová, III. A - M. Škulec, I. A - T. Škutová, A. Chylová, III. A - V. Távora, I. A - J. Vicáň


Výtvarná súťaž - Všetko najlepšie pán Janovic - 1. a 3. ročníkPráce do výtvarnej súťaže "Všetko najlepšie pán  Janovic" v spolupráci s pani A. Javorkovou z Okresnej knižnice A. Habovštiaka: I. A - A. Chylová, T. Škutová, J. Bielka, L. Papšo, V. Mariňáková, S. Andrisová, O. Kushpel, T. Lorinčík, III. A - P. Sabová, S. Kubašek, J. Červeň, M. Zdražila, S. Nemčeková, R. Kliačik, L. Horn, M. Škulec, E. Holková, K. Kutešová, N. Kvietková, V. Távora, V. Mešková.


Zimné výkresy - 7. ročník - február 2017Zimné výkresy - 5. A - február 2017Výtvarná výchova - 7. ročník - november 2016Práce žiakov 7. A, 7. B, 7. C a 7. D triedy, jednotlivé práce - Bednárová Viktória, Hartiník Jakub, Kormaňáková Viktória, Zagatová Petra (všetci 7. A), Borový Jaroslav, Čaplovič Jakub, Jurenová Vanesa, Meško Nikolas (všetci 7. B), Smoleňová Martina (7. C), Gerátová Sára, Hojová Simona, Kaučárik Adam, Kobelová Sarah (všetci 7. D).


HOJ - Chutné maľovanie: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiekVíťazstvo v celoslovenskej súťaži Chutné maľovanie - denná téma Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek (v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle), do ktorej sa zapojilo 340 škôl z celého Slovenska, získal náš Jakubko Pánik z 5. C triedy.


Výtvarná výchova - 5. ročník - október 2016Že ste ani vy nevedeli, čo je to negatív a pozitív vo výtvarnom umení? Nevadí, naši piataci to už vedia a pozrite sa, akú krásu z toho vytvorili (Alex Šablatúra - 5.C, Bibka Magová - 5.B, Jakubko Lábik - 5.B, Klárka Kušnírová - 5.C, Lucka Chládeková - 5.C, Lukáško Žúbor - 5.C, Marek Vicáň - 5.C, Alexandra Povalová - 5.C, Kristínka Dubovcová - 5.C).