ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
Záujmová činnosť Fotogaléria CVČ


Do našej ponuky záujmových útvarov pre šk. rok 2021/2022 pribudol:

__________________________________________________________________________________________


Záväznú prihlášku do záujmového útvaru CVČ pri ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín si môžete stiahnuť TU.

__________________________________________________________________________________________


Informácie k výške mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka

v CVČ pri ZŠ M. Kukučína v šk. roku 2021/2022:Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 2/2021 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU._________________________________________________________________________________________V školskom roku 2003/2004 vzniklo na pôde našej školy

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI.

Na základe výberového konania sa od školského roka 2004/2005 stala jeho vedúcou

Mgr. Jana Michaligová.

Od 1.1.2013 sa ŠSZČ premenovalo na CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - CVČ