ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Zloženie Rady školy pri ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubína/ zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:

      Predseda:       Mgr. art. Roman Večerek

      Člen:              Ing. Bibiána Buganová

                            PhDr. Martin Gočala

                            Mgr. Veronika Mariňáková


b/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Podpredseda:      Mgr. Miriam Kazimírová

     Člen:                  Mgr. Eva Paveleková


c/ zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

     Člen:                  Ing. Lenka Augustínová


d/ delegovaní zástupcovia Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne:

      Mgr. Miroslav Dráb

      MUDr. Juliana Gregová

      Mgr. Matúš Lakoštík

      Michal SmolkaZloženie rodičovskej rady pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne

školský rok 2022/2023


TRIEDA

MENO A PRIEZVISKO

1.A

Bc. Agnes Távora

1.B

Ján Šimko

1.C

Katarína Bajdichová Prílepková

2.A

Mgr. Jana Sklienková

2.B

Ing. Lenka Augustínová

2.C

Bc. Petronela Vassová

3.A

Anna Dudášová Jadrňáková

3.B

Ing. Jaroslav Andris

3.C

Mgr. Veronika Neznáma

3.D

Soňa Kováčiková

4.A

Ing. Rudolf Salcer - predseda rodičovskej rady

4.B

Daniela Vankúšová

4.C

Dagmara Hastíková

5.A

Ing. Mária Franeková

5.B

Silvia Michalicová Chromeková

5.C

Ing. Gabriela Kubačková

6.A

Marcela Gajdošová

6.B

Ing. Martina Záchelová

6.C

Mgr. art. Roman Večerek

6.D

RNDr. Katarína Hanková

7.A

Michala Vargová

7.B

Božena Papšo

7.C

Bc. Veronika Mariňáková

8.A

Mgr. Zdenka Prílepková

8.B

PhDr. Katarína Dobias

8.C

Henrieta Terenová

9.A

Miloslava Pétryová

9.B

Mgr. Jana Sklienková

9.C

Bc. Zuzana Retišáková

 

________________________________________________________________________


ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín

 

Štatút rady školy pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín nájdete TU.