ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Ako poukázať 2%


Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 


15.2.2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb


31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).


Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!


31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.


Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!


Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


XXX – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie  • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov - TU

  • Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie - TU

  • Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby - TU

  • Tlačivá na poukázanie 2% z dane - TUAk ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:


    • Uviesť priamo v daňovom priznaní (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi:

             KUKUČÍNKA – občianske združenie

                 SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín

                 IČO: 37900005Ak ste právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:


    • Uviesť priamo v daňovom priznaní (Časť VI. priznania), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi:

             KUKUČÍNKA - občianske združenie

                 SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín

                 IČO: 37900005