ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
 • Úspešný nový školský rok!
 • Jesenné upratovanie židovského cintorína
 • Nezabudnutí susedia
 • Majstrovstvá Slovenska v atletike
 • Stretnutie seniorov a detí
 • Úspechy atlétov
 • Ilustrátori v knižnici
 • Európsky deň jazykov
 • Deti nechcú smeti
 • Divadelné predstavenie
 • Učíme sa objavovaním
 • Ochrana človeka a prírody
 • Svet okolo nás
 • Jazda zručnosti
 • Žiacky parlament
 • Zúbky online
 • Je vesmír naozaj čierny?
 • Volejbalistky v akcii
 • Aj na duševnom zdraví záleží
 • Pozerajte NAJ ŠKOLU!
 • Burza stredných škôl
 • Botanická a hubárska poradňa
 • Florbal žiakov - okresné kolo
 • Učenie zážitkami
 • Mozaikový chodník
 • Knižnica nám dáva krídla
 • Pasovanie prvákov
 • Florbal žiačok - okresné kolo
 • Testovanie pohybových predpokladov
 • Zber papiera - vyhodnotenie
 • Inšpirácie
 • Záložka do knihy
 • Tvorivá dielňa
 • Martin na bielom koni
 • Týždeň vedy a techniky
 • iBobor 2022
 • Kultúrno-historická exkurzia
 • Vesmír
 • Tvorivá občianska náuka
 • Tvorivý dejepis
 • Exkurzia v Literárnej expozícii
 • Stolný tenis - okresné kolo
 • Kurz korčuľovania
 • Geografická olympiáda - školské kolo
 • Otvorenie regionálnej učebne
 • Prvá hodina v regionálnej učebni
 • Divadelné predstavenie
 • Prváci čitateľmi
 • Kurz korčuľovania
 • Oslavy 55. výročia školy
 • EKO Vianoce
 • Prišiel k nám Mikuláš
 • Listy Ježiškovi
 • Vianočné plagáty v nemčine
 • Medovníčky
 • Betlehem
 • Pytagoriáda - školské kolo
 • Lucia - tradície
 • Zoznámenie so psychologičkou
 • Šťastný piatok 13. januára
 • Literatúra netradične
 • Atletika
 • Škola v galérii
 • 24. rodičovská zábava
 • XVI. zimný olympijský festival mládeže - hokej
 • Oceňovanie úspešných
 • Čo čítajú druháci?
 • Lyžiarsky výcvik
 • 11. žiacky ples
 • Olympiáda ANJ - krajské kolo
 • V prezidentskom paláci
 • Vyhraj knihy do školskej knižnice
 • Zdravý chrbátik
 • Deň materinského jazyka
 • Žilinská župná paralympiáda
 • Majstrovstvá SR v biatlone
 • Pasovanie prvákov za čitateľov Oravskej knižnice
 • Technický šikula
 • Pasovanie prvákov za čitateľov
 • Exkurzia v Mibe
 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo
 • Športovec roka 2022
 • Zdravá výživa v škole
 • Zvládanie stresu
 • Prevencia nenávisti na internete
 • Ekoolympiáda
 • Ponožková výzva
 • Vynášanie Moreny
 • Exkurzia - technické služby
 • Príchod jari
 • Európsky kvíz o peniazoch
 • Projekt MODULY pokračuje
 • Škola v galérii 2
 • Štafetové čítanie
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Opäť sme v škole
 • Plody jesene
 • Jazda zručnosti
 • Poďakovanie úspešným
 • Zo škôlkárov školáci
 • Atletické súťaže
 • Európsky deň jazykov
 • Za dverami prváckych tried
 • Návšteva Oravskej knižnice
 • Brigáda na židovskom cintoríne
 • Starostlivosť o hrob T.H.F.
 • Rozhovory s Hviezdoslavom
 • Naj podujatie škol. knižnice
 • Orava číta Hviezdoslava
 • Mesiac úcty k starším v ŠKD
 • Školský ovocný sad
 • Úprava okolia CSS na Brezovci
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Aj učitelia sa vzdelávajú
 • Turnaj "Človeče, nehnevaj sa!"
 • Zábavný chodník
 • Modernejšia škola
 • Rekonštrukcia plotu
 • Tréning pamäti
 • Enviromentálny workshop
 • Geografická olympiáda - školské kolo
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
 • Pasovanie prvákov
 • Mikulášske vzdelávanie
 • Hry v snehu
 • Dúha na tanieri
 • Karnevalová zábava
 • Úspechy v atletike
 • Úspechy v olympiádach
 • Lyžiarsky výcvik - I. turnus
 • Karneval
 • Remeselné dielne
 • Lyžiarsky výcvik - II. turnus
 • Rozlúčka s fašiangami
 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo
 • Marec - mesiac knihy
 • Moduly
 • Kino v knižnici
 • Hviezdoslavov Kubín -2. stupeň
 • Športovec mesta D. Kubín
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Návšteva Or. knižnice
 • Európsky kvíz o peniazoch
 • Vítanie jari
 • Na tej našej Oravienke...
 • Biblická olympiáda z ENV
 • Chemická olympiáda
 • Ako poskytnúť prvú pomoc?
 • Čitateľská gramotnosť
 • Týž(deň) otvorených dverí
 • Potulky Kukučínkovom
 • Hviezdoslavov Kubín - OK
 • Zdravý chrbátik
 • Parahokej
 • Svetový deň vtáctva
 • Pizza párty
 • Technické služby
 • Spoznávame Gäceľ
 • Naše volejbalistky
 • Práce v skleníku, v areáli školy
 • Veľkonočné tvorenie
 • Krížová cesta
 • My a les
 • Príde RTVS!
 • Netradičný dejepis
 • Upracme si mesto
 • Štáb RTVS v našej škole
 • Zápis do 1. ročníka
 • Deň Zeme
 • Malý futbal žiačok OK
 • Hokejový turnaj
 • Rovesnícke vzdelávanie ANJ
 • Beseda s mestským policajtom
 • Beseda so včelárom
 • Vybíjaná žiačok OK
 • Rovesnícke vzdelávanie LES
 • Kurz slovenského jazyka
 • Knižné hádanky
 • Máj, máj, máj, zelený, ...
 • Výsadba stromčekov
 • Hokejový turnaj
 • Slávik Slovenska
 • Atletika
 • Odmena za kraslice
 • Dentálna hygiena
 • Stolný tenis žiakov OK
 • Fyzika cez zážitky
 • Beseda so včelárom II
 • Malý futbal žiakov OK
 • Odmeňovanie za súťaže
 • Modrotlač v Oravskej galérii
 • McDonalds Cup
 • Deň matiek
 • Volejbalistky ukončili sezónu
 • Čitateľská súťaž na 1. stupni
 • Európsky kvíz o peniazoch - ocenenie
 • Pasovanie prvákov za čitateľov
 • Atletický štvorboj
 • Beseda so spisovateľkou
 • Slávik Slovenska OK
 • Dentálna hygiena II
 • Malý futbal žiačok klasifikácia do KK
 • Atletické preteky
 • Besiedka pre rodiny
 • Potulky mestom
 • Naša malá záhradka
 • Bedminton OK
 • Beseda s mestským policajtom
 • Angličtina netradične
 • Priateľský volejbalový zápas
 • NAJ ŠKOLA - nakrúcanie
 • Návšteva ministra školstva
 • Odmeňovanie úspešných
 • Rozprávkový Oravský hrad
 • MDD
 • Prvá úroda v skleníku
 • Levanduľový piknik
 • Atletika
 • Učíme sa plávať
 • Beseda so spisovateľkou
 • Exkurzia Bratislava, Viedeň
 • Medzníky II. svetovej vojny
 • Výlet do Leštín
 • Otvorenie atletickej dráhy
 • Plavecký výcvik
 • Exkurzia Viedeň
 • Výlet do Banskej Bystrice
 • Exkurzia Oravský Podzámok
 • Odhalenie pamätníka
 • Dopravné ihrisko
 • Letná čitáreň
 • Športovci na výlete
 • Vyšnokubíbske prviesenky
 • Hasiči
 • Beh olympijského dňa
 • Koncoročný výlet
 • Juniáles
 • Svätojánska vatra
 • FAST HEROES
 • Didaktické hry
 • Rozlúčka deviatakov
 • Letná prázdninová činnosť
 • Letná škola
 • Prvý deň v škole
 • Účelové cvičenie - OČAP
 • Deti nechcú smeti
 • Európsky deň jazykov
 • Atletické súťaže
 • Namaľuj ľudového muzikanta
 • ORS v akcii
 • Úspechy vo výtvarných súťažiach
 • Voda pre život - život pre vodu
 • Prišla vzácna návšteva - Mikuláš
 • Veľká noc môže prísť
 • Pytagoriáda netradične
 • Deň Zeme - 22. apríl
 • Dejepis v teréne
 • Jarné upratovanie mesta
 • Máj, máj, máj zelený...
 • Výsadba stromčekov
 • Zážitkové učenie
 • "Sladké" pracovné vyučovanie
 • Zápis prváčikov
 • Deň detí - 1. jún
 • Memorandum slovenského národa
 • Úspechy v atletike
 • Hviezdoslavov Kubín - OK
 • Zber papiera - vyhodnotenie
 • Dejepisná exkurzia - Martin
 • Úspech vo výtvarnej súťaži
 • OBN a DEJ v teréne
 • Pasovanie prvákov za čitateľov
 • Beh olympijského dňa
 • Exkurzia - Zuberec
 • Exkurzia - Liptovský Mikuláš
 • Bodka za dejepisom
 • Prvá pomoc
 • Nocovanie v škole
 • O najkrajšiu knižnú záložku
 • Majstrovstvá školy v skoku do výšky
 • Dopravné ihrisko
 • Pobyt v prírode
 • Letný denný tábor
 • Letná škola