ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

Letná škola – deň desiaty – 26.8.2022Záverečné zvonenie a hurá! Školáci môžu pokračovať v prázdninovom relaxe. Posledný deň letnej školy sa vyučoval slovenský jazyk a matematika v triede a prírodoveda vonku na čerstvom vzduchu. Naša školská záhrada a arborétum poskytli žiakom podnetné prostredie na bádateľské aktivity. Pracovalo sa v skupinách, spoločne sa hľadali odpovede na otázky, ktoré po vyriešení vedúci  každého tímu prezentoval pred ostatnými spolužiakmi. Snaha žiakov nebola márna, všetky úlohy zvládli rýchlo a bezchybne. Dobrý výsledok bol vstupenkou do únikovej hry „Kľúč od školy M. Kukučína“, v ktorej účastníci spoznávali detstvo známeho spisovateľa a zároveň pomocou indícií a správnych riešení úloh hľadali stratený kľúč. Len s jeho pomocou sa mohli dostať von z uzamknutej budovy. Podarilo sa a radosť detí bolo nielen vidieť, ale i poriadne počuť. Na záver ich čakala anketa, v ktorej zhodnotili to, čo za desať dní spolu zažili. Pani riaditeľka odovzdala absolventom diplomy i malé darčeky a po chutnom obede v školskej jedálni prišla rozlúčka a cesta domov. Ďakujeme účastníkom letnej školy, a tiež pedagógom, lektorom a všetkým, ktorí prispeli k jej realizácii. Dovidenia v septembri :-)


Letná škola – deň deviaty – 25.8.2022Naša letná škola i prázdniny sa blížia ku koncu a žiaci majú viac a viac zážitkov o ktorých sa môžu porozprávať v rannom kruhu. Po vzájomnom rozhovore ich opäť čakali vzdelávacie aktivity, na ktorých opakovali učivo zo slovenského jazyka a matematiky. Rozvíjali si svoje komunikačné zručnosti, rozprávali o tom, ako si predstavujú dávnu školu, triedy a učebné pomôcky. Tvorili originálne vety s použitím zastaralých a nárečových slov.

Na matematike riešili úlohy s vlastnoručne vyrobenou kockou. Aj takto sa pripravovali na besedu s etnografkou PhDr. Elenou Beňušovou. Dozvedeli sa veľa informácií o živote a práci našich predkov, o tom, ako sa odievali, čo pestovali, ako sa stravovali, ako sa zabávali i ako si vedeli poradiť s nedostatkom. S napätím počúvali o tom, ako museli deti v minulosti pracovať, pomáhať na poli i v domácnosti, ako sa vedeli postarať o mladších súrodencov. Na záver ich pani lektorka pohostila obradnými koláčmi, ktoré pre prázdninových školákov sama upiekla. Vysvetlila im, pri akých príležitostiach sa takéto pečivo chystalo a komu bolo určené. Aj deti si pre svojho hosťa pripravili darček, nakreslili jej obrázky a poďakovali sa veľkým potleskom.


Letná škola – deň ôsmy – 24.8.2022Športový deň, deň kedy sa všetci žiaci letnej školy stali aktívnymi, dozvedeli sa o olympijských hodnotách a objavili nové športy. Zistili, že olympizmus je životná filozofia, ktorá spája telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Športová tematika sa prelínala celým dňom. Na slovenskom jazyku si deti o športoch čítali, riešili hádanky, rozširovali si slovnú zásobu, trénovali pohotové reakcie na otázky a hrali slovný tenis. Na matematike si stavali model olympijskej dediny a rozvíjali tak priestorovú orientáciu, zvládli i riešenia matematických hlavolamov, krížoviek a matematického futbalu. V telocvični si zahrali športové hry a súťažili v duchu hesla „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“ a vždy len fair-play. Všetci aktívni malí športovci získali za svoju snahu a obetavé výkony medaily i odmeny. Veríme, že hodnoty, o ktorých sa dnes dozvedeli, na nich budú pozitívne vplývať aj v budúcnosti.


Letná škola – deň siedmy – 23.8.2022Aj dnešný deň sme v letnej škole pokračovali v historickej téme. Minulosť Oravy žiaci spoznávali na blokovom vyučovaní prostredníctvom povestí. Náš región je na povesti bohatý, mnohé z nich sa zachovali do dnešných dní vďaka autorom a zberateľom, najmä Antonovi Habovštiakovi, rodákovi z Krivej. Povesti z dolnej Oravy v súčasnosti tvorí dolnokubínsky historik a spisovateľ Peter Huba. Žiaci si prečítali povesť o Oravskom hrade, v ktorej sa dozvedeli, kto ho postavil a následne hodnotili, čo je v príbehu pravdivé a čo vymyslené.  Pri opakovaní sčítania a odčítania sa zahrali na pátračov a v matematickej tajničke vylúštili názov hradu, zasúťažili si v skladaní puzzle s obrázkom Oravského hradu, vytvorili hrad z papiera a tiež ho postavili z kociek.

Hodinu čítania v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sme nemohli začať ničím iným ako povesťami. Školáci sa zoznámili nielen s oravskými povesťami, ale i s povesťou o Žofii Bosniakovej a vzniku „bosniakov“, ktoré si aj nakreslili a vystrihli. Každý mal tiež možnosť vybrať si knihu podľa vlastného výberu a potichu si z nej čítať. Na záver ich čakal malý kvíz, ktorý všetci zvládli na jednotku a právom si zaslúžili sladkú odmenu. Ďakujeme Oravskej knižnici a pani knihovníčke Táni za milé prijatie.


Letná škola – deň šiesty – 22.8.2022Dnešný deň bol iný ako ostatné, pretože žiaci sa v škole neučili. Na rannom kruhu si vypočuli plán dňa a následne hovorili o svojich očakávaniach a predstavách. Čakala ich exkurzia do Múzea Oravskej dediny v Zuberci – Brestovej.  

Niektorí z nich už v skanzene boli, niektorí ho dnes navštívili prvýkrát. Na „cestu do minulosti“ sme sa vypravili autobusom a pozorne sledovali všetky miesta, cez ktoré sme prechádzali. Počas krátkeho regionálneho zemepisu deti súťažili, kto najrýchlejšie prečíta a zapamätá si názov obce, sledovali a opisovali zaujímavé miesta, ktoré si všimli. Okrem majestátneho Oravského hradu ich zaujali  drevenice a sochy v Podbieli, historická Františkova huta, modrý kostol i moderná budova MTS v Krivej a kamenné plastiky v Oravskom Bielom Potoku.

Po príchode do cieľa nás privítal hustý dážď. Našťastie dlho netrval a zážitkové učenie mohlo bez ťažkostí pokračovať priamo v múzeu v krásnej oravskej prírode v podhorí Roháčov. Žiaci si prehliadli originálne drevené stavby rozdelené na dolnooravský rínok, hornooravskú ulicu, goralské lazy, kostol s cintorínom a mlynisko. Čítali, pozorovali, porovnávali, komentovali, diskutovali, jednoducho objavovali to, čo bolo a už nie je. Mali možnosť vidieť aj ľudových remeselníkov pri práci, ktorí im ochotne predviedli, ako vznikajú umelecké výrobky. Zaujali ich domáce zvieratá, poľnohospodárke náradie, malé políčka s ukážkou pestovania úžitkových rastlín a byliniek i historická škola so zaujímavými a nezvyčajnými učebnými pomôckami.  

Čas rýchlo uplynul, počasie nám vydržalo a šofér autobusu - pán Marek Matúška nás v zdraví a včas priviezol naspäť do školy.


Letná škola – deň piaty – 19.8.2022Polovica letnej školy je za nami a pred nami ešte niekoľko zaujímavých dní.

Po rannom kruhu sa žiaci opäť usilovne vzdelávali. Spolupracovali, tvorili, premýšľali, zabávali sa a tešili sa z toho, čo všetko sa im podarilo. Matematika aj slovenský jazyk sa vyučovali formou hier. Na matematike malo úspech najmä sudoku, ktorým si rozvíjali logické myslenie. Slovenčina bola ukrytá v hádankách a čítanie si precvičovali v školskej záhrade, kde si čítali informácie o rastlinách a bylinkách. Nakoniec bylinky zostrihali a uviazali si voňavé kytičky.

Pred nadchádzajúcim víkendom získali pár tipov na výlet. Na netradičnej prírodovede ich ponúkol horolezec, cestovateľ, turistický sprievodca a publicista Tomáš Toček. Navštívil veľa miest po celom svete, no vždy sa rád vráti na Slovensko a rodnú Oravu. Okrem mnohých zážitkov a fotografií prírodných krás našej vlasti, ktoré prezentoval, si záujem detí získali aj predmety potrebné na potulky po prírode a výstupy do hôr.

Ďakujeme a Tomášovi prajeme veľa ďalších cestovateľských dobrodružstiev vždy spojených s bezpečným návratom domov.

Tešíme sa už na pondelok...ideme na výýýýýýýlet!


Letná škola – deň štvrtý – 18.8.2022Prvý týždeň našej letnej školy sa blíži ku koncu. Ani dnes nebola nuda a spoločný čas sa rýchlo míňal. Začali sme už tradičným ranným kruhom. Rozhovor bol zameraný na umenie, ktoré bolo nosnou témou dnešných aktivít. Na slovenskom jazyku sa starší žiaci venovali opakovaniu slovných druhov formou skladačiek, kreslených a slovných hádaniek a hry na remeselníkov. Mladší žiaci si opakovali abecedu a pravopis po spoluhláskach. Na matematike pracovali tretiaci na „zmrzlinovom“ počítaní do 1000 a prváci s druhákmi sčítali a odčítali do 20 a do 100 s pravekými zvieratami a tiež počítali s magickým štvorcom.  

Výtvarnej výchove v Oravskej galérii predchádzala jej virtuálna prehliadka a videofilm o vzniku inštitúcie. Žiaci sa takto pripravili na výnimočné stretnutie s výtvarným umením. Tvorivú dielňu "Priblížme sa k umeniu" viedla galerijná pedagogička Žofia Mäsiarová. Účastníci sa zoznámili s ilustrátorskou tvorbou Petra Uchnára a inšpirovali sa ňou pri vlastnej výtvarnej činnosti. Ich ilustrácie sa stali súčasťou veľkej koláže, ktorú si môžu prezrieť návštevníci výstavy.

Ďakujeme za ďalší skvelý deň.


Letná škola – deň tretí – 17.8.2022Tento deň mal názov Leto v parku. Bol rozdelený na niekoľko častí.

Začali sme deň rannou komunitou, kde sme sa porozprávali o tom, čo sme zažili v predchádzajúci deň a doma.

Potom sme pracovali v skupinách na cvičeniach o vybraných slovách a slovných hádankách.

Pantomímou sme dokázali  hádať slová,  vybrané slová. Precvičili sme si slovnú zásobu z angličtiny  a aj sme si zaspievali anglické pesničky. Matematika  bola zábavná, riešili sme aplikačné úlohy na násobenie a delenie, druháci mali geometriu.

Záver dňa všetky naše deti prežili v Parku M. Kukučína na aktivitách, ktoré každú stredu organizuje mesto Dolný Kubín a dobrovoľníci.


Letná škola – deň druhý – 16.8.2022Druhý deň našej  letnej školy začal ranným kruhom, na ktorom deti rozprávali ako sa im páčil prvý deň a dozvedeli sa program druhého. Po komunite nasledovalo zopakovanie učiva zo slovenčiny,  literatúry, matematiky a angličtiny. Všetko len zábavnou formou - pomocou pracovných listov, hrami, tancom, spievaním, cvičením,  skupinovou prácou …

Dobrá a výdatná desiata nás cez prestávku posilnila, trošku sme si cez ňu aj zaspievali a  zatancovali. Následne sme sa vrhli spoločne do ďalšej práce. Pred obedom k nám zavítal na besedu novinár z regionálneho týždenníka MY ORAVA pán Martin Pavelek, ktorý nás oboznámil s prácou redaktora. Potom sme si aj my žiaci letnej školy vyskúšali prácu redaktorov v našich novinách, ktorým sme  dali názov My super škola. Napísali sme správu o pondelňajšej návšteve Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Nasledoval už len super obed a odchod domov. Zajtra bude ďalší super deň.


Letná škola – deň prvý – 15.8.2022Prešiel rok a niektorí naši prváci, druháci a tretiaci opäť zasadli do školských lavíc aj počas prázdnin. Tešia sa, že v letnej škole, ktorá sa dnes začala, ich okrem zábavného učenia čaká aj veľa nových zážitkov.

Prvý deň začal privítaním a príhovorom pani riaditeľky. Nasledovalo zoznámenie so spolužiakmi a rozprávanie o prázdninových zážitkoch v rannom kruhu. Neskôr si zopakovali písmená, hlásky, číslice a prečítali krátke rozprávky. Hodina prvouky bola v Mestskom úrade. Tu žiakov privítal pán viceprimátor Matúš Lakoštík a spolu so svojimi spolupracovníčkami im porozprávali o funkciách mestského úradu a jeho význame pre občanov mesta. Navštívili sme obradnú sieň, matriku i kanceláriu prvého kontaktu. V sídle mestskej polície jej náčelník deťom vysvetlil, čo je úlohou mestskej polície a predstavil im monitorovací kamerový systém. Deti sa živo zaujímali o činnosť úradu i polície. Plné dojmov sa vrátili do školy a po sýtom obede zhodnotili svoj prvý školský deň.

Účastníci Letnej školy Kukučínky ďakujú všetkým, ktorí obohatili ich dnešný deň o pekné zážitky.


Letná prázdninová činnosť - denný tábor – deň piaty – 8.7.2022Deň piaty – záverečný. Síce trošku chladný, ale príjemný a zábavný. Ráno sme začali kvízom, ktorý bol o včerajšej exkurzii do Budatína, dopadol naozaj výborne, táborníci vedeli odpovedať aj na tie najzáludnejšie otázky. Vychádzka na Gäceľ, kde sme plnili disciplíny netradičnej olympiády, vyšantili sa na detskom ihrisku a zacvičili si v telocvični pod holým nebom. Pozreli sme si zblízka Bajčiovskú vežu, kde nás zastihli pracovníci televízie, ktorí nakrútili krátku reportáž o nás a našom tábore a žiačka Nikolka Škerdová pekne porozprávala všetko, čo o veži vie. Po chutnej desiate sme sa vybrali cez les do Oravskej Poruby, pozbierali sme odpadky, ktoré do prírody nepatria. Krátky relax na ihrisku a cesta do školy. Posledný spoločný obed a už sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie a odmeny za našu týždennú snahu. Z tímov boli najúspešnejší Vlci , ktorí získali najviac bodov. Všetci účastníci obdržali diplomy, vecné ceny a sladkosti.

Čo dodať na záver? Bolo nám spolu krásne, veselo a tvorivo. Projekt bol podporený Mestom Dolný Kubín, ZŠ Martina Kukučína, OZ Kukučínka a z projektu Šanca pre všetkých, za čo ďakujeme. Poďakovanie patrí deťom - boli ste všetci milí, statoční a odvážni (občas trošku "živí"), rodičom, ktorí nám prejavili dôveru, všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby všetko fungovalo tak, ako to má byť. Takže - Dovidenia o rok!


Letná prázdninová činnosť - denný tábor – deň štvrtý – 7.7.2022Štvrtý deň začal sladko, lebo Timko mal narodeniny a priniesol nám maškrty. V rannom kvíze, ktorý sa týkal včerajšej návštevy konskej farmy, dosiahli všetky tímy vynikajúce výsledky a smajlíkov si zaslúžili. Nasledoval výlet do Budatínskeho hradu a drotárskeho múzea, kde sme videli zaujímavé veci, ktoré dýchajú históriou a naozaj krásne veci z drôtu, ktoré vznikli pod rukami majstrov drotárskeho remesla. V zámockom parku sme si dali chutný obed a oddýchli sme si, lebo zvládnuť 125 schodov, ktoré vedú do zámockej veže, bolo pomerne náročné. Ešte kúpiť nejaké drobné suveníry a hurá, ide sa domov! Už nás čaká iba posledný táborový deň, naši táborníci sa majú na čo tešiť...


Letná prázdninová činnosť - denný tábor – deň tretí – 6.7.2022Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhej polovice nášho tábora. Začali sme kvízom o pobyte na Tarzanke a Trninách, dopadol na výbornú, takže smajlíky tímom utešene pribúdajú. Dopoludnie sme strávili na konskej farme, kde sme jazdili na koníkoch, všetko sme si prezreli a veru bolo tam všeličo. Koníky, králiky, koza, mačka a niekoľko krásnych psíkov. Koníky sme nakŕmili sladučkou mrkvou, potom rýchlo späť, chutný obed, nanuk a hľadanie pokladu. Kapitán Flint nám zanechal list, cestu k pokladu sme hľadali pomocou indícií, ktoré boli dobre ukryté, ale naši hľadači ich všetky našli. Ešte zostávalo poskladať mapu kapitána Flinta a potom nájsť ukrytý poklad bolo ľahké. Truhlica plná sladkých pokladov bola odmenou za skvelú tímovú spoluprácu našich hľadačov. Bolo fajn, zajtra smer Budatínsky zámok a Žilina.


Letná prázdninová činnosť - denný tábor – deň druhý – 4.7.2022Druhý táborový deň bol poriadne adrenalínový. Navštívili sme Tarzaniu - lanovú dráhu, kde si prišli na svoje všetci, ktorí majú radi výzvy, sú odvážni a vytrvalí. Po inštruktáži sme dostali potrebnú výstroj a vydali sme sa po lanovej dráhe. Niektorí táborníci sa trošku báli, ale nakoniec s pomocou dospelákov všetci trasu zvládli. Obed v prírode, krátky odpočinok a potom po náučnom chodníku Trniny , kde sme pozorovali faunu a flóru tejto lokality, rovno do školy. Bol to veľmi zaujímavý táborový deň, páčilo sa nám. V stredu nás čaká pobyt na konskej farme, kde si vyskúšame nielen jazdu, ale aj starostlivosť o koníky, budeme hľadať stratený poklad a ďalšie prekvapenia. Všetci sa už tešíme.


Letná prázdninová činnosť - denný tábor – deň prvý – 1.7.2022Už od skorého rána prichádzali účastníci nášho tábora, vôbec im nevadilo ranné vstávanie. Najprv sme sa zoznámili, určili pravidlá a rozdelili sme sa do tímov, vymýšľali ich názvy. Hry, spoločný obed a potom smer mesto. Najskôr sme navštívili cintorín, kde odpočíva náš asi najvýznamnejší rodák P.O.Hviezdoslav. Potom sme sa presunuli na námestie, ktoré nesie jeho meno a príjemne sme sa osviežili pri fontáne. Ďalším cieľom bolo Hviezdoslavovo múzeum a Čaplovičova knižnica, kde sme sa dozvedeli veľa naozaj zaujímavých informácií. Pán lektor nás pochválil, lebo sme vedeli odpovedať na mnohé otázky o našom velikánovi (ako dobre, že pred exkurziou sme si pozreli krátky dokument a dali si malý vedomostný kvíz). Niekoľko hier a už prichádzali rodičia. Bolo nám spolu dobre, tešíme sa na pondelok, ideme na Tarzankuúú!


Rozlúčka deviatakov – 30.6.2022Rozlúčka absolventov Kukučínky 2021/22 mala veľa silných momentov - od žiackeho cez riaditeľský príhovor, ocenenia najlepších, husľové vystúpenie či prezentácie tried 9. A, B a C.

Padla nejedna slza, prišli na rad aj úprimné slová vďaky, podávania rúk či objatia na rozlúčku. Učitelia odchádzali s kvetom ruke a snáď aj s pocitom, že ich práca ma nenahraditeľný význam práve v dnešnej dobe...

Tak nám idú do sveta. Držte sa!


Didaktické hry – 1.A, 1.B – 29.6.2022Žiaci 1.A a 1.B si didaktické hry užili i napriek vysokým teplotám.

Pri prechádzke mestom sa oboznámili s významnými budovami, zopakovali si dopravné značky a ich význam.

Po behu popri rieke si na futbalovom ihrisku zahrali kratšie zápasy.

Potom sa presunuli vedľa a triedy proti sebe súťažili v plážovom volejbale.

Po zápase a rýchlom občerstvení sme ešte chvíľku relaxovali pri rieke. Odtiaľ naše kroky viedli na námestie, kde si deti pochutnali na zmrzlinke a osviežili sa pod vodnou hmlou.

Posledná zastávka bola čitáreň v Parku M. Kukučína. Ale tú práve maľovali, a tak sme obdivovali pávy.

S pierkami (ktoré sme dostali od ujov opravujúcich voliéru) sme sa unavení, ale spokojní vrátili do školy.


FAST HEROES – 1.B, 3.CFAST HEROES je medzinárodná súťaž, do ktorej sa zapojilo viac ako 1000 škôl z celého sveta. Medzi nimi i žiaci 1.B a 3.C (obe triedy skončili v prvej 50-tke).

Po registrácii sme dostali balík s PZ, plagáty a letáky s dôležitým číslom 112. Toto číslo dokonca jeden z chlapcov už použil, a privolal ním zdravotnú pomoc svojmu starkému.

Prostredníctvom náučných videí a aktivít v PZ hravou formou sme sa naučili rozpoznať príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody, a i to, že rýchlou reakciou aj malý človiečik môže zachrániť život nielen svojim starkým.

I keď všetci veríme, že tento typ vedomostí a zručností v živote nebudeme potrebovať, dúfame, že sa o rok k nám pridajú i ďalšie triedy.


Svätojánska vatra – 25.6.2022V sobotu 25.6.2022 bolo pri Zimnom štadióne v Dolnom Kubíne veľmi veselo, Mesto Dolný Kubín organizovalo "Svätojánsku vatru".

Naša škola s našimi pedagógmi a žiakmi pripravila rôzne atrakcie na stanovištiach pre deti všetkých vekových kategórií: športové a pohybové súťaže, výrobu ozdobných predmetov, maľovanie na tvár a plno iných činností..... Pre všetky deti bola pripravená aj odmena.


Juniáles – 24.6.2022Naša novinka - JUNIÁLES - dopadla na jednotku. Dobrá hudba, tanečné kreácie, zábavné súťaže, občerstvenie, hodnotná tombola aj voľba kráľa a kráľovnej akcie vytvorili skvelú a neopakovateľnú atmosféru na záver školského roka.

Aj takto sme sa v piatok večer na juniálese zabávali. Hudba a dobrá nálada zotreli medzi nami akékoľvek rozdiely... - video.


Koncoročný výlet – 5.C, 5.D – 23.6.2022Žiaci 5.C a 5.D triedy sa 23.6.2022 zúčastnili poznávacieho koncoročného výletu. Spojili príjemnú turistiku v Archeoskanzene Havránok s návštevou Múzea jaskyniarstva, kde sa dozvedeli veľa nových informácií a poznatkov. Výlet dopadol na výbornú - všetci si ho užili a dobre sa zabavili.


Beh olympijského dňa žiakov 1. a 2. ročníka – 23.6.2022Vo štvrtok 23. júna sa konal na atletickej dráhe na Štadióne MUDr. Ivana Chodáka beh olympijského dňa pre žiakov ZŠ mesta Dolný Kubín. Po úvodných slovách predsedu OK Orava p. Š. Belvončíka a po otváracom ceremoniály, vztýčení olympijskej vlajky a zapálení olympijského ohňa sa nastúpeným športovcom prihovoril zástupca primátora mesta p. M. Lakoštík.A športovanie sa mohlo začať! Na úvod sa malí olympionici rozcvičili na pripravených stanovištiach. Súťažilo sa podľa ročníkov v behu na 200 a 300 metrov v duchu novodobého olympijského hesla: rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Ako odmenu za svoj výkon účastníci dostali pekné tričko a medailu. Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalší olympijský deň.


Hasiči – 3.A – 23.6.2022Žiaci 3.A triedy sa 23.6. zúčastnili ukážky techniky HAZZ. Akciu si užili, zopakovali si oznámenie požiaru, vyskúšali si jazdu na štvorkolke a hasenie hadicou.


Recitačná súťaž Vyšnokubínske prviesenky – 22.6.2022Dňa 22.6. sa traja žiaci našej školy zúčastnili recitačnej súťaže na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne , ktorá tvorí súčasť celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína - Vyšnokubínske prviesenky.

Naši žiaci získali pekné umiestnenia. V druhej kategórii Sárka Kubovčíková z 2.C získala čestné uznanie, v tretej kategórii Marco Škrabák z 3.B - 1. miesto a Zuzka Valeková z 3.B - 3. miesto.

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


Športovci na výlete – 5.B – 22.6.2022V stredu 22.6. si naše volejbalistky a futbalisti z 5. B triedy preverili fyzické a vedomostné schopnosti v rámci triednej akcie - koncoročného výletu.

Najprv museli zdolať lanovú dráhu Tarzánia na Kubínskej Holi, a potom riešili úlohy v Escape room-e, aby sa dostali z miestnosti von.

Všetko zvládli na 1 a veľmi si to užili.


Hodina čítania v letnej čitárni - 2.B – 22.6.2022V stredu 22. júna žiaci II.B strávili záverečnú hodinu čítania v letnej čitárni. Zaniesli do nej aj darček, niekoľko kníh od  žiačky Ninky Bušovskej, aby tak obohatili knižný repertoár čitárne. Súbežne sa tam ocitli na podpornej akcii  pri príležitosti otvorenia 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, ktorú organizovalo Osvetové kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, na prehliadke recitačných zručností každého, kto nájde na vystúpenie pred mikrofónom odvahu. Naši druháci sa tak pripojili  k žiakom MŠ, vyskúšali si rolu recitátorov a nabrali  nové skúsenosti. Hodina strávená na čerstvom vzduchu pri krásnom letnom počasí sa naozaj vydarila a určite nás aj umelecky naladila.


Dopravné ihrisko – 4.C – 22.6.202222.6.2022 sa žiaci 4.C zúčastnili na dopravnom ihrisku pri ZŠ - Petra Škrabáka, aby si osvojili zásady bezpečnej mobility, pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli, kolobežke, ale aj ako chodci, ktorí sú tiež účastníkmi dopravnej premávky.


Odhalenie pamätníka na počesť členov židovskej komunity – 9.C – 20.6.2022Naši deviataci sa dnes zúčastnili slávnostného odhalenia pamätníka na počesť členov židovskej komunity Dolného Kubína, ktorí boli počas druhej svetovej vojny deportovaní do koncentračných táborov. Započúvali sa do emotívnych príhovorov predstaviteľov židovských náboženských obcí, parlamentu či ministerstva kultúry. Priestor dostal aj náš pán primátor Ján Prílepok či primátor Ružomberka Igor Čombor. Práve on vyzdvihol aj našu mimoriadnu cenu, ktorú sme získali v oblastnej súťaži Míľniky druhej svetovej vojny. Vyjadril poďakovanie, že sa o cintorín už roky nezištne starajú celé generácie žiakov z našej Kukučínky...


Exkurzia – Oravský Podzámok – 6.B – 20.6.2022V pondelok ráno sa šiestaci vybrali "Oravskou strelou" na exkurziu do Oravského Podzámku. Pred hradnou bránou si ich vyzdvihol sprievodca Janko (náš bývalý žiak), ktorý ich previedol zákutiami nášho krásneho hradu. Deti ukázali, že dejepis im nie je cudzí, vždy sa našiel niekto, kto vedel správne odpovedať na Jankove otázky ohľadom histórie hradu. Po zdolaní obrovského množstva schodov ich čakalo aj emotívne stretnutie s grófom Drakulom (našťastie iba s figurínou schovanou pod schodmi). Nakoniec sa osviežili zmrzlinou, nakúpili suveníry a vyhriatym vlakom sa vrátili späť do Kubína.


Výlet do Banskej Bystrice – 2.C, 3.B – 17.6.2022Žiaci 2.C a 3.B sa tiež dočkali školského výletu. V piatok 17. júna cestovali až do Banskej Bystrice, kde si najskôr prezreli historické námestie a všetci sa občerstvili chutnou zmrzlinou.

Hlavným programom výletu bolo bábkové divadlo. Úžasný zážitok mali naši žiaci z predstavenia O šikovnej myške a dvoch lenivých kocúroch. Divadielko bolo krásne, zábavné a aj poučné. Zastavili sa aj na Donovaloch, kde spoločne obdivovali krásnu prírodu a mohli si aj niečo drobné nakúpiť. Všetkým sa výlet veľmi páčil.


Exkurzia – Viedeň – 7.A, 8.A – 17.6.2022V piatok 17. júna 2022 sa žiaci 7. A a 8. A triedy zúčastnili exkurzie vo Viedni. Započúvali sme sa do nemeckého jazyka na autentickom mieste a vyskúšali si naše vedomosti z nemčiny.  

Hneď po príchode do Viedne sme absolvovali okružnú prehliadku s profesionálnym sprievodcom a videli sme hlavné pamätihodnosti mesta napríklad zámok Belvedér, budovu Parlamentu, Opery, Viedenskú radnicu.  

Prešli sme sa úzkymi uličkami, videli sme atrakcie mesta – drožky s konským povozom. Išli sme okolo Dómu sv. Štefana, cisárskej cukrárne Demel až na Námestie hrdinov. Obdivovali sme zvláštny obytný dom Hundertwasser, kde ani jedna podlaha nie je rovná, dokonca ani vo WC.  

Navštívili sme park Schoenbrunn so zámkom cisárskej monarchie. Okolo Neptúnovej fontány sme prišli do najstaršej zoologickej záhrady v Európe, ktorú dal postaviť rakúsky cisár František Ferdinand. Mnoho zvierat žijúcich v tejto ZOO sa už vo voľnej prírode nenachádza.  

Škoda, že ten čas tak rýchlo ubehol.


Plavecký výcvik – 4.A, 4.B, 4.C – 13.6. – 17.6.2022V čase od 13.6.- 17.6.2022 sa žiaci 4.A, 4.B, 4.C zúčastnili plaveckého kurzu. Žiaci, ktorí vedeli ako - tak plávať sa ešte viac zdokonalili v technike plávania, (kraula, prsia, znak)správnom dýchaní a potápaní sa. Tí, čo nevedeli plávať nabrali odvahu, naučili sa nebáť vody, aspoň maličké základy pri plávaní.


Slávnostné otvorenie novej atletickej dráhy v Dolnom Kubíne – 14.6.2022Športovci aj verejnosť majú v Kubíne od dnes k dispozícii novú atletickú dráhu. Počas slávnostného otvorenia sa podarilo zabehnúť aj dva slovenské rekordy v netradičnej disciplíne 300 m cez prekážky. O výbornú atmosféru sa starali naše základné školy, aj tá naša.

Naši žiaci, atléti, si v súťaži - beh na 60 metrov - počínali výborne!

Staršie žiačky: 1. miesto Petra Sabová, 3. miesto Bibiána Pétryová

Starší žiaci: 1. miesto Juraj Jaroslav Lešňovský, 2. miesto Matej Marcinek

Mladšie žiačky: 3. miesto Lucia Luptáková

Mladší žiaci: 3. miesto Patrik Hvolka

Najmladšie žiačky: 1. miesto Viktória Zajacová

Najmladší žiaci: 2. miesto Matej Ďaďo

Miniprípravka dievčat: 3. miesto Alexandra Groerová

Ste výborní, len tak ďalej!


Školský výlet do malebnej dedinky Leštiny – 2.B – 14.6.2022V utorok 14. júna sa žiaci II.B vybrali spoznávať krásy aj kultúrne dedičstvá svojho rodného kraja. Ich cieľom bola malebná dedinka Leštiny, ktorá má síce málo obyvateľov, ale veľkú kultúrnu pamiatku zapísanú do svetového zoznamu pamiatok UNESCO, artikulárny drevený kostolík starý 300 rokov a postavený zo smrekového dreva bez jediného klinca. Po ceste spojovým autobusom sme sa ocitli na mieste. Rezko sme prekonali pár desiatok schodov a zastali sme pri zvonici spojenej s kostolom prekrytým schodiskom. Po vstupe do kostola sme najviac obdivovali jeho interiér bohato zdobený nástennými kvetinovými maľbami, barokový oltár  a bohato zdobenú kazateľnicu. Z kostolíka sme sa vybrali do miestnej mliekárne Orava Milk, kde nám p. riaditeľ odpovedal na zvedavé otázky. Poslednou zastávkou nášho výletu bol futbalový štadión, kde sme si zašportovali a kde nás čakalo prekvapenie v podobe mliečnej desiaty. Srdečne ďakujeme p.J. Andrisovi, p.J. Brašeňovi st., p. M. Chlpíkovej, p. V. Albínimu, p. M. Kovalčíkovi a p. I. Fábrymu za krásne zážitky, ktoré nám sprostredkovali.


Medzníky II. svetovej vojnyKaždý rok pre zvyšovanie historického povedomia žiakov Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) – oblastný výbor Ružomberok, organizoval vedomostný kvíz z dejín II. svetovej vojny ako významných medzníkov v histórii Európy a sveta. Pre pandémiu sa v roku 2020 a 2021 kvízy za účasti žiakov neuskutočnili.

Tento rok sa súťaž obnovila a žiaci sa mali možnosť zapojiť do súťaže formou zhotovenia digitálnej prezentácie na zadané témy. Naša škola a naši deviataci pod vedením p. učiteľa Rázgu sa zapojili do súťaže s prezentáciou pod názvom: Osvienčim – peklo na zemi (a osudy dolnokubínskych Židov v ňom).

Bola nám za túto prezentáciu udelená mimoriadna cena a dnes nám diplomy a odmeny prišli odovzdať zástupcovia tejto organizácie.

Ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa, že mladej generácii aj táto téma našej histórie nie je ľahostajná.


Exkurzia Bratislava, Viedeň- 9.C – 9.6. – 11.6.2022Naša 9. C podnikla od štvrtka do soboty poznávací výlet do Bratislavy a Viedne. Útočisko našla na 2 noci v spriatelenej ZŠ Hlboká cesta, kde riaditeľuje náš bývalý žiak Michal Drgáň. A odtiaľ už len zaujímavé putovania po obidvoch hlavných mestách a ich pamiatkach, využijúc všetky možné dopravné prostriedky - vlak, autobus, trolejbus, električka a dokonca aj metro. Máme za sebou skvelé zážitky, vtipné príhody aj nečakané stretnutia...


Beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou – 4.B, 2.B – 10.6.2022V piatok 10. júna sa žiaci IV.B a II.B zúčastnili besedy v Oravskej knižnici A. Habovštiaka so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Po krátkom predstavení sa pani spisovateľka zaujímavo rozrozprávala o písaní svojich povestí o slovenských hradoch, hradiskách a zámkoch. O tom, že povesti deti zaujali svedčil aj fakt, že žiaci IV.B si s triednym učiteľom pripravili o jednej z nich krásnu scénku. Na chvíľu sme sa preniesli do dávnych časov prostredníctvom dobových kostýmov aj hudby. Pani spisovateľka bola nadšená akých šikovných žiakov máme. Záver besedy bol venovaný zvedavým otázkam žiakov a autogramiáde. Za skvelý výkon boli žiaci IV.B odmenení  knihou s venovaním od pani spisovateľky. Blížia sa prázdniny a možno je výborným tipom siahnuť po knihe s povesťami a ešte lepším sa na miesta v nej opísané vybrať na výlet. Slovensko je naozaj krásne.


Učíme sa plávať - 3.A, 3.B a 3.C – 6.6 – 10.6.2022V týždni od 6. 6. - 10. 6. sa koná v našej škole plavecký výcvik pre všetkých tretiakov- z 3.A, 3.B a 3.C triedy. Zúčastňuje sa ho 61 žiakov.

Neplavci pod vedením inštruktorov z plaveckej školy sa učia základy plávania, plavci sa zdokonaľujú v plávaní, ale nechýba čas aj na zábavu - šantenie na tobogánoch. Deti si vodu a bazény užívajú plnými dúškami , o čom svedčia aj zachytené momenty na fotkách.


Atletika – 29.5., 5.6.2022Výsledky našich atlétov za posledné 2 víkendy:

Dňa 29.5. sa konali Majstrovstvá SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva v Nitre a naši žiaci zozbierali úžasnú zbierku medailí:

3 zlaté - Juraj Lešňovský – v hode kladivom, oštepom a vrhu guľou

2 strieborné - Matej Marcinek – v skoku do diaľky a do výšky

2 strieborné – Michal Škulec – v hode kladivom a diskom

Súťaž staršieho žiactva pokračovala aj v súťaži družstiev 4.júna opäť v Nitre, kde sme, žiaľ, mali skromnú účasť, ale obaja naši zástupcovia skvele bodovali: Juraj Lešňovský najväčší možný počet bodov 33 b (v hode diskom, kladivom aj oštepom) a Rasťo Bruncko získal 9 bodov (v behu cez prekážky a v behu na 800m).

Dňa 5.6. sa konalo aj 2. kolo majstrovstiev SsAZ mladšieho žiactva v súťaži družstiev a všetkým ôsmim súťažiacim sa podarilo obsadiť bodované pozície:

Ivana Zavoďančíková – 17 b v chôdzi na 2 km a vo vrhu guľou

Peter Jančo – 15 b v behu cez prekážky a v skoku do diaľky

Matúš Škerda – 13,5 b v chôdzi na 2 km a v behu na 150 m

Viktória Zajacová – 10 b v skoku do výšky a v behu na 60 m

Ján Ďaďo – 9 b vo vrhu guľou

Martin Varga – 9 b v chôdzi na 2 km

Lukáš Závoďančík – 8 b v hode kriketkou a v behu na 600 m

Matej Ďaďo – 4 b v behu cez prekážky

Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!


Piknik s levanduľovými mafinamiŽiaci 7. ročníka na niekoľkých hodinách prírodovedných zručností usilovne vysádzali ruže a levandule v kvetinovom záhone v školskom areáli. Zasadili aj niekoľko mladých hrabov popri plote školy. Naučili sa, ako správne postupovať pri výsadbe rôznych druhov rastlín. Po dokončení kvetinového záhonu sme si počas jednej hodiny prírodovedných zručností urobili spoločný piknik a žiaci si mohli pochutnať na levanduľových mafinách. Sladké mafiny s trochou sušených levanduľových kvetov veľmi chutili a tiež veľmi rýchlo zmizli z našej piknikovej deky. Žiaci pri degustovaní zistili, ako levanduľa v zákusku chutí a popri tom sa dozvedeli, aké má liečivé účinky na naše telo. Pri riešení zábavného kvízu sa dozvedeli mnohé ďalšie informácie aj o iných okrasných kvetoch a liečivých bylinkách vysádzaných v našich záhradách. Levanduľový piknik sa nám páčil. Bol zábavný, poučný a chutný.


Naša prvá úroda v skleníkuExkurzia na Liptove – 5.A, 6.A – 1.6.2022Naši piataci a šiestaci sa zúčastnili vzdelávacieho programu „Po stopách dávnej minulosti – OD PRAVEKU PO KELTOV“ v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Po prehliadke archeologickej expozície znázorňujúcej bežný život ľudí pred 2000 a viac rokmi si formou kvízových otázok zopakovali poznatky o živote Keltov.

Potom sa cez niektoré pracovné a remeselné činnosti akoby preniesli do obdobia praveku a včasnej doby dejinnej. Pracovali s dostupnými súčasnými materiálmi a pomôckami. Napríklad replikou pravekého kosteného noža sa pokúšali nakrájať ovocie a z modelovacej hmoty, ktorá nahradila hlinu, sa pokúsili ručne zhotoviť drobné keramické nádoby.

Dobu bronzovú si pripomenuli tvarovaním drobných drôtených šperkov a prišívaním puklíc na kožený pás. Život v období Keltov predstavovalo ručné tkanie, ktoré si niektorí žiaci aj vyskúšali. Na záver boli všetci odmenení malou sladkosťou.

Potom pokračovali za zážitkami do Zookontakt v Liptovskom Mikuláši. Tam sa naučili mnohé zaujímavosti o chove zvierat v zajatí a k mnohým sa mohli priblížiť naozaj veľmi blízko. Králiky, papagáje, kenguru či veľkú korytnačku mohli aj pohladkať. Potom sa zabavili na mnohých atrakciách napríklad trampolínach, hraním golfu, na vodnej strele či v zrkadlovom bludisku a nakoniec unavení a šťastní dorazili domov.


MDD v Tatrách – 3.C, 4.C – 1.6.2022Nádherné scenérie Vysokých Tatier, krásu Belianskej jaskyne, deň plný pohybu a zážitkov, pobyt v prírode - takýto Deň detí strávili žiaci 3.C a 4.C na školskom výlete.


Exkurzia v Martine – 8.B, 9.B – 1.6.2022Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa triedy 8.B a 9.B zúčastnili exkurzie v Martine. Navštívili skanzen Jahodnícke háje s pôvodnými domami z regiónov Orava, Liptov a Turiec. Vrátili sa v čase a cítili atmosféru života v minulosti.


MDD v skanzene v Zuberci - 1.C, 2.A, 3.A, 4.A – 1.6.2022Dňa 1.6.2022 sa žiaci 1.C, 2.A, 3.A, 4.A zúčastnili výletu s regionálnou tematikou v skanzene v Zuberci, kde mali možnosť presunúť sa v čase a vidieť ako sa žilo v minulosti. Bola im priblížená škola, odevy, bývanie, mlyn, rezbárstvo, drotárstvo, maľovanie na sklo, keramika, práca s kožou, hrnčiarstvo. Zabavili sa aj pri hrách z minulosti.


MDD v kráľovstve umenia – 2.C, 3.B – 1.6.2022Žiaci 2.C a 3.B triedy oslávili svoj dnešný sviatok v Oravskej galérii, kde ich čakal bohatý program. Výtvarník Matej Rabada im porozprával o vzácnom kultúrnom dedičstve našich predkov, ktorým je modrotlač. Vysvetlil im a predviedol túto starodávnu techniku farbenia látok a zároveň predstavil svoju autorskú výstavu. Galerijná pedagogička Žofia Mäsiarová pripravila pre deti výtvarnú tvorivú dielňu, na ktorej si vyskúšali prácu textilných dizajnérov a navrhli vlastné vzory modrotlače. Ich kreativita a originalita nadchla aj Mateja Rabadu. Po práci nasledovala zaslúžená odmena – výborná zmrzlina a animovaná rozprávka. Hoci nás ráno prekvapil dážď, nakoniec vyšlo slnko a sviatok detí sa po každej stránke vydaril.


Zážitkový Deň detí – 2.B, 4.B – 1.6.2022Dnešný sviatočný deň žiaci II.B a IV.B oslávili veselo. Po športových a vedomostných súťažiach sa vybrali na návštevu do hasičskej stanice v Dolnom Kubíne. Cestou sa v teplom počasí osviežili chutnou zmrzlinou a pokračovali do svojho cieľa.

V hasičskej stanici nás privítal p. Púčik, ktorý spolu so svojimi kolegami nám zaujímavo porozprával, čo je náplňou práce hasičov, aká je výbava auta, z čoho pozostáva ich oblek a čo robiť v prípade požiaru. Žiaci ako poďakovanie na pamiatku odovzdali pekný darček v podobe výtvarných prác.

Želáme všetkým deťom, aby v plnom zdraví takéto zábavné a šťastné chvíle zažili každý deň v roku.


Pasovanie prvákov za čitateľov, MDD – 1.B – 1.6.2022Dnes sa deti z 1.B prebudili do veľmi dôležitého dňa. Okrem toho, že majú sviatok všetky deti, tak nás čakalo i pasovanie za čitateľov Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Princezná bola síce odcestovaná, ale tete knihovníčke Alenke Javorekovej pomáhala práve nominovaná dvorná dáma. Spoločne deti pasovali, i odmieňali. Keďže bol i ten MDD, vytočili si i hádanku. A za jej uhádnutie dostali malú odmenu. Požičali si i knihy na čítanie a presunuli sa na zmrzlinu.


MDD – športový deň – 6.B – 1.6.2022Ráno 1.6.2022 bolo síce zamračené a trochu aj spŕchlo, ale nakoniec sa počasie umúdrilo a vyšlo aj slniečko. Šiestaci si teda mohli užiť športový deň. Vybrali sa rezkým krokom smerom na Brezovec, kde si zabehali okolo ihriska, zahrali sa s loptami, otestovali detské ihrisko a uskutočnil sa aj priateľský futbalový zápas s ôsmakmi so ZŠ Petra Škrabáka. Po športových výkonoch si zbehli na zmrzlinu a nakoniec si zašportovali aj na Street Workout Park pri rieke Orava.


Rozprávkový Oravský hrad – 1.A, 1.B - 30.5.2022Rozprávkový Oravský hrad v pondelok 30.5.2022 navštívili žiaci 1.A a 1.B.

Väčšina z nich dnes po 1x vyrazila za zážitkami bez rodičov. Taktiež väčšina z nich dnes 1x cestovala vlakom. A tak zážitok striedal zážitok.

Cesta vlakom bola kľudná do chvíle, kedy sa v oknách zjavila silueta Oravského hradu. Výkriky radosti sprevádzali pobavené úsmevy spolucestujúcich. Pri vystupovaní nám všetci želali príjemne strávený deň. A bol. Prežili sme ho v spoločnosti rozprávkových bytostí - Kvapka nám pomáhala hľadať stratené farby princeznej Dúhenky. Všetky nástrahy sme prekonali a úlohy splnili. Na konci sme Dúhenke odovzdali stratené farby. To bolo radosti. Princezná prestala plakať a za úsmev na jej tvári nás otec Kráľ všetkých odmenil.


Odmeňovanie úspešných žiakov – 27.5.2022Dnes sme znova odmeňovali našich úspešných žiakov za výsledky v súťažiach za posledný týždeň (športové, vedomostné, umelecké...) od okresných po krajské kolá.

Máme veľmi šikovných žiakov, veľmi pekne im ďakujeme za reprezentáciu.


Návšteva ministra školstva B. Gröhlinga – 25.5.2022Dňa 25. mája 2022 sme v Kukučínke mali vzácnu návštevu. Prišiel nás navštíviť minister školstva SR Branislav Gröhling s jeho spolupracovníkmi, spoločnosť mu robil aj primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok a ďalší hostia.

Pán minister si po peknom privítaní žiačkami a krátkom hudobno – tanečnom programe našich dievčat z 2.D triedy prezrel našu školu, osobitne sa zaujímal o interiér a vybavenie učební z projektu Modernejšia škola.

Pozdravil žiakov v niektorých triedach a porozprával sa s nimi. Dlhšie sa zdržal v 9.C triede na hodine chémie, kde si skúsil čaro alchýmie spolu s našimi žiakmi. Tiež bol na vyučovaní v 2.B triede na hodine prvouky, spolu s našimi žiakmi sa naučil rozoznávať ovocie a zeleninu a pracoval aj s mikroskopom.

Pán minister aj besedoval s našimi pedagógmi o aktuálnych otázkach súčasného školstva. Prezrel si areál školy, navštívil aj pani kuchárky v školskej jedálni, ktoré práve pripravovali obed. Ďakujeme za návštevu.

Vo videu dávame do pozornosti sekvenciu od 40. sekundy.

Foto: Martin Buzna


NAJ ŠKOLA – nakrúcanie v RTVS Bratislava – 24.5.2022Máme za sebou nakrúcanie zábavno-vedomostnej súťaže NAJ ŠKOLA v RTVS BRATISLAVA. Našu Kukučínku reprezentovali 3 súťažiaci, ktorým dopomáhalo s hlasovacími zariadeniami 30 - členné publikum. V jednom kole výborne zabojovala aj pani učiteľka Žáčiková a získala si tak veľký obdiv a potlesk - dokonca aj z dvoch konkurenčných škôl. Súťaženie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére... podfarbené z réžie, odkiaľ nám pravidelne aktualizovali výsledok hokeja s Dánskom. Ako sme napokon dopadli, sa dozviete na jeseň na Jednotke.

A takto sme v utorok 24.5.2022 tlieskali a správne odpovedali v štúdiu RTVS v Bratislave – video.


Priateľský volejbalový zápas – 20.5.2022V piatok sme si v rámci tréningu zahrali priateľský zápas s Lietavskou Lúčkou. Zahrali si všetky dievčatá, svoj prvý šestkový zápas si zahrala so staršími dievčatami aj naša talentovaná piatačka Sofia Jurášková a išlo jej to super. Vyhrali sme 3:0 a 3:0.


Angličtina netradične - 20.5.2022So siedmakmi sme si na angličtine precvičili navigovanie z bodu A do bodu B a určovanie smerov zábavnou formou.

V prvej polovici hodiny žiaci programovali cestu robota Photona po podložke podľa zadania v angličtine (čím si precvičili aj čítanie s porozumením v cudzom jazyku). V druhej polovici hodiny mali dvojice žiakov zadaný iba začiatok a cieľ cesty. Jeden z dvojice mal spolužiaka navigovať tak, aby sa robot dostal do cieľa.


Beseda s mestským policajtom – 3.A, 3.B, 3.C – 19.5.2022V triedach 3.A, B, C sa 19.5.2022 uskutočnili besedy s Mgr. Igorom Čerňanom príslušníkom Mestskej polície v Dolnom Kubíne. Boli zamerané na správanie sa cez prázdniny doma a na ulici. Deti sa dozvedeli napríklad ako reagovať na neznámych ľudí, ako správne jazdiť na bicykli, ktoré časti bicykla by si cyklista mal pred jazdou skontrolovať.


Bedminton – okresné kolo – 17.5., 19.5.2022V utorok 17.5. a vo štvrtok 19.5.2022 sa konali okresné kolá v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Zúčastnili sa ich a reprezentovali nás : Viktor Poláček, Simon Kubašek a tiež aj dievčatá: Timea Reguliová a Stela Kubašková. Obe družstvá sa umiestnili na peknom 3.mieste.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.


Naša malá záhradka – 1.B, 3.CS trochou vody, slnečných lúčov a s láskou sa žiaci 1.B a 3.C rozhodli založiť si svoju "vlastnú malú záhradku". Zistili ako rýchlo a ľahko sa dajú vypestovať zdravé rastlinky. Vyhrnuli si rukávy a nebáli sa zamazať ruky od hliny. Zároveň sa dozvedeli veľa informácií, faktov o záhradníčení. Pomôžu im získané informácie stať sa skutočnými zahradníkmi? Môžeme len dúfať, a taktiež im držať palce v súťaži s Kauflandom o hodnotné ceny.


Potulky mestom – 6.B, 6.C – 18.5.2022Krásne počasie využili žiaci 6.B a 6.C triedy v stredu 18.5.2022 na potulky mestom Dolný Kubín. Navštívili historický cintorín, kde si pripomenuli oravské osobnosti, ktoré významným spôsobom ovplyvnili rozvoj kultúrneho života na Slovensku, po prechádzke historickým centrom mesta sa v Oravskej knižnici pustili do spoznávania súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež prostredníctvom hádaniek. Nakoniec si pochutili na sladkej zmrzline a zašportovali pri rieke Orava.


Besiedka – 4.C – 17.5.2022V mesiaci máj si pripomíname nielen Deň matiek, ale aj Medzinárodný deň rodiny. Žiaci 4.C si pripravili program pre rodičov, starých rodičov a súrodencov. Žiaci im zarecitovali, zaspievali, predviedli scénku "Ktorá Hanka lepšiu mamu má "a zakončili to moderným tancom na pesničku "Deti ráje".


Atletické preteky - 15.5., 17.5.2022V nedeľu 15.5.2022 sa v Martine konalo 1. kolo majstrovstiev Stredoslovenskej atletickej oblasti, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našich športových tried a dosiahli výborné výsledky.

Každý sa umiestnil minimálne raz na bodovanej pozícii. Najviac sa darilo Petrovi Jančovi, ktorý získal 28 bodov za 1. miesto v skoku do diaľky, 2. miesto v behu cez prekážky, kde mu ušlo víťazstvo o 1 stotinu sekundy a 3. miesto v hode kriketkou.

Ďalšie dve výborné umiestnenia získal Ján Ďaďo , a to 3. miesto vo vrhu guľou a v behu na 600m.

Viktória Zajacová sa výborne umiestnila v behu na 60m a v skoku do výšky a to pretekala v staršej kategórii a bodovali aj Soňa Rosinská vo vrhu guľou a Matej Ďaďo v behu cez prekážky.

Atletické preteky pokračovali aj v utorok 17.5.2022 a zúčastnili sa ich naši najmladší pretekári. Najväčšie hviezdy boli :

- Viktória Zajacová, ktorá si domov niesla zbierku štyroch medailí: 3 zlaté za beh na 50 m, skok do diaľky a celý štvorboj kde získala 75 bodov a ešte striebornú za beh na 600m.

- Matej Ďaďo vyhral bronzovú medailu za beh na 600 m a striebro za celý štvorboj so ziskom 67 bodov.

- Tretia najúspešnejšia v našom tíme bola Natália Gajdošová, ktorá bodoval v prvej desiatke vo všetkých 4 disciplínach a získala spolu 59 bodov.

Nedali sa zahanbiť ani ďalší súťažiaci, aj keď bolo veľmi nepriaznivé počasie. Body získali aj Andrej Mučka, Ľubomír Dibdiak, Ján Šimko a Sára Kubovčíková.

Ďakujeme za reprezentáciu.


Malý futbal žiačok klasifikácia do KK – 1. miesto - 13.5.2022Máme 1. miesto v KVALIFIKÁCII O POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA V MALOM FUTBALE MLADŠÍCH ŽIAČOK - ŠKOLSKÝ POHÁR SLSP pre školský rok 2021/2022!

Dievčatá, výborne, gratulujeme! Postupujeme ďalej!


Dentálna hygiena – 2.B, 2.C, 2.D – 13.5.2022Dňa 13.5.2022 sa konali v triedach 2.B, 2.C, 2.D besedy pre našich žiakov s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zamerané na dentálnu hygienu. Deti zistili, či používajú správnu zubnú kefku a pastu. Oboznámili sa so správnou technikou čistenia zúbkov a potrebou správnej výživy pre zdravý chrup.


Slávik Slovenska 2022 – okresné kolo – 12. 5. 202212.5.2022 sa konal jubilejný 30. ročník súťaže žiakov v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022.

Za našu školu sa súťaže zúčastnili Katka Čeganová, Lukáš Zavoďančík a Samuel Janček. A boli sme úspešní! Lukáš Zavoďančík obsadil 1. miesto a postupil na krajské kolo. Cenu poroty za originálny spôsob interpretácie ľudovej piesne získal Samuel Janček.

Srdečne gratulujeme, Lukášovi držíme silno prsty na krajskom kole v Žiline.


Beseda so spisovateľkou – 1.A, 2.B – 11.5.2022Dňa 11. mája  žiaci I.A a II.B navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, kde sa zúčastnili besedy s detskou spisovateľkou Katarínou Škorupovou. Pútavým rozprávaním predstavila knihy, ktoré napísala.  Najviac žiakov asi zaujalo rozprávanie o škriatkovi Hupsovi a zážitky z knihy Ako uloviť mamuta. Žiaci prišli na besedu pripravení a pri hádaní slovných prešmyčiek, ktoré pani spisovateľka rada používa sa nedali zahanbiť. V závere si zatancovali havajské tance a odovzdali pripravené darčeky v podobe ilustrácií z prečítaných úryvkov. Čas strávený s knihami nám opäť priniesol pekné zážitky.


Atletický štvorboj mladšieho žiactva – 10.5.2022Naši žiaci nás výborne reprezentovali na Atletickom štvorboji mladšieho žiactva.

Máme veľmi šikovné deti, medailové pozície obsadili :

1. miesto: Peter Jančo, 7.A,

3. miesto: Ján Ďaďo, 6.A,

1. miesto: Viktória Zajacová, 5.A,

2. miesto: Lucia Luptáková, 6.A.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


Pasovanie prvákov za čitateľov – 9.5.2022V pondelok 9.5. sa naša veľká čitateľská rodina rozšírila o nových členov, za čitateľov boli slávnostne pasovaní prváci. Vitajte medzi nami, želáme vám veľa pekných chvíľ pri knižkách ...


Európsky kvíz o peniazoch – 8.B – 2. miestoŽiaci 8. B triedy obsadili krásne 2. miesto v slovenskom národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch, ktoré bolo ocenené sumou 200 eur.

Súťaž bola v marci, peniažky už prišli. Žiaci sa rozhodli, že za túto sumu si zakúpia školské pomôcky. Tak sa aj stalo a už sa z nich v triede všetci vytešujú!

Európsky kvíz o peniazoch (EQM) je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov. Je súčasťou Európskeho týždňa financií. Slovenské národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 24. marca 2022 .

On-line kvíz národného kola organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a tento rok sa prihlásilo viac ako 200 škôl zo Slovenska.


Čitateľská súťaž na 1. stupniČitateľská súťaž, ktorá prebiehala v apríli na 1. stupni, už pozná svojich víťazov. Vylosovaní a odmenení boli:

Nevena Štandi, 1.B

Alžbetka Mikulášová, 2.C

Peťko Bielka, 2.B

Do aktivity sa zapojilo viac ako 100 detí, ktoré prečítali v apríli spolu až 159 kníh. Tieto mali dokopy 21 000 strán.

Všetkým čitateľom blahoželáme.


Naše volejbalistky ukončili sezónu – 7.5.2022Naše volejbalistky v sobotu ukončili sezónu...

Staršie žiačky doma vyhrali s Banskou Bystricou 3:0, 3:0 a najmladšie volejbalistky na turnaji vo Zvolene vyhrali 4 zápasy a 2 prehrali... zlepšujú sa v každom zápase, len tak ďalej!


Deň matiek – 2.BMamka moja zlatá, mamka, mamička, tebe patrí táto prekrásna kytička.

Nech ti povie každý lupienok aj kvet, že si mamička, môj celučičký svet.


Krásny deň matiek želajú naši druháčikovia aj prostredníctvom videa.


McDonalds Cup – 5.5.2022Chlapci a dievčatá získali 3. miesto vo futbalovom turnaji McDonalds Cup - 23. ročník školskej súťaže koedukovaných 10 - členných družstiev chlapcov a dievčat 1. stupňa ZŠ.

Gratulujeme!


Modrotlač v Oravskej galérii – 3.A – 5.5.2022Dňa 5. 5. 2022 sa žiaci 3. A triedy zúčastnili prehliadky modrotlače v Oravskej galérii. Oboznámili sa nielen s výrobou, ale aj s módnymi návrhmi odevov značky Mateja Rabadu.

A viete, že Matej chodil chodil k nám do školy? Týmto ho srdečne pozdravujeme!

Potom si žiaci vyskúšali aj falošnú modrotlač.

Viac o Matejovi Rabadovi:

https://www.rmzk.sk/po-skole-sa-stala-modrotlac-jeho.../


Odmeny za súťaže – 4.5. a 5.5.2022Máme radi, keď je riaditeľňa plná šikovných a talentovaných detí a môžeme odmeňovať za úspechy v súťažiach.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!


Malý futbal mladších žiakov – okresné kolo – 4.5.2022Máme 1. miesto v okresnom kole - malý futbal mladších žiakov. Gratulujeme, chlapci, dobrá práca!


Učíme sa cez zážitky - beseda so včelárom – 4.5.2022V stredu 4. mája sa žiaci II.B a IV.B zúčastnili besedy so včelárom pánom Andrisom.

Všetci so záujmom počúvali pútavé rozprávanie a sledovali ukážky pomôcok potrebných pri chove včiel.

Záver besedy patril ochutnávke sladkého medíka a vyhotoveniu modelu včielky. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Andrisovi, že si našiel čas a podelil sa s nami o skúsenosti zo starostlivosti o tieto najvzácnejšie opeľovače.

Tešíme sa, že k vzdelávaniu detí prispievajú aj rodičia takýmito krásnymi zážitkovými aktivitami.


Fyzika cez zážitkyTeleskopom sme objavovali vzdialený svet...učíme sa cez zážitky!

Na hodine fyziky sme sa s ôsmakmi vybrali pozorovať Mesiac, ktorý bol práve v prvej fáze.

Teleskop sme tiež namierili na vrchol Kubínskej hole, ovocné stromy v záhradkárskej osade, aj vtáky sediace v hniezdach.

Vysvetlili sme si, z akých častí sa teleskop skladá, na čo slúži a ako ho správne používať. Porozprávali sme si tiež, aké súhvezdia máme práve nad hlavami a čo všetko by sme mohli vidieť teleskopom na nočnej oblohe.

Na praktickej hodine optiky sme sa naučili ovládať teleskop a poodhalili čaro približovania vzdialených objektov.


Stolný tenis žiakov – okresné kolo – 3.5.2022Naši chlapci v utorok 3.5.2022 úspešne zabojovali s tenisovou raketou v ruke a obsadili krásne 2. miesto v stolnom tenise žiakov. Gratulujeme.


Dentálna hygiena – 1.A, 1.B – 3.5.2022V utorok 3.5. sa v 1.A a 1.B uskutočnili besedy z RÚVZ, zamerané na dentálnu hygienu. Deti boli oboznámené ako si správne čistiť zúbky a zistili aké zubné kefky a pasty sú pre nich vhodné.


Odmeny za veľkonočné kraslice – 1.B, 3.CUž je síce dávno po veľkonočných sviatkoch, v utorok 3.5. ráno nám ich pripomenulo prekvapenie. Žiaci z 1.B a 3.C sa veľmi tešili z krásnych odmien ešte za veľkonočné kraslice od Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Ďakujeme.


Atletika – 1.5.2022Dňa 1.5. sa naši atléti zúčastnili 1. kola majstrovstiev Stredoslovenskej atletickej oblasti a dosiahli skvelé výsledky.

Nazbierali toľko bodov, že ich dokázali poraziť iba najväčšie družstvá stredného Slovenska, a to Považská Bystrica a Banská Bystrica a umiestnili na 3. mieste.

Najviac bodov dosiahol Juraj Lešňovský, a to maximálny možný počet , lebo vo všetkých svojich disciplínach vyhral.

Potom Michal Škulec - za prvé, druhé a tretie miesto nazbieral 28 bodov a Matej Marcinek - za druhé miesto a dve štvrté 23 bodov.

Ďalšie body získali Rasťo Bruncko a Bibiána Pétryová za beh na 800m a Rasťo aj za skok do diaľky. Osobné rekordy zaznamenali aj Peter Jančo, Jakub Mučka a Matúš Pacák.

Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu!


Slávik Slovenska – školské koloPostupujúci speváci so školského kola na okresné kolo Slávik Slovenska:

1. kategória: Katarína Čeganová - 2.D

2. kategória: Lukáš Zavoďančík - 6.A

3. kategória: Samuel Janček - 8.B.

Držíme prsty na okresnom kole.


Hokejový turnaj Autocar cup 2022 – 28.4. – 30.4.2022Opäť naši hokejisti a hokejistka 3 dni bojovali na turnaji, tentoraz to bol hokejový turnaj Autocar cup 2022 organizovaný pre 2008-ky a po boji vo finále získali fantastické 2. miesto!!!

Blahoželáme a ďakujeme rodičom aj MHK Dolný Kubín za skvelý turnaj (aj za zdielanie fotografií).

Video - nástup hráčov na ľadovú plochu. Stručné zhodnotenie turnaja TU.


Výsadba stromčekov – 2.B, 4.B – 29.4.2022Apríl - mesiac lesov bol bohatý na vedomostné prírodovedné aktivity.

V piatok 29. apríla sa žiaci 2.B a 4.B rozhodli všetky získané vedomosti premeniť na činy a zasadiť 130 stromčekov a vyčistiť okolie v katastri Bysterecký Brezovec.

V slnečnom počasí a voňavej jarnej prírode sa všetci zanietene pustili do práce. Po vyčistení rúbaniska a zasadení stromčekov žiakov čakala sladká odmena a oddych spojený s hrami a na lúke.

Naspäť sme sa vracali príjemne unavení, ale s dobrým pocitom, že sme urobili niečo užitočné pre našu Zem.

Veľké poďakovanie patrí rodine Briestenskej, Bodoríkovej a pánovi Sabaševičius, ktorí nám podali pomocnú ruku.

Vážime si všetkých rodičov, ktorí akýmkoľvek spôsobom sú dobrým príkladom pre mladú generáciu.


Máj, máj, máj, zelený, nad Kukučínkou sadený – 29.4.2022Dnes bolo u nás veselo a na ľudovú nôtu… stavali sme MÁJ. Májku sme ozdobili, naši ”chlapi” nám ju postavili, zaspievali sme, zatancovali. Je pekné udržiavať tradície.

Video 1, video 2, video 3, video 4, reportáž TV JOJ.


Knižné hádanky – 5.C – 28.4.2022Čítame radi, čítame veľa, ale hlavne nás to baví.

A aj preto sme s radosťou prijali pozvanie do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, kde si žiaci 5.C triedy vypočuli niekoľko zaujímavých úryvkov a následne hádali, z ktorej knihy ukážka bola.


Kurz slovenského jazykaAj naša škola pomáha deťom z Ukrajiny, našim novým spolužiakom, prekonať jazykovú bariéru.

Počas kurzu slovenského jazyka, ktorý pre ne robíme, žiaci robia viditeľné pokroky. Držíme im prsty, aby im učenie našej krásnej slovenčiny išlo veľmi dobre.


Rovesnícke vzdelávanie – LES – 27.4.2022Rovesnícke vzdelávanie považujeme za inovatívny koncept budúceho vzdelávania. Na Kukučínke (ako familiárne našu školu nazývame) sme ho začali realizovať pred niekoľkými rokmi. Zo starších žiakov školy sa tak postupnými prípravnými workshopmi stávajú žiacki lektori (rovesníci), ktorí pripravujú činnosti a vyučovacie hodiny pre mladších žiakov.

Terezka, Máša, Paťa a Samuel sa dnes podelili s mladšími kamarátmi o vedomosti spojené s lesom, prírodou, Zemou... Program aktívne žiakov zapojil do spoznávania nového, zároveň bol sprevádzaný piesňami a videami...


Vybíjaná žiačok – okresné kolo – 3. miesto – 27.4.2022V stredu 27.4.2022 naše dievčatá obsadili 3. miesto v okresnom kole vo vybíjanej žiačok. Blahoželáme!

Video.


Beseda so včelárom – 26.4.2022Dňa 26.4.2022 sa v našej škole uskutočnila beseda s ujom včelárom, pánom Kováčikom. Beseda bola určená pre žiakov 2. ročníka.

Deti pútavé rozprávanie o včielkach veľmi zaujalo. Ďakujeme!

Zaujímavosti o včelách.


Beseda s mestským policajtom – 1.A, 1.B – 26.4.2022V utorok 26.4.2022 sa uskutočnila preventívna aktivita policajtov z mestskej polície v Dolnom Kubíne určená pre našich prvákov z 1. A a 1. B triedy, zameraná bola na úctu k sebe a správanie sa k iným ľuďom. Besedu viedol Mgr. Igor Čerňan.


Rovesnícke vzdelávanie – 9.C v 1.B – 25.4.2022ANJ, kedy učili starší mladších - niekoľko našich deviatakov z 9. C si vyskúšalo rovesnícke vyučovanie. Našich najmladších žiakov v 1.B triede hravou formou preskúšali slovnú zásobu na angličtine. Vrátili sa v čase o niekoľko rokov a zaspomínali si, keď sami boli prváci a chvíle s prvákmi im vyčarili úsmev na tvári. A aj tu platilo: Najlepšie sa naučíš, keď sám učíš druhých! Žeby budúci učitelia?


Hokejový turnaj O pohár primátora mesta Dolný Kubín - 22.4. - 24.4.2022Naši hokejisti a hokejistky 3 dni bojovali na turnaji žiakov 6. ročníkov základných škôl O POHÁR PRIMÁTORA MESTA DOLNÝ KUBÍN a získali fantastické 3. MIESTO!!!

Blahoželáme a ďakujeme rodičom aj MHK Dolný Kubín za skvelý turnaj (aj za zdielanie fotografií).

Viac fotografií nájdete na facebooku MHK Dolný Kubín - turnaj, ceremoniál.


Malý futbal žiačok – okresné kolo – 1. miesto – 22.4.2022Máme 1. miesto v okresnom kole - malý futbal mladších žiačok základných škôl! Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu, dievčatá!


Deň Zeme v 2.B – 22.4.2022Učíme sa, že zdravá a čistá planéta musí byť samozrejmosťou!


Deň Zeme – 22.4.2022Dnes si naši žiaci na hodinách biológie či geografie rôznymi aktivitami pripomenuli DEŇ ZEME. Čakali ich pútavé dokumenty a videá, debaty, beseda piatakov s prírodovedcami v Čaplovičovej knižnici aj s kvízom, či práca so špeciálom novín DENNÍK N na deviatackej občianskej náuke na tému VYPNUTÁ KLÍMA. Hoci väčšina ľudí pred ekologickými problémami zatvára oči, my sme problémy pomenovali jasne. Ak sa nespamätáme, čakajú ďalšie generácie veľmi krušné časy...


Zápis budúcich prváčikov – 2. deň – 21.4.2022Druhý deň zápisu do 1. ročníka sa vydaril. Opäť sme spoznali veľa šikovných predškolákov, ktorí sa už teraz tešia na to, ako sa budú učiť čítať, písať a počítať.

Vážení rodičia, ďakujeme za vašu dôveru, budeme sa snažiť naplniť vaše očakávania.

Tešíme sa v novom školskom roku na nových žiačikov našej Kukučínky!


Zápis budúcich prváčikov – 1. deň – 20.4.2022V stredu 20.4.2022 sme mali v škole milých návštevníkov - budúcich prváčikov a ich rodičov. Uskutočnil sa prvý deň zápisu.

Všetky detičky - budúci prváčikovia preukázali svoju šikovnosť, svoje vedomosti a ich úsmevy signalizovali, že sa tešia do školy.

Aj my sa na vás všetkých tešíme v septembri.

Zajtra, v druhý deň zápisu, privítame ďalšie deti so svojimi rodičmi, veríme, že sa v našej škole budete dobre cítiť!


Štáb RTVS v našej škole – 13.4.2022Streda 13.4.2022 začala v našej škole naozaj výnimočne! Privítali sme štáb RTVS, ktorý pripravuje profilové upútavky víťazných škôl z SMS hlasovania do nového súťažného formátu NAJ ŠKOLA. Naše mladšie aj staršie deti boli skvelé a veru do zostrihu bude z čoho vyberať - folklór, tanec, športy, rozhovory. Známy youtuber EXPLO sa ani na chvíľu s nami nenudil. Už teraz sa tešíme do bratislavského televízneho štúdia, kde zabojujeme najlepšie, ako len vieme.

Videá:

https://www.facebook.com/zsmkdk/videos/357767659639304

https://www.facebook.com/zsmkdk/videos/4913095748808324

https://www.facebook.com/zsmkdk/videos/5344618078894389

https://www.facebook.com/zsmkdk/videos/692879935193127

https://www.facebook.com/zsmkdk/videos/729384355153107


Upracme si mesto – DSS Brezovec - 8.B – 13.4.2022V rámci našej výzvy „Upracme si mesto“ pomohla 8.B trieda s úpravou okolia DSS na Brezovci. Ďalšie info aj tu:

https://www.facebook.com/Centrum-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb-Brezovec-109522421527472/


Netradičný dejepis - 9.C - 13.4.2022Deviataci v stredu 13.4. absolvovali vyučovanie dejepisu v priestoroch židovského cintorína. Pripomenuli si tak aj nedávne smutné 80. výročie prvého transportu do Osvienčimu. Dozvedeli sa viac o histórii židovskej komunity v meste a jej tragickom osude počas druhej svetovej vojny... a krásne počasie potom využili na jarné upratovanie hrobových miest. Upratovali však všetci starší žiaci, pretože sa vydali do ulíc s rukavicami a vrecami a vyčistili blízke okolie školy v rámci akcie „Upracme si mesto“.️


Príprava na príchod RTVS – 12.4.2022Usilovne sme sa pripravovali na príchod štábu RTVS, ktorý pripravuje obrazové profily škôl do súťaže NAJ ŠKOLA. Naše tanečníčky zaúčali triedne kolektívy, športovci si pripravovali predstavenie svojich techník a trikov a najmladším pri tanci veľmi pristali kroje. Tešili sme sa na "televizákov" a verili, že pri nakrúcaní bude od rána dobrá nálada a smiech...


My a les – 12.4.2022Súťaž My a les sa stretla s veľkým záujmom, sme radi, že deti aj takýmto spôsobom vyjadrili svoje ekologické myslenie. Veríme, že myšlienky a informácie dokáže ľudstvo pretaviť do reálnych skutkov. Tak kto zvíťazil v našej súťaži? Takmer na 100% boli v zelenom triedy: 1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.A, 4.B, 5.C a 9.C. Ďakujeme , sladká odmena im patrí! V našej škole sa zelenalo!


Krížová cesta – 12.4.2022Dňa 12.4.2022  sa žiaci 4. a 5. ročníka modlili Krížovú cestu na úmysel za pokoj a mier na Ukrajine. Cieľom bolo prehĺbenie empatie z trpiacimi a priblíženie sa k Ježišovmu utrpeniu a docenenie Jeho lásky ku každému človeku. Krížovú cestu zrealizovali v priestoroch objektu školy a blízkeho okolia. Sestry Anka  a Anna všetkým želajú a v modlitbe vyprosujú požehnané veľkonočné sviatky.


Veľkonočné tvorenie v 2.BPráce v skleníku a v areáli školyVykuklo slniečko a jarné práce na školskom pozemku začínajú......zatiaľ hlavne v skleníku, lebo počasie je vrtkavé, ale my budeme dobrí poľnohospodári!


Naše volejbalistkyNaše volejbalistky majú za sebou úspešný týždeň...v stredu 6.4. dohrávka doma s Prievidzou 3:0, 3:0 v sobotu 9.4. dve víťazstvá v Žiari nad Hronom 2:1, 3:2.

Super, dievčatá.


Spoznávame Gäceľ – 6. ročník – 6.4.2022Čistiareň odpadových vôd a Bajčiova veža na Gäceli boli ciele dnešnej prechádzky žiakov 6. ročníka v rámci environmentálnej a regionálnej výchovy. Deti sa najskôr zoznámili so spôsobom čistenia odpadových vôd a následne aj s históriou zrekonštruovanej veže na Gäceli.


Návšteva Technických služieb - 7. ročník - 6.4.2022Pizza párty – 6.A – 5.4.2022Dnes sme mali v škole vzácnu návštevu, vedenie mesta Dolný Kubín našim žiakom v 6.A triede prinieslo výhru za hlasovanie v súťaži o K-PARK. Vyžrebovaná bola v tejto súťaži spolužiačka Nina Čellárová, a teda jej zásluhou sme si všetci pochutili na výbornej, podľa vlastného výberu dodanej pizzi. Ďakujeme za výborný a chutný darček.


Svetový deň vtáctva v Oravskej knižnici - 4.4.2022V pondelok 4. apríla 2022 sa v Oravskej knižnici žiaci 6. ročníka stretli s pracovníkmi Správy CHKO Horná Orava pri príležitosti Svetového dňa vtáctva.

Najskôr spoločne hovorili o rôznych druhoch vtákov, ich hniezdnych podmienkach, nebezpečenstvách, ktoré ich ohrozujú a možnostiach zvyšovania vtáčej populácie. Neostalo však iba pri slovách. Spoločnými silami vyhotovili vtáčie búdky, ktoré budú rozmiestnené v meste, čím prispejú k zlepšeniu hniezdnych podmienok vtáctva v našom okolí. Niektoré búdky sme umiestnili aj v areáli našej školy.


Parahokej –  4.4.2022Dňa 4.4.2022 sa konal na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne priateľský zápas medzi parahokejistami Slovenska a Fínska.

Povzbudzovať boli aj žiaci našej školy, aj naši najmenší vytvorili úžasnú športovú atmosféru.

Malí veľkí fanúšikovia povzbudzovali našich parahokejistov v ich poslednom zápase tejto sezóny. Obdivovali sme odhodlanie , športového ducha športovcov a aj ich pevnú vôľu zdolávať prekážky. Máme sa čo učiť, lebo život nie je vždy jednoduchý...

Zvíťazili hokejisti zo Slovenska 14 : 1, určite im pomohla naša veľká podpora. Pochopili sme ale, že v tomto zápase sú víťazmi všetci hráči!

Ďakujeme hráčom z obidvoch družstiev za krásny a napínavý športový zážitok a srdečne blahoželáme k víťazstvu.


Zdravý chrbátikHviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 1.4.2022Dňa 1. apríla 2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy a naša škola dosiahla vďaka recitátorkám pekné umiestnenie:

I. kategória – poézia - 3.miesto: Zuzana Valeková

II. kategória - poézia - 2. miesto: Tereza Šuvadová,

II. kategória - próza - 1. miesto: Nela Gočalová,

III. kategória – poézia - 2. miesto: Terézia Gočalová

Ďakujeme za reprezentáciu školy a v ďalšom umeleckom rozvoji prajeme veľa úspechov.


Týž(deň) otvorených dverí - 5. deň - 1.4.2022Posledný deň návštev predškolákov v našej škole je za nami.

V 1.C sa už od rána tešili na deti a pani učiteľky z MŠ v Oravskej Porube. Prišli načas, neodradilo ich ani nepriaznivé počasie.

Cestou po chodbe detí pochválili vystavené výtvarné práce našich mladších žiakov  a potom už plné očakávania vstúpili do triedy. Po privítaní si posadali do školských lavíc a spoločne s prvákmi si prezreli šlabikár, počítali na počítadle, spievali, tancovali, hrali sa so slovami, slabikami a hláskami. Vypočuli si aj príležitostné vysielanie školského rozhlasu, v ktorom starší žiaci pripravili program k 1. aprílu.

Záver patril návšteve školskej knižnice, v ktorej si každý malý čitateľ našiel svoju knihu a predstavil ju kamarátom.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na našich budúcich žiakov – prvákov.


Potulky Kukučínkovom - 31.3.2022Po dlhšej prestávke spôsobenej protipandemickými opatreniami, sa opäť otvorili brány našej školy verejnosti. Rodičom a budúcim prvákom sme pripravili Deň otvorených dverí, v ktorom  ich čakalo veľa prekvapení na chodbách, v triedach, odborných učebniach i telocvični.  

Vstup do školy bol sprevádzaný hudbou a osobným privítaním každého z hostí. Malých návštevníkov na ich ceste po škole odprevadili veselé zvieratká – myš, lev a tiger.

Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy Mgr. Kataríny Števonkovej, nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci 1. stupňa. Po jeho skončení sa otvorili dvere jednotlivých tried a v každej z nich sa uskutočnili rôznorodé zábavné aktivity a tvorivé dielne pripravené vyučujúcimi školy a vychovávateľkami ŠKD. Ochotne im pri nich pomáhali starší žiaci.

V herni sa predškoláci zoznámili so školskými „robotíkmi" a v učebni „funtronic" s hrami na interaktívnej podlahe.

V telocvični ich čakali pohybové hry a športové aktivity na rôznych náradiach a po ich absolvovaní každý zúčastnený získal medailu a sladkú odmenu. 

Z  1.C znela hudba rôznych nástrojov, všetci mali šancu prispieť k spoločnej interpretácii známych piesní. V 2.C si deti zdobili medovníčky, v 3.A ich čakalo maľovanie na tvár a v 4.C si mohli vyrobiť jednoduché dekorácie z papiera. V 4.A mohli vyskúšať veselú angličtinu a v 2.D cvičenie na fitloptách.  Na chodbách si zahrali stolové hry a stolný tenis.

Nechýbalo ani občerstvenie, džús a chutné koláčiky deťom chutili.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému podujatiu.

Deti aj rodičia boli spokojní a nás teší, že sa v našej škole dobre cítili. Tešíme sa na našich budúcich prváčikov!


Týž(deň) otvorených dverí - 4. deň - 31.3.2022Aj v štvrtok sa 4-tý krát otvorili dvere našej školy a dvoch jej prváckych tried pre milú návštevu.

Dnes to boli predškoláci s pani učiteľkami z materskej školy v Dolnom Kubíne – Námestie slobody.

Prváci z 1. A a 1. B a ich pani učiteľky predškolákov od rána vyzerali a s radosťou očakávali. Predviedli im ako čítajú, píšu, počítajú. Spoločne si zarecitovali i zaspievali.

Predškoláci si vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou, hrali didaktické hry, čítali a spájali písmenká. Niektorí sa nám i na pamiatku podpísali na novú školskú tabuľu.

Ďakujeme za návštevu.


Čitateľská gramotnosť - 7. ročník - marec 2022Posledný marcový týždeň si žiaci 7. ročníka preverili svoje zručnosti v oblasti čitateľskej gramotnosti.


Týž(deň) otvorených dverí - 3. deň - 30.3.2022Aj v stredu sme mali v škole milú návštevu, tentokrát to boli dve triedy predškolákov s pani učiteľkami z materskej školy v Dolnom Kubíne - Na Sihoti.

Žiaci a pani učiteľky z 1. B a 1. C triedy ich s radosťou očakávali a ochotne im predviedli ako čítajú, píšu, počítajú, recitujú riekanky a stále sa niečo nové učia. Ani dnes nechýbala kamarátka všetkých prvákov, usilovná včielka Peľka. Predškoláci si vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou, hrali didaktické hry, čítali písmenká a jedna zo šikovných škôlkarov prečítala celú stranu v šlabikári.

V školskej knižnici dokázali, že poznajú veľa rozprávkových postáv i detských knižiek a nielen v marci sú knihy ich kamarátkami.

Ďakujeme za návštevu.


Týž(deň) otvorených dverí - 2. deň - 29.3.2022Druhý deň vítali brány našej školy škôlkarov – predškolákov a ich pani učiteľky. Dnes to boli deti z MŠ vo Veličnej, ktoré sa boli na vlastné oči presvedčiť, ako prebieha vyučovanie  v triedach 1. A a 1. B. Videli, ako sa učí matematika, čítanie, písanie i angličtina plná hier, piesní a tanca. A naši prváci a ich pani učiteľky sa zasa presvedčili, že všetci z nich sú na školu výborne pripravení. Vedeli sa krásne predstaviť, podpísať, poznali farby, geometrické tvary, písmenká, vedeli rozdeliť slová na slabiky, určiť prvú hlásku v slove a mnoho ďalších vecí. Nechýbala ani návšteva školskej knižnice a rozprávkové hádanky. Počas prestávky sa škôlkari stretli so svojimi bývalými spolužiakmi, dnes už žiakmi našej školy. Na vyučovaní sa im veľmi páčilo a prezradili, že sa tešia na september, aby sa do školy mohli vrátiť.

Ďakujeme a tiež sa na nich tešíme.


Ako poskytnúť prvú pomoc? – 29.3.2022VEDELI STE, ŽE...?

- Náhla zástava srdca je príčinou toho, že na Slovensku ročne zomrie takmer 5 000 ľudí.

- Štatistický dojazd zdravotnej záchrannej služby je 12 až 15 minút, no šanca na úspešné zresuscitovanie pacienta postihnutého srdcovou zástavou klesá každou minútou o 10%!

- Odhaduje sa, že 95% obetí srdcovej zástavy zomrie skôr, než sa dostane do nemocnice, alebo do rúk rýchlej záchrannej zdravotníckej pomoci. Pritom až 75% z nich by mohlo prežiť, keby ich záchrancovia boli schopní včas a vhodne reagovať.

- Na Slovensku sa vďaka rýchlej pomoci podarilo za štyri roky zachrániť 4 ľudské životy z piatich ohrozených. Pritom pomoc bola poskytnutá laickou verejnosťou.

MY SME SA DNES V ŠKOLE UČILI AKO POSKYTNÚŤ PRVÚ POMOC!!!!!

Vedieť správne reagovať v kritických situáciách a dokázať použiť teoretické vedomosti v praxi si dnes mohli vyskúšať žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Vzdelávanie sa uskutočnilo v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Dolnom Kubíne. Ďakujeme za spoluprácu.


Týž(deň) otvorených dverí - 1. deň - 28.3.2022Od dnešného dňa až do piatka sú dvere našej školy otvorené budúcim prvákom. Ako prví nás dnes navštívili predškoláci spolu s pani učiteľkami z materských škôl v Párnici a Dolnom Kubíne – Záskalí. Bez strachu a dobre naladení vstúpili do 1. C a 1. A triedy. Tu ich privítali najmladší žiaci spolu s „prváckymi" pani učiteľkami Olinkou a Bibkou, a tiež verná kamarátka a pomocníčka včielka Peľka, s ktorou od septembra spoznávajú písmenká v šlabikári. Po vzájomnom zoznámení škôlkari spolu so staršími kamarátmi čítali, počítali, hádali hádanky, plnili rôzne úlohy, recitovali básničky. Návštevu ukončili v kráľovstve plnom kníh - školskej knižnici. Zahrali sa pexeso, spoznali hrdinov z pekných kníh, čarovali, ale najmä čítali. Zatiaľ iba obrázky, no čoskoro si už poradia aj s textami tak, ako ich starší kamaráti.

Ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Chemická olympiáda – OK – 25.3.2022Dňa 25. marca 2022 sa naši žiaci z 9. C triedy zúčastnili OK Chemickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovali.

Šimon Polák - 3. miesto a postup do krajského kola,

Filip Zaťko - úspešný riešiteľ.

Gratulujeme a Šimonovi držíme palce v krajskom kole.


Biblická olympiáda z ENV – 25.3.2022Dňa 25.3.2022 sa uskutočnilo Seniorálne kolo Biblickej olympiády z evanjelického náboženstva, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov našej školy. Olympiáda bola tematicky tento rok zameraná na postavy prorokov zo Starej zmluvy a učeníkov a apoštolov z Novej zmluvy.

Žiaci si formou online testu preverovali nadobudnuté poznatky a dosiahli pekné výsledky.

Trom žiakom sa podarilo postúpiť na celoslovenské kolo a v 1. kategórii dokonca žiak Radko Matelka zo 4.C obsadil 1. miesto, ktorému srdečne blahoželáme k výhre v tomto kole. Víťazmi sú však všetci žiaci, pretože nadobudnuté poznatky aj biblické posolstva ich budú sprevádzať v živote. Trom postupujúcim budeme dňa 29. 4. 2022, kedy sa uskutoční celoslovenské kolo, opäť držať palce.

Výsledky:

1. kategória

4.C – Radko Matelka – 1. miesto – postup na celoslovenské kolo

3.B – Noah Uličný – 5. miesto – postup na celoslovenské kolo

3.B – Tomáš Valko – 6. miesto – postup na celoslovenské kolo

3.B – Diana Prečová – 11. miesto

3.B – Nina Kvietková – 12. miesto

4.A – Adam Feriančík – 15. miesto

3. kategória

7.B – Lucia Bencúrová – 14. miesto

7.B – Janka Povalová – 16. miesto


Na tej našej Oravienke krásne je... – 6.A – marec 2022Dokázali to naši šiestaci v projektoch o svojej obci. Zamerali sa v nich na históriu i súčasnosť. Podrobne opísali erb obce a spomenuli aj významných rodákov.

Spoločne sa chystáme navštíviť artikulárny kostolík v Leštinách.


Rozlúčka so zimou a vítanie jari – 25.3.2022Dňa 25. marca sa žiaci 1., 2. a 4. ročníka stretli v predstihu pred Týždňom otvorených dverí v našej škole s mladšími kamarátmi zo VII.MŠ, aby si pripomenuli pekný ľudový zvyk spojený s príchodom jari, pálenie  Moreny.

Je to jeden zo starších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa na konci zimy vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju  zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

Po dvoch rokoch sme sa všetci tešili, že môžeme opäť pokračovať v našej dlhodobej tradícii a spolupráci. Vo veselom sprievode za doprovodu hudby, spevu a tanca sme si všetci užili nádherný slnečný deň a definitívne sa rozlúčili so zimou.

Veríme, že slovenské ľudové zvyky majú takto ďalších pokračovateľov a detičky si z nich uchovajú len krásne spomienky.


Európsky kvíz o peniazoch – 24.3.2022Finančné vzdelávanie patrí medzi kľúčové témy tejto doby. Mladí ľudia sú veľmi zraniteľní, a preto je obzvlášť dôležité hľadať možnosti ako zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou.

Hlavným cieľom je zvyšovať finančnú gramotnosť mladých ľudí a taktiež zdôrazňovať potrebu finančného vzdelávania na Slovensku.

Okrem samotného kvízu je veľmi dôležitá príprava žiakov a študentov v školských tímoch pod vedením svojich pedagógov. Práve tu môžu diskutovať o témach, ktoré sú predmetom kvízových otázok.

Európsky kvíz o peniazoch sa hrá na platforme Kahoot!

Je súčasťou Európskeho týždňa financií. Slovenské národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 24. marca 2022 .

On-line kvíz národného kola organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a tento rok sa prihlásilo viac ako 200 škôl zo Slovenska.

Zúčastnili sa ho dve triedy našej školy, a to 8.A a 8.B trieda. Žiaci 8.B triedy obsadili krásne 2. miesto.

Prvé 3 úspešné tímy národného kola získajú zaujímavú finančnú odmenu. Blahoželáme!


Návšteva Oravskej knižnice – 5.C – 24.3.2022Žiaci 5.C triedy pri návšteve Oravskej knižnice A. Habovštiaka ukázali veľký záujem o knihy, našli a požičali si kúsky, ktoré ich najviac zaujali. Prajeme príjemné čítanie (a nielen v marci – mesiaci knihy :-)).

,,Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých." J. Kennedy


Jarná cena vo vrhu guľou - 23.3.2022Súťaže sa zúčastnilo 41 pretekárov v 6 kategóriách. Najpočetnejšia skupina boli starší žiaci -10 žiakov. Sme radi, že sa vrátili zasúťažiť si aj naše bývalé žiačky Lesia Baloghová a Petra Škulcová. Potešujúce je, že rastie záujem o atletiku a vyskúšali si túto disciplínu aj iní športovci nielen atléti, napríklad medzi mladšími žiačkami boli prvé dve volejbalistky a jedna hokejistka. Súťaže sa zúčastnili aj športovci z iných miest, čo sme veľmi radi.

UMIESTNENIA NAŠICH ŽIAKOV:

Kategória mladšie žiačky:

1. Kormanová Miriam (7,13 )

2. Krakovská Barbora (6,52)

3. Luptáková Lucia (6,12 )

Kategória mladší žiaci:

1. Jančo Peter ( 7,63 )

2. Ďaďo Ján ( 7,31 )

3. Prílepok Jakub ( 6,84 )

Kategória staršie žiačky:

2. Sabová Petra ( 6,67 )

3. Masláková Bianka ( 6,56 )

Kategória starší žiaci:

1. Lešňovský Juraj ( 12,56 )

2. Škulec Michal ( 9,80 )

3. Marcinek Matej ( 9,17 )

Kategória dorastenci:

1. Trnkócy Matias ( 9,74 )

2. Hrúzik Peter ( 9,25 )

3. Janota Erik ( 6,11 )

Gratulujeme všetkým úspešným a poďakovanie patrí aj všetkým ostatným súťažiacim – za ich veľkú snahu!

Veľké poďakovanie aj organizátorom a rozhodcom súťaže!


Športovec mesta D. Kubín - ocenenie – 16.3.2022Dolný Kubín spoznal v stredu 16. marca najlepšieho športovca a športový kolektív mesta Dolný Kubín za rok 2021.

Množstvo ocenených sa umiestnilo na popredných priečkach vo svojich športových disciplínach, či už na Slovensku alebo vo svetových pretekoch. Vybrať najlepšieho športovca nebolo preto ani tento rok jednoduché aj kvôli pandémii koronavírusu.

Mesto Dolný Kubín pravidelne oceňuje ľudí, ktorí sa venujú športu. Slávnostným oceňovaním im chce mesto poďakovať za úspechy a reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí.

Zároveň vyzdvihuje aj mladých ľudí, keďže sú budúcnosťou pre nás všetkých a najmä športu v Dolnom Kubíne. Okrem toho sú aj inšpiráciou a vzorom pre tunajšiu mládež.

Úspešným športovcom mesta bez určenia poradia v kategórii do 15 rokov sa stal aj náš žiak z 8.A triedy Juraj Lešňovský - (atletika).

Ďakujeme za reprezentáciu, Juraj, veľa športových úspechov želáme!


Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 2. stupeňHviezdoslavov Kubín - školské kolo v recitačnej súťaži - 2. stupeň - umiestnenie:

II. kategória – poézia

1. miesto – Tereza Šuvadová

II. kategória – próza

1. miesto – Nela Gočalová

III. kategória – poézia

1. miesto – Terézia Gočalová

2. miesto – Bianka Šimáková

3. miesto – Samuel Janček

III. kategória – próza

1. miesto – Tatiana Palugová

Srdečne blahoželáme, postupujúcim z 1. miesta želáme úspešné absolvovanie okresného kola.


Kino v knižnici – 8.A, 8.C – 16.3.2022Boli sme v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka na premietaní filmu Dilili v Paríži v rámci v rámci Týždňa francúzskeho filmu Crème de la Crème 2022, ktorý v marci prišiel do Dolného Kubína.

Zažili sme aj my (8.B, 8.C) kino v knižnici... film DILILI V PARÍŽI.

Zároveň  sme si po skončení návštevy osviežili vedomosti o pamätihodnostiach nášho mesta v rámci regionálnej výchovy.


Moduly – gymnastika na telesnej výchove – marec 2022Slovenská gymnastická federácia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu pripravila pre niektoré základné školy projekt „Moduly“.

Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu.

MODULY sú pilotný projekt MŠVVaŠ zameraný na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ a inšpirovanie žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času. V poslednom období sa významne zhoršila zdatnosť žiakov po protiepidemických opatreniach, kedy deti nemali možnosť cvičiť, chceli by sme dopomôcť k tomu, aby sa tento stav u detí zlepšil.

Máme snahu, najmä v aktuálnej situácii, o zdravý pohyb, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou zdravého tela, ale aj mysle.

Počas 6 vyučovacích hodín telesnej výchovy (1 modul) v 3. a 4. ročníku gymnastickí tréneri predstavili jednotlivé gymnastické športy a ukázali pedagógom aj žiakom ako prostredníctvom pohybových vzorov učiť gymnastiku moderne, efektívne, atraktívne a bezpečne.

Cieľom projektu je priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah. Modul sa realizoval formou cvičení Gymnastika na telesnej výchove bezpečne a hravo. Našou hlavnou myšlienkou je zdravý a výživný pohyb.

Deti si vyskúšali aj rytmické cvičenia, preskoky s kruhmi, nácvik kolísky do upaženia. Záver nácviku patril vždy súťaži družstiev. Ide nám to dobre!


Marec - mesiac knihy – 2.BŽiaci II.B sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Prečítaj a nakresli“ na motívy rozprávok Pavla Dobšinského. Po prečítaní rozprávok Janko Hraško, O veternom kráľovi a Dlhý nos svoje čitateľské zážitky premietli do maľovaniek, ktoré si budú môcť vyfarbiť aj ich kamaráti v MŠ. Potešili sme sa, keď sa niektoré naše dielka zapáčili porote a Sabinka Kubačková získala 1. miesto, Ninka Bušovská, Bibka Kubalová a Lukáško Budiak čestné uznania. Ocenenia, ktoré získali si prevzali symbolicky v deň ľudovej rozprávky 16. marca v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa radosti pri ďalších umeleckých aktivitách.


Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – mladší žiaci – 1.3.2022Školské kolo recitačnej súťaže – Hviezdoslavov Kubín v kategórii mladších žiakov prebehlo v utorok 1.3.2021. Zúčastnilo sa ho 13 súťažiacich v dvoch kategóriách.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Poézia:

1. miesto – Zuzana Valeková, 3.B

2. miesto – Helena Žilincová, 3.A

3. miesto – Sára Kubovčíková, 2.C

Próza:

1. miesto – Marco Škrabák, 3.B

2. miesto – Adela Luptáková, 3.A

3. miesto – Noah Uličný, 3.B


Rozlúčka s fašiangami – 1.3.20221. marca sme sa takto rozlúčili s FAŠIANGAMI a zároveň sme odovzdali posolstvo pre všetkých - dôležitá je láska a ľudskosť. 2.D trieda nám dnes urobila pekný deň a vyčarovala úsmev na tvári. Privítali sme aj hosťa - viceprimátora mesta Dolný Kubín - M. Lakoštíka, ktorý si s nami zatancoval – video.


Lyžiarsky výcvik - II. turnus - 8. a 9. ročník - 28.2.-4.3.2022Krásne počasie a lyžiarsky výcvik si v II. turnuse užívali aj ďalšie triedy - 8.A, 8.C, 9.B (58 žiakov).

Za dva týždne sa v lyžiarskom umení zdokonalilo vyše 100 žiakov našej školy - 8. a 9. ročník!

Pridali sme posledné fotky do našich albumov ako spomienku na náš autobus, či ranné ťažkosti s obúvaním, rozdávanie skipasov, lyžovanie nielen za slnečného dňa, ale aj keď bola hmla, mráz a snežilo.

Samozrejme dobrý obed bol pre nás vždy časom na oddych a nečerpanie nových síl.

Poďakovanie patrí všetkým našim inštruktorom - pedagógom z Kukučínky za ich trpezlivosť a snahu naučiť nás čo najviac.

Nakoniec je tu posledné foto pred odchodom, už len naložiť do autobusu lyže, palice, snoubordy a môžu začať jarné prázdniny. Užime si ich v zdraví!

Remeselné dielne - 25. 2. 2022Konečne sme mohli realizovať (po dvoch mesiacoch) remeselné dielne organizované OKS v Dolnom Kubíne v rámci projektu Intereg.

Keďže sme nemohli pred Vianocami kvôli korone, dnes ale bolo parádne!

A vôbec nám nevadilo, že sme dnes mali Vianoce.

Remeslá od výmyslu sveta: práca s drevom - vyrezávanie, keramika - modelovanie, zdobenie keramických svietnikov, drôtovanie, pečenie oblátok… všetko s ľudovými remeselníkmi: p. Pĺžiková z Oravskej Poruby, Florekovci z Námestova, Juraj a Vierka Šinálovci z Medzibrodia, p. Barincová z Ružomberka.

V jednej triede jeden remeselník, pekná spolupráca! Aj nás nakŕmili, aby sme vládali.

Srdečná vďaka, že sa s našimi, vyše 100-mi žiakmi podelili o ich skúsenosti, zručnosti a naučili nás niečo nové. Môžeme pestovať tradície!

Viac si pozrite aj v reportáži TVDK "Netradične tradičné Vianoce vo februári".


Karneval - 4.C - 25.2.2022Dňa 25.2.2022 si žiaci 4.C triedy spravili karneval na 5. vyučovacej hodine. Prichystali si zaujímavé masky, pobavili sa pri súťažiach a mohli tak na chvíľku zabudnúť na problémy, ktoré sa práve odohrávajú vo svete.


Lyžiarsky výcvik - I. turnus - 8. a 9. ročník - 21.2.-25.2.2022LYŽIARSKY VÝCVIK - 2 turnusy - 8. aj 9. ročník - 105 žiakov - Kubínska hoľa.

S radosťou oznamujeme, že sa nám podarilo vybaviť na MŠ SR navýšenie počtu žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť výcviku a môžu ísť aj terajší deviataci, ktorí sa minulý rok kvôli covidovým opatreniam na výcviku nezúčastnili!

Od pondelka nastúpil prvý turnus - 8.B + 9.A + 9.C trieda s našim 4 inštruktormi (učitelia TV) na lyžiarsky a snowboardový výcvik. Na budúci týždeň nastupujú ďalšie triedy.

Snehu dostatok, aj dážď, aj sneh, aj krásne a slnečné počasie, nádherné výhľady......dobreeeeee.

Učíme sa a zdokonaľujeme sa v umení lyžiarskom aj snowboardovom.


Úspechy v olympiádachMáme krásne umiestnenia v okresných a krajských kolách olympiád!

OK matematická olympiáda 5. ročník:

1. miesto: Katarína Tomagová - 5.B

3. miesto: Sebastián Groer - 5.A

OK olympiáda AJ, kategória 1B:

1. miesto: Sofia Gajdošíková – 8.B

KK olympiáda AJ, kategória 1B:

3. miesto: Sofia Gajdošíková – 8.B

OK geografická olympiáda, kategória E:

1. miesto: Lukáš Kacko - 9.C

3. miesto: Šimon Polák - 9.C

OK geografická olympiáda, kategória F:

2. miesto Marek Grobarčík - 6.A

OK geografická olympiáda, kategória G:

1. miesto Zuzana Kržková - 5.C

Medzi úspešných riešiteľov OK geografickej olympiády patria: Klaudia Šabová - 8.A, Adam Kováčik - 6.B, Dušan Macek - 7.C, Šimon Leo Večerek - 5.C, Ema Rosinková - 5.D.

Ďakujeme za reprezentáciu, prajeme veľa ďalších úspechov!


Úspechy v atletike - 12.2.2022V sobotu 12.2.2022 sa v Bratislave konali majstrovstvá stredoslovenskej atletickej oblasti v kategórii starších žiakov a dorastu.

Zúčastnili sa na nich 4 žiaci našej školy a dosiahli skvelé umiestnenia. Dve zlaté medaily si odniesol Juraj Lešňovský, a to v behu na 60 m cez prekážky a vo vrhu guľou a postúpil na majstrovstvá Slovenska.

Takisto dve medaily a postup na majstrovstvá Slovenska si odniesol Matej Marcinek a to zlatú v skoku do výšky a striebornú v skoku do diaľky. Obom budeme držať palce.

Medaila tesne ušla Michalovi Škulcovi, ktorý skončil vo vrhu guľou na 4. mieste, ale potešil ho osobný rekord a podobne Matiasovi Trnkócymu, ktorý už súťažil v kategórii dorastu.

Prajeme im veľa zdravia, aby mohli trénovať a ďalšie výborné výkony. Ďakujeme za reprezentáciu.


Karnevalová zábava - 1.A - 10.2.2022Prváci si užili karnevalovú zábavu.


Dúha na tanieri – 1.B – 8.2.2022V utorok 8.2.2022 žiakom 1.B rozžiarila pochmúrne počasie aspoň "DÚHA NA TANIERI". Taký bol názov webinára, ktorý deti vyhrali ešte v novembri (súťaž  "Čerstvé hlavičky" vyhlásil Kaufland spolu s OZ Skutočne zdravá škola).

Prednášajúca pani lektorka bola príjemne prekvapená rozsiahlymi poznatkami prvákov o ovocí a zelenine.

Blahoželáme.


Hry v snehu – 3.C – 3.2.2022Radosť, zábava, posilňovanie, otužovanie, spolupráca – krásne dopoludnie strávené na Kuzminove.


Mikulášske dištančné vzdelávanie - 2.B - 6. 12.2021Pasovanie prvákov – 6.12.2021Aj napriek mimoriadnej situácii sa nám podarilo pasovať našich najmladších školákov  za prvákov KUKUČÍNKY. Pasoval ich špeciálny hosť - samotný MIKULÁŠ. Deti mu zaspievali, zarecitovali a zložili pred ním sľub zodpovedných školákov. Mikuláš im okrem sladkej odmeny vystavil aj pasovací dekrét.


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? – november 2021Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Zistili sme, že naozaj veľmi veľa a tiež to, že deti, rodičia a kolegovia z našej Kukučínky túto výzvu vzali vážne. A tak sme usilovne balili a balili, krabice sme odovzdali koordinátorke projektu , ktorá zabezpečila, aby sa dostali k tým správnym adresátom.

Zaniesli sme mikulášske darčeky pre seniorov do Centra sociálnych služieb Brezovec a veríme, že tak, ako naši žiaci a zamestnanci s láskou darčeky priniesli, tak s láskou budú prijaté.

Krásny pocit, keď vidno dojatie a vďaku z toho, že niekto myslí aj na túto kategóriu ľudí.

Nezabúdajme, že láskavosť, srdečnosť a dobročinnosť sú v týchto časoch dôležité!!! My v škole sme to týmto skutkom preukázali.

Z Centra sme boli aj obdarovaní darčekovým košom, odmeníme tých najaktívnejších.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli naplniť náš cieľ. Máme okolo seba výnimočných ľudí.


Geografická olympiáda – školské kolo – 24.11.2021Školské kolo Geografickej olympiády bolo tento rok organizované online, viacerí žiaci z domáceho prostredia, niektorí zo školy. Celkovo sa ho zúčastnilo 45 žiakov v troch kategóriách. Do okresného kola postúpia traja najlepší z každej kategórie.


Enviromentálny workshop - 3. a 6. ročník - 11. 11. 2021Dňa 11. 11. 2021 sa na našej škole pre žiakov 3. a 6. ročníka uskutočnil environmentálny workshop, kde prednášajúce lektorky v spolupráci so Žilinskou univerzitou priblížili žiakom projekt "Zlepšenie nformovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny".

Workshopy boli realizované formou blokového vyučovania. Vyučovanie bolo rozdelené do troch tematických častí - Územná ochrana, Druhová ochrana a Stráž prírody.  

Počas workshopov sa naši žiaci formou prezentácie dozvedeli zaujímavosti o slovenských národných parkoch, o prírode, o faune a flóre. V skupinách aj individuálne riešili zábavné úlohy v pracovných zošitoch, dostali tričká a plátenné tašky, ktoré si vlastnoručne vyzdobili fixkami na textil obrázkami s environmentálnou tematikou. Darčeky im budú pripomínať aktivitu v tomto projekte.                    


Tréning pamäti – 5.C – 9. 11. 2021Žiaci 5.C triedy sa zúčastnili podujatia s názvom - Spoločný tréning pamäti detí a seniorov. Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu Medzinárodný dialóg v knižnici. Trénerky pamäti z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka si pripravili zaujímavý tréning, ktorým si naši žiaci ponamáhali svoje hlavičky a rozhýbali svoje telo


Rekonštrukcia plotu okolo multifunkčného ihriska5.11.2021 sme po rekonštrukcii odovzdali do užívania plot okolo multifunkčného ihriska. Spoločné dielo Mesta Dolný Kubín a našej školy. Konečne je plot funkčný a esteticky pôsobiaci. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a realizovali stavbu! Nech nám všetkým slúži a dlho vydrží!

Pri tejto príležitosti si p. primátor Ján Prílepok pozrel aj nové ihrisko, ktoré bude slúžiť našim deťom v Kukučínke, ako aj vynovené vnútorné priestory školy.

Viac informácií nájdete aj v správach TVDK.


Projekt Modernejšia školaNech sa páči, vstúpte do našej školy.

Takto sa nám podarilo zrealizovať projekt MŠ SR MODERNEJŠIA ŠKOLA, odkiaľ sme získali finančnú dotáciu 29 422 €.

V súčasnosti do pozadia ustupuje pôvodná uniformita tradičných tried, moderná škola má motivovať a inšpirovať. Deťom v škole má byť poskytovaná sloboda pohybu a je rešpektovaná individualita každej osobnosti. V prvom rade by to malo byť miesto, kde sa deti cítia dobre.

Základné pravidlo pri navrhovaní našich zmien bola snaha o flexibilitu, lebo deti svojím kreatívnym prístupom zvládnu využiť priestor na sto ďalších spôsobov.

Vytvorili sme:

- menšie odpočinkové zóny v samotných triedach v nižších ročníkoch, aby sa žiaci počas dlhého dňa mali kam utiahnuť, oddýchnuť si

- na úpravy sme využili veľké školské chodby , vytvorili sme centrálnu relaxačnú zónu

- pre nevyužité, prázdne časti chodieb menšie chodbové relaxačné – oddychové zóny

- na 2. stupni dve triedy s variabilným , moderným školským nábytkom a jeho usporiadaním tematicky prispôsobeným vyučovaciemu predmetu so sedením pre žiakov, ktoré rozvíja tímovú spoluprácu.

Hlavným prvkom návrhu interiéru sú sedacie segmenty geometrických tvarov inšpirovaných tangramom, ktoré sa dajú podľa potreby rôzne skladať a variovať do obrazcov a blokov, podľa požiadaviek našej školy.

Chceme krajšiu, lepšiu školu, školu pre budúcnosť, školu, čo nás naučí žiť!


Zábavný chodníkSkrášľujeme areál školy, inšpirujeme sa aj z internetu... Príďte si zaskákať. :-)


Turnaj - "Človeče, nehnevaj sa!" - 4. 11. 2021Aj učitelia sa vzdelávajú – 29. 10. 2021"Deti sa najlepšie učia vtedy, keď nevedia, že sa učia."

K tomu im môže pomôcť aj robot Photon, ktorý zmazáva hranicu medzi zábavou a učením. Naši učitelia dnes absolvovali vzdelávanie, kde sa zoznámili s týmto milým robotom, ktorý učí logicky myslieť, rozumne používať nové technológie, podporuje kreativitu, rozvíja programovacie schopnosti, poskytuje skvelý vstup do sveta robotiky a automatizácie.

Deti sa už teraz môžu tešiť na zoznámenie s Photonom!


Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 5. ročníkaPorozumieť čítanému textu, vedieť pracovať s informáciami je dôležité nielen pre dosiahnutie dobrých výsledkov v škole, ale aj v živote. Preto sa aj naša škola rôznymi podujatiami snaží rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a podporovať ich vzťah k čítaniu kníh.


Úprava okolia CSS na Brezovci – 27. 10. 2021Ďalší dobrý skutok - pomohli sme s jesennými prácami v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb (CSS) Dolný Kubín na Brezovci, na Ulici M. Hattalu.

8.B trieda si vyhrnula rukávy a poupratovali okolie tohto zariadenia, pohrabali lístie, postrihali muškáty, pozametali okolie... Nech všetci tí, ktorí tu žijú a majú tu teraz domov, majú krajšie okolie a prostredie.

Aj my už začíname vracať niečo z "troch grošov" V novembri máme v pláne uskutočniť spolu aj ďalšie aktivity!

Heslo:

Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať. Karr Jean-Baptiste Alphonse


Školský ovocný sad – 22. 10. a 27. 10. 2021


Najskôr prebehli prípravné práce k výsadbe nových ovocných stromov a kríkov v našom školskom ovocnom sade a keďže krásne jesenné počasie pokračovalo, stihli sme pred jesennými prázdninami aj výsadbu!

Žiaci si zdokonalili manuálne zručnosti a už teraz sa tešíme na nové druhy ovocia, ktorými nás bude hostiť: jabloň, broskyňa, višňa, hruška, slivka.

Stromčeky, nech sa vám darí a nech vydržíte v našej školskej záhrade čo najdlhšie!


Mesiac úcty k starším v ŠKDOktóber je Mesiacom úcty k starším, naši klubáci to dobre vedia ...


Orava číta Hviezdoslava – 25. 10. 2021Aj naša škola sa zapojila do projektu Orava číta Hviezdoslava. Čítali a nahrávali sme: Bútora a Čútora. Ďakujeme našim odvážnym žiakom, že sa podujali na túto činnosť, veď Hviezdoslav je taaaaaký ťažký!


Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – 25. 10. 2021Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Cieľom projektu je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe a knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. My sme sa rozhodli venovať tento ročník podujatia osobnosti Antona Habovštiaka. Žiaci zo 6.B a 6.C triedy sa prostredníctvom zaujímavých a tvorivých aktivít zoznámili s tvorbou Antona Habovštiaka, ktorá je venovaná predovšetkým nášmu regiónu.


Aktivity v Oravskej knižnici pokračujú – 5.D – 22. 10. 2021Žiaci ZŠ M. Kukučína, 5. D triedy, navštívili Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka. V rámci tvorivej dielne sa zapojili do aktivity s názvom ROZHOVOR HVIEZDOSLAVA a detí. Žiakov aktivita veľmi zaujala, a aj pobavila.


Starostlivosť o hrob T. H. Florina – 22. 10. 2021Naši žiaci sa už roky starajú o hrob T. H. Florina na historickom cintoríne. Ich kroky tam viedli aj teraz - krátko predtým, ako budú cintoríny plné ľudí, sviečok a spomienok...


Brigáda na židovskom cintoríne – 21. 10. 2021Naši aktuálni deviataci sa podľa vzoru svojich predchodcov vybrali dnes na židovský cintorín. Čakal ich kopec práce, pretože lístie neúprosne padá zo stromov. Bez zbytočných rečí sa pustili teda do jesennej brigády. Zároveň si všimli, že sa buduje nový pamätník kubínskym obetiam besnenia počas 2. svetovej vojny.

Na toto miesto sa opäť vrátia na jar a dozvedia sa viac o dobe, ktorá poznamenala nadlho celé generácie...


Návšteva Oravskej knižnice - 21. 10. 2021Naši žiaci 5.C triedy opäť navštívili Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka. Veľmi radi svoj voľný čas trávia pri dobrej knihe. Veľmi dobre už vedia, že: "Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta." Francois Mauriac


Za dverami prváckych tried...Európsky deň jazykov – 26. 9. 2021Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Žiaci 1. stupňa si zaujímavými a tvorivými činnosťami pripomenuli dôležitosť učiť sa cudzie jazyky. Poznávali rôzne kultúry, základné frázy v rôznych jazykoch, cibrili si pamäť v turnaji anglicko-slovenského pexesa. Výtvarnými aktivitami vytvorili vlajky rôznych štátov, logo Európskeho dňa jazykov, navrhli tričko na danú tému, oboznámili sa s iným druhom písma – azbukou. Tvorili projekty na témy: Prečo mám rád anglický jazyk, Moje obľúbené cudzie slová, Moja rodina. Žiaci si tak od najnižších ročníkoch uvedomujú rôznorodosť jazykov, národov a sú tak vedení k tolerancii a pochopeniu ostatných.


Atletické súťaže - august, september 2021Naši atléti sa v tejto sezóne, najmä v auguste a septembri zúčastnili viacerých pretekov a najväčšie úspechy sú:

Juraj Jaroslav Lešňovský - dvakrát prvé miesto v hode kladivom, prvé a druhé miesto v hode oštepom a prvé miesto vo vrhu guľou. Svojím výkonom 49,15 m v hode oštepom sa dostal do reprezentácie Slovenska v Srbsku na Majstrovstvách sveta základných škôl, kde skončil na piatom mieste.

Zúčastnil sa týchto pretekov v čase majstrovstiev Slovenska, čím sa pripravil o tri medaily a titul majstra Slovenska, ale zviditeľnil našu školu, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Aj keď je naše družstvo našich mladších žiakov počtom malé, podarilo sa mu prebojovať medzi 10 najlepších tímov na strednom Slovensku a vyhrať na majstrovstvách bronzové medaily a pohár. Patria doň:

Michal Škulec, ktorý bol prvý vo vrhu guľou a body pre družstvo získal aj v behu cez prekážky.

Matej Marcinek, ktorý bol opakovane prvý v skoku do výšky, v skoku do diaľky prvý a druhý a bodoval pre tím aj v behu na 150 metrov.

Peter Jančo, ktorý bol opakovane druhý v behu cez prekážky a bodoval aj v hode kriketkou.

Jakub Prílepok bol opakovane druhý v chôdzi na 2 km a bodoval aj vo vrhu guľou.

Rastislav Bruncko bodoval v behu cez prekážky, v behu na 600m a vo vrhu guľou.

Ján Ďaďo ten bojoval za naše družstvo v behu na 600m, vo vrhu guľou a v behu na 60m.

Martin Varga zabojoval v skoku do diaľky, v behu na 60m a hode kriketkou a

Matúš Škerda súťažil v skoku do diaľky, v behu na 60m a v hode kriketkou.

Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa športových úspechov!


Zo škôlkárov školáci - 25. 9. 2021Na návšteve v 1.B.


Poďakovanie úspešným - 24. 9. 2021Poďakovali sme našim úspešným žiakom za reprezentáciu školy v prvých súťažiach: Jazda zručnosti na bicykli a v medzimárodnej súťaži v ilustrovaní povestí organizovanej Oravskou knižnicou A. Habovštiaka. Ste skvelí, ďakujeme za reprezentáciu a za vašu šikovnosť!


Jazda zručnosti - 23. 9. 2021Súťaž v jazde zručnosti na bicykli Mesto Dolný Kubín pripravilo v rámci Európskeho týždňa mobility dňa 23.9.2021.

Súťaž pozostávala z jazdy pomedzi a cez prekážky, ktoré simulovali krízové situácie v cestnej premávke. Deti sa s nástrahami trate vyrovnali veľmi dobre a za riadidlami bicyklov preukázali šikovnosť a rozvahu.

Ceny všetkým účastníkom venovalo Mesto Dolný Kubín, Ministerstvo životného prostredia a spoločnosť Arriva.

Dúfame, že aj takouto troškou prispejeme k tomu, aby boli deti bezpečnými účastníkmi cestnej premávky.

Súťaže sa zúčastnili 3 ZŠ , z nich sme sa umiestnili na 1.mieste v najnižšom počte trestných bodov . Z dievčat sa umiestnila na 1.mieste Diana Halašová - IV.C, z chlapcov sa na 2.mieste umiestnil Radko Matelka - IV.C, Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu.


Plody jesene - výstavka - 20. 9. 2021Dary prírody a našich záhrad!


Opäť sme v škole - 2. 9. 2021