ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Základná škola Martina Kukučína 

SNP 1199/36 , 026 01 Dolný Kubín 

 


Kancelária školy: 043/ 586 2540

Riaditeľka školy: 043/ 586 2960

riaditelka@zsmkdk.sk ZŠ Martina Kukučína sa nachádza v meste Dolný Kubín s približne 20 000 obyvateľmi. Mesto leží na severe Slovenska, je okresným mestom a sídlom rôznych úradov a inštitúcií. V meste sú štyri štátne a jedna cirkevná základná škola, viac stredných škôl a stredných odborných učilíšť. 


Naša škola leží na sídlisku Veľký Bysterec - čo je najväčšie a najstaršie sídlisko v Dolnom Kubíne s dobrou infraštruktúrou. Obyvateľstvo tohto sídliska patrí prevažne k strednej vekovej kategórii a svojím zložením predstavuje komunitu veľmi rozmanitej sociálnej i vzdelanostnej štruktúry. V blízkosti školy sa nachádzajú športové zariadenia (plaváreň, futbalový a zimný štadión, ihriská, stredisko zimných športov - Kuzmínovo).