ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"    Židovský cintorín v Dolnom Kubíne sa nachádza neďaleko historického centra mesta smerom na Kuzmínovo. Je umiestený v lesnom poraste na nerovnom teréne, v tvare písmena L. Patrí medzi väčšie cintoríny. Po celom obvode je ohradený kamenným múrom, z ktorého časť je už nová z betónových panelov.


  • Židovský cintorín - fotografie - žiacke:


  • Patronát našich žiakov - židovský cintorín: