ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"    Pred druhou svetovou vojnou žilo v Dolnom Kubíne okolo 300 osôb, ktorí sa hlásili k židovstvu. Počas vojny boli deportovaní v niekoľkých etapách do koncentračných táborov, prípadne sa odsťahovali do cudziny. V súčasnosti už v Dolnom Kubíne nemáme nikoho, kto by sa hlásil k tomuto náboženstvu.

    Židia v Dolnom Kubíne mali svojho rabína, synagógu, cintorín a triedy, v ktorých sa vyučovali ich deti. Židovská komunita Dolný Kubín žila s ostatnými v zhode a aj ich zvyky sa veľmi podobali ostatným.
  • Námestie P. O. Hviezdoslava:


  • Kniha "Muž s dvoma srdcami":
  • Žiaci našej školy spoznávajú históriu v Oswienčime: