ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"    Expozícia židovskej kultúry Dolný Kubín bola otvorená dňa 30. 9. 2012 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti 70. výročia deportácií židovského obyvateľstva v meste. Skladá sa z dvoch častí - judaiká a história.  • Hodiny dejepisu v expozícii židovskej kultúry: