ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"    Židovská synagóga sa nachádza v hornej časti Hviezdoslavovho námestia oproti Mestskému úradu. Prví židia sa usadili v Dolnom Kubíne v polovici 18. storočia. Náboženská obec bola založená v roku 1770. O päť rokov neskôr dala vybudovať na námestí synagógu a ďalšie objekty, ktoré však požiar v roku 1893 zničil. Novú synagógu dala postaviť židovská náboženská obec v roku 1901 a v nezmenenej podobe sa dočkala 2. svetovej vojny. Na budove je umiestnená pamätná tabuľa so spomienkou na deportovaných Židov za 2. svetovej vojny. Pamätnú tabuľu obetiam holokaustu slávnostne odkryl v roku 1990 vtedajší prezident Václav Havel.
  • Židovská synagóga - fotografie - žiacke: