ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"    Je dôležité nezamieňať si judaizmus so „židovstvom“, aj keď v hebrejčine samotné slovo judaizmus tento význam má. Judaizmus je bez pochýb náhľad na svet, súpis pravidiel ako žiť svoj život a deklarácia základov viery. Judaizmus môžeme nazvať aj náboženstvom, lebo judaizmus náboženstvom aj naozaj je. Je to najstaršie z Abrahámovských náboženstiev. Na druhej strane, byť vyznavačom judaizmu ešte neznamená byť Židom a naopak sú Židia, ktorí majú výhrady voči judaizmu ako náboženstvu a žijú sekulárny život.