ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash playerPOZOR! S príchodom jesene sa opäť rozširuje pedikulóza (vši vo vlasoch). Prosíme rodičov o preventívne kontroly vlasov svojich detí. Bližšie informácie nájdete v menu "OZNAMY PRE RODIČOV". NAJNOVŠIE OZNAMY 

 

 

 

 

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa, učiteľka telesnej výchovy a priateľka

 

Erika Štelbacká

 

Česť jej pamiatke!

 


 

Najnovšie úspechy žiakov našej školy


Majstrovstvá SR v atletike na dráhe jednotlivcov staršieho žiactva

 

Nové Zámky 13.9. - 14.9.2014

 

 Daniela Vojtasová (9.A):   1.miesto - hod kladivom, 3.miesto - hod diskom, 5.miesto - vrh guľou

+ nominácia na medzinárodné preteky do Slovinska a na medzinárodné stretnutie žiactva Euroregión Beskydy do Frídku Místku

 

 Nikola Ganobčíková (7.A):  5.miesto - hod kladivom

 

 

 

 

Celoslovenská súťaž detí vo výtvarnom prejave na tému "Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach"

 

 Matúš Polčic:  2.miesto v I.vekovej kategórii - do 9 rokov

 Program "Školské ovocie"

 

Žiaci našej školy budú 1-krát do týždňa

(v plnom päťdňovom pracovnom týždni mimo prázdnin)

dostávať jablko a džús prostredníctvom svojich triednych učiteľov

(cenu hradí EÚ a sponzori)

 

 

 

Ciele programu:

- zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí

- zmeniť stravovacie návyky detí

- znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

- podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

 

IV. ŽIACKY PLES