ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash playerPOZOR! Talentové prijímacie skúšky. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov. Prijímacie skúšky 1. kolo 1. a 2. termín. Bližšie informácie nájdete nižšie v najnovších oznamoch.


NOVINKA! Školský časopis MLADÉ LETÁ v elektronickej podobe. Čítajte v menu "ČASOPIS MLADÉ LETÁ".


NAJNOVŠIE OZNAMY

 

 

Nezabudnite embarassed

 

 


 

Naši žiaci opäť úspešní!

 

Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo – 12. 1. 2016 (pripravovala p. uč. Havčová)

1. miesto Trnkócyová Timea 5.C (kategória 1A)

 

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo – 13. 1. 2016 (p. uč. Brezoňáková)

3. miesto Spišák Matej 7.C (kategória 1A)

 

Matematická olympiáda – okresné kolo– 19. 1. 2016

1. – 2. miesto Vicáňová Michaela 5.C (kategória Z5, p. uč. Ďurkovičová)

3. miesto Smoleň Michal 9.D (kategória Z9, p. uč. Kvapilová)

 

Basketbal ZŠ – žiaci – okresné kolo – 26. 1. 2016 (p. uč. Bača, p. uč. Bukna)

1. miesto družstvo 9. roč. – Havlík T., Kraut M., Ferenčík B., Greguška A., Ončák M., Bača P., Bukna M., Glejtek M., Nutta P.

 

Olympiáda v geografii – obvodné kolo – 3. 2. 2016 (p. uč. Kržka)

1. miesto Košarišťanová Adriána 8.B (kategória E)

1. miesto Prílepok Oliver 6.D (kategória F)

2. miesto Butkaj Roman 7.B (kategória F)

1. miesto Vicáňová Michaela 5.C (kategória G)

 

Atletické halové majstrovstvá SAZ v Bratislave – 6. 2. 2016 (p. uč. Žáčiková)

2. miesto Denis Babic 7.A (vrh guľou)

3. miesto Nikola Ganobčíková 8.A (vrh guľou)

 Ihrisko Žihadielko

 

Spoločnosť Lidl plánuje v tomto roku na Slovensku postaviť 10 krásnych, rozprávkových detských ihrísk v mestách, v ktorých má svoje predajne. Keďže aj v našom meste je jedna zo 102 predajní Lidl, aj Mesto Dolný Kubín sa prihlásilo do tejto súťaže.

 

Mesto Dolný Kubín získava hlasy v internetovom hlasovaní od 21. 01. 2016 do 29. 02. 2016 na internetovej stránke  www.zihadielko.sk

 

Každý účastník zaregistrovaný na uvedenej stránke bude môcť jedenkrát denne dať hlas nášmu mestu. Hlas navyše môže účastník získať aj za vyriešenie jednoduchej online hry.

 

Hlasujte od 21. januára každý deň až do konca februára !

 

  

 


 

Učíme sa pomáhať III.

 

Tesne pred zimnými prázdninami 2015 sa v priestoroch našej školy konal ďalší vianočný bazár.

Vyzbieranú sumu 210,- € spolu s darovacím listom odniesli zástupcovia žiackeho parlamentu 18. 1. 2016 na DETSKÉ ODDELENIE našej nemocnice.

 

    

 

Viac si o tom môžete prečítať TU a fotografie pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

 


 

Informácie pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov

 

Chcete sa viac dozvedieť o talentových prijímacích skúškach, celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov a prijímacích skúškach (1. kolo)?

 

Bližšie informácie získate TU.

 


 

Oznámenie o termíne zápisu do 1. ročníka

 

Od tohto školského roka sa zmenil

termín zápisu žiakov do 1. ročníka základnej školy.

Oproti minulým rokom sa termín posunul na mesiac apríl.

 

Podľa VZN Mesta Dolný Kubín č. 13/2015 je dátum zápisu stanovený na deň

 

18. a 19. 4. 2016.

 

Všetky informácie a podrobnosti o zápise oznámime začiatkom mesiaca apríl

na našej webovej stránke.


 

Prijímacie konanie do športovej triedy

 

Chcete rozvíjať športový talent svojho dieťaťa a zvyšovať jeho výkonnosť?

 

Prihláste  ho do športovej triedy, ktorú budeme otvárať pre budúcich piatakov

aj v školskom roku 2016/2017!

 

Ponúkame na výber športy:

 

- ATLETIKA

- VOLEJBAL (dievčatá)

- FUTBAL

- HOKEJ

 

Bližšie informácie si môžete prečítať TU.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

 


 

PÍŠU O NÁS V TLAČI!

 

Naša škola sa zapája do mnohých projektov a  aktivít,

o ktorých si môžete prečítať aj v tlači.

 

Napríklad sme zapojení do projektu

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“,

o ktorom si môžete prečítať v elektronickej podobe ORAVALIVE alebo v

"Našich novinkách".

 

 

 

O našich aktivitách v projekte ,,Hovorme o jedle" si tiež môžete prečítať

v elektronických "Našich novinkách".