ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash playerÚspechy našich žiakov z 1. až 4. ročníka: dopravná súťaž Bezpečne na bicykli 2014 – 1. miesto v okresnom kole a postup do krajského kola – družstvo zo 4.C - Martina Smoleňová, Michaela Hojová, Jakub Čaplovič a Matej Janček; medzinárodná súťaž Matematický klokan - Michaela Vicáňová 3.A s úspešnosťou 95,6% získala titul školský šampión a vecnú cenu + medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v rámci Slovenska sa zaradili - Naďa Olexová 1.B, Aneta Záchelová 2.A, Rebeka Kampošová 2.C, Adam Jurík 3.D a Filip Zemenčík 4.A; výtvarná súťaž Polícia očami detí -3. miesto v B kategórii regionálneho kola - Alex Šablatúra 2.A; celoslovenská výtvarná súťaž Krtko a jeho kamaráti - ocenenia - Daniela Babničová 2.A, Matúš Polčic 2.A; výtvarná súťaž Najmocnejšie kúzlo - cena poroty- Ema Klocháňová 2.A.


Prihlášku do športovej triedy nájdete v menu "TLAČIVÁ/DOKUMENTY". NAJNOVŠIE OZNAMY 

 

 

Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny, zamestnancom školy peknú dovolenku!

 

Stretneme sa v novom školskom roku 2014/2015

2. septembra 2014 o 7:45 hod.

 

 

Pekné slnečné dni!

 

 

IV. ŽIACKY PLES