ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Naše deti Vám ďakujú za 2% Vašich daní, ktoré budú môcť využiť prostredníctvom OZ Kukučínka.


Chcete sa dozvedieť viac o aktivitách v našej škole? Kliknite v menu vľavo "FOTOGALÉRIA" :-)
PRÍSPEVOK PRE KAŽDÉHO BUDÚCEHO PRVÁČIKA (Dolnokubínčana)
10.jún.2024Milí rodičia, nezabudnite si požiadať o PRÍSPEVOK PRE KAŽDÉHO BUDÚCEHO PRVÁČIKA (Dolnokubínčana), ktorý poskytuje Mesto Dolný Kubín. 
 
 
Je financovaný z rozpočtu mesta (nie základnej školy) a preto je určený iba pre dieťa s trvalým pobytom na území mesta.
 
Poskytuje sa formou poukazu na nákup školských potrieb v hodnote 50 eur (pre prvé a druhé narodené dieťa) alebo 100 eur (pre tretie a viac). 
 
Nárok na príspevok patrí žiadateľovi, ak:
jeden z rodičov má trvalý pobyt na území Mesta Dolný Kubín a dieťa nastupuje do školského zariadenia na území Mesta Dolný Kubín
 
Potrebnú žiadosť nájdete na priloženom odkaze: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ POMOCI
- k žiadosti je potrebné priložiť ROZHODNUTIE O PRIJATÍ Vášho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
 
V prípade ďalších otázok môžete Mesto D. Kubín kontaktovať telefonicky na t.č.: 0915 382 010. 


INFO  

Atletický 3 - boj o pohár riaditeľky školy
3.jún.2024Atletický 3 - boj o pohár riaditeľky školy pre tretiakov a štvrtákov ZŠ

 

5.6.2024 (streda)  o 12,30 hod. na atletickom štadióne Dolný Kubín. 

 

Viac informácií TU.

 OZNAMY  

Zmena v ospravedlňovaní žiaka
3.jún.2024Zmena v ospravedlňovaní žiaka

 

Od 1.6.2024 platí novela Zákona č. 245/2008 (školský zákon):

 

§ 144, zmena je najmä v odseku 11:

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

:

:

(11)

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 10 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní ...


celý článok...


OZNAMY  

MDD
31.máj.2024Základná škola M. Kukučína v spolupráci s partnermi pripravila pre všetky detičky krásny deň detí
- v piatok 31. mája pred MsKS D. Kubín našli rôzne atrakcie a súťaže
- predstavili sa aj Štátni a Mestskí policajti, Hasiči či Zdravotníci 
- pozvanie tiež prijali športové kluby a umelecké školy 
- deťom robili radosť aj maskoti kiss

 

 

Fotografie nájdete v našej FOTOGALÉRII. A pozrite si aj reportáž TVDK.INFO  

Dopravné obmedzenie od 27. mája
24.máj.2024DÔLEŽITÝ OZNAM!


Od pondelka 27.5.2024 bude v meste Dolný Kubín výrazné dopravné obmedzenie -

na hlavnom cestnom moste - cez rieku Orava.

 

Naplánujte si cestu s prihliadnutím na túto skutočnosť!

 OZNAMY  


 

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 88 [ďalšia]1-5 z 436


Posledné oznamy


Kategórie