ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
POZOR! 2. číslo školského časopisu MLADÉ LETÁ v elektronickej podobe je na svete! Čítajte v menu "ČASOPIS MLADÉ LETÁ".


Rodičia budúcich prvákov pozor! Mesto Dolný Kubín poskytuje jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Bližšie info v menu "OZNAMY PRE RODIČOV".Oznam školskej jedálne - výdaj stravných lístkov
20.august.2016Výdaj stravných lístkov na mesiac september 2016 bude

 

v dňoch 30. 8. – 2. 9. 2016 v čase od 6:45 hod –  14:45 hod. 

 

Všetci stravníci si musia prísť po stravné lístky po zaplatení stravného. Platba za obedy  musí byť zaplatená na účet ŠJ vopred - to znamená do konca augusta 2016. Treba priniesť vyplnený zápisný lístok na stravovanie na školský rok 2016/17 (vytlačiť si ho môžete TU).

 

Bankové spojenie:    VÚB Banka

                                  IBAN:   SK 81 0200 0000 0000 2143 7332

                                  VS:       9

                                  KS:       0308

                                  Do správy pre príjmateľa: Meno a priezvisko žiaka

 

Doporučené mesačné platby:             obed 1. – 4. ročník               22,- €

                                                           obed 5. – 9. ročník               23,- € 

                                                           obed športové triedy            26,- €

                                                           desiata                                6,- €

Info na t. č. 0917949404OZNAMY  

Rekoštrukcia telocvične
17.júl.2016V týchto dňoch začali v našej telocvični rekonštrukčné práce – výmena podlahy v cvičebnom priestore, rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia (pokládka teplovodného potrubia pod podlahou), výmena obkladov stien v telocvični a výmena cvičebného náradia.       

 

Rekonštrukcia telocvične je hradená sčasti z projektu MŠ SR – finančné prostriedky na rozvoj výchovy vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na vybavenie telocviční.

 

Z tohto fondu sme získali:

kapitálové výdavky: 26 000,- €

bežné výdavky:          2 500,- €

 

Spolufinancovanie – Mesto Dolný Kubín:

kapitálové výdavky:                 10 570,- €

bežné výdavky:                             250,- €

projektová dokumentácia:         3 000,- €

 

Spolufinancovanie ZŠ M. Kukučína z vlastných zdrojov:

obklady na stenu + rebriny:                                  13 714,- €

nákup telocvičného náradia cca:                             4 000,- €

maľovanie a vysprávkovanie stien a stropu:          6 820,- €

 

Predbežný plánovaný termín ukončenia rekonštrukcie 31. august 2016.

 

Veríme, že sa nám všetko podarí a hlavne včas!

 

 

Priebeh rekonštrukcie si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

...
celý článok...


OZNAMY  

Prázdninový tábor pre deti
17.júl.2016 

                                              

 

 

Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

Občianske Združenie „KUKUČÍNKA“

Mesto Dolný Kubín – grantová podpora „ŠANCA PRE VŠETKÝCH“

 

 

 

LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR - "ČAROVNÉ CHODNÍČKY SMELÝCH VÝLETNÍKOV"

sa vydaril, deti sa výborne zabávali a majú plno krásnych zážitkov.

 

Čo všetko zažili? Pozrite si FOTOGALÉRIU.

 INFO  

Zmena úhrady poplatku za ŠKD
30.jún.2016Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od budúceho školského roku sa

 

poplatok za ŠKD bude hradiť bezhotovostne

 

na účet školy – trvalým príkazom, alebo jednorazovým vkladom v banke

(tak, ako je to s platbou v školskej jedálni).

 

Poplatky v hotovosti do rúk vychovávateliek už nebudeme realizovať!

 

Rozhodnutie č. 1/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) TU.OZNAMY  

Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
30.jún.2016Vážení rodičia budúcich prvákov s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín.

 

Mesto Dolný Kubín poskytuje sociálnu pomoc občanom mesta, ktorých príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, alebo presahujú hranicu životného minima  a ocitli sa v mimoriadnej sociálnej situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

 

Jednou z oblastí takejto pomoci je aj

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU,

ktorý sa poskytuje rodičom, ktorým v poradí druhé a ďalšie narodené dieťa dosiahlo 6 rokov a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku (platí to aj v prípade prvorodených dvojčiat).

 

Je potrebné vypísať žiadosť, škola vydá potvrdenie, že prvé dieťa riadne v minulom roku navštevovalo školu a druhé (prípadne ďalšie) dieťa nastupuje do školy. Po schválení na Mestskom úrade obdrží rodič poukážku na nákup školských potrieb v predajni zmluvného dodávateľa.

 

Bližšie informácie a žiadosť nájdete v menu OZNAMY PRE RODIČOV.INFO  


 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 [ďalšia]1-5 z 40


Posledné oznamy


Kategórie

História