ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Get Adobe Flash player


 NAJNOVŠIE OZNAMY 

 


Oznam o poplatkoch v ŠKD

 

Podľa VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2015, článok 4, ods. 1 a rozhodnutia riaditeľky ZŠ Martina Kukučína je mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti ŠKD pre šk. rok 2015/2016 stanovený

 

na 10,-€/mesiac.

 

Keďže poplatok treba uhradiť dopredu, za mesiac september a október je potrebné uhradiť dokopy 20,-€ v dňoch 2.-4. septembra 2015 do rúk pani vychovávateľke ŠKD v príslušnom oddelení. 

Ponuka záujmových útvarov

 

Centrum voľného času Vám aj v školskom roku 2015/2016 ponúka

množstvo záujmových útvarov v oblasti

spoločenských vied, prírodných vied a športu.

 

Bližšie informácie získate po kliknutí na obrázok:

 

Naša škola sa zapojila do projektu

 

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“

 

Viac informácií si môžete prečítať TU.