ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash playerPrihlášku do športovej triedy nájdete v menu "TLAČIVÁ/DOKUMENTY". NAJNOVŠIE OZNAMY 

 

 

V novom školskom roku 2014/2015 sa stretneme

 

2. septembra 2014 o 7:45 hod.

 

 

Program otvorenia školského roka

 

Príchod do školy     7:30 - 7:45

 

Slávnostné otvorenie šk. roka cez školský rozhlas     8:00

- slovenská štátna hymna
- báseň
- príhovor riaditeľky školy

 

1. ročník - o 9:15 sa na prízemí A-bloku uskutoční 1. rodičovské združenie - stretnutie prvákov a ich rodičov s primátorom mesta a vedením školy.

 

Informácie pre rodičov budúcich prváčikov TU.

 

Obed     10:30

 

Stravné lístky si môžu žiaci a rodičia vyzdvihnúť od 25.8.2014 v čase 7:00-14:30 hod.

 


 

 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2014/2015

 

Pre I. stupeň

 

Hra na flaute                            Mgr. Lakoštíková Daniela
Roztlieskavačky                             Mgr. Harmaniaková Veronika
Pohybové hry                  Mgr. Bojnáková Eva
Futbal                               PaedDr. Bukna Ivan
Angličtina hrou 1.roč.               Mgr. Kormaňáková Janka
Angličtina hrou 2.-4.roč.    p. Mazalánová Alena
Počítače                             p. Mazalánová Alena
Tvorivé dielne                   p. Mazalánová Alena
Počítačový                      p. Šulejová Jarmila
Prírodovedný                          PaedDr. Juríková Bibiána
Florbal                             Mgr. Kržka Jaroslav

 

Pre II. stupeň

 

Florbal                             Mgr. Kržka Jaroslav
Bedminton                            Mgr. Žáčiková Tatiana
Zábavná slovenčina            Mgr. Šinálová Daniela
Hravá slovenčina            Mgr. Belková Mária
Slovenčina veselo i vážne   Mgr. Janigová Zuzana
Slovenčina hrou                  Mgr. Nosková Božena
Zábavná matematika        Ing. Kvapilová Iveta
Hravá matematika                Mgr. Čellárová Martina
Matematika hrou             Mgr. Šumský Anton
Matematika veselo i vážne           Mgr. Ďurkovičová Ľubomíra

 

Pre všetkých

 

Prírodovedný                 Mgr. Kržka Jaroslav
Divadelný                     Mgr. Babicová Oľga
Základy varenia              p. Mazalánová Alena

 

 

 

IV. ŽIACKY PLES