ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 Chcete sa dozvedieť viac o aktivitách v našej škole? Kliknite v menu vľavo "FOTOGALÉRIA" :-)INFO


Informácia o voľnom pracovnom mieste
8.júl.2024V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: 

 

Psychológ, školský psychológ

Školský špeciálny pedagóg

- Vychovávateľ/ka v ŠKD

- ÚdržbárINFO  

PRÍSPEVOK PRE KAŽDÉHO BUDÚCEHO PRVÁČIKA (Dolnokubínčana)
10.jún.2024Milí rodičia, nezabudnite si požiadať o PRÍSPEVOK PRE KAŽDÉHO BUDÚCEHO PRVÁČIKA (Dolnokubínčana), ktorý poskytuje Mesto Dolný Kubín. 
 
 
Je financovaný z rozpočtu mesta (nie základnej školy) a preto je určený iba pre dieťa s trvalým pobytom na území mesta.
 
Poskytuje sa formou poukazu na nákup školských potrieb v hodnote 50 eur (pre prvé a druhé narodené dieťa) alebo 100 eur (pre tretie a viac). 
 
Nárok na príspevok patrí žiadateľovi, ak:
jeden z rodičov má trvalý pobyt na území Mesta Dolný Kubín a dieťa nastupuje do školského zariadenia na území Mesta Dolný Kubín
 
Potrebnú žiadosť nájdete na priloženom odkaze: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ POMOCI
- k žiadosti je potrebné priložiť ROZHODNUTIE O PRIJATÍ Vášho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
 
V prípade ďalších otázok môžete Mesto D. Kubín kontaktovať telefonicky na t.č.: 0915 382 010. 


INFO  

MDD
31.máj.2024Základná škola M. Kukučína v spolupráci s partnermi pripravila pre všetky detičky krásny deň detí
- v piatok 31. mája pred MsKS D. Kubín našli rôzne atrakcie a súťaže
- predstavili sa aj Štátni a Mestskí policajti, Hasiči či Zdravotníci 
- pozvanie tiež prijali športové kluby a umelecké školy 
- deťom robili radosť aj maskoti kiss

 

 

Fotografie nájdete v našej FOTOGALÉRII. A pozrite si aj reportáž TVDK.INFO  

Karneval
10.február.2024Piatok 9. februára 2024 - karneval 1. stupňa našej školy:

chodbu zaplnili krásne a originálne masky, vládla dobrá nálada, smiech a zábava...

 

 

Viac v našej FOTOGALÉRII.INFO  

Info o poskytnutí dotácie na stravu od 1.1.2024
15.december.2023Vážení rodičia!

Poskytnutie dotácie na stravu na základe žiadosti rodiča - informácie od ÚPSVaR :
V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu na stravu požiada.

Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije, môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage, avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.
Pre urýchlenie a zjednodušenie komunikácie sme v našej škole prednostne zvolili podávanie žiadosti cez EduPage (žiadosti a vyhlásenia), prosím, rešpektujte to.
V prílohe prikladáme aj papierovú formu žiadosti – ak náhodou.....
Ak rodič žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na svoje dieťa už predložil v rozpočtovom roku 2023 a táto žiadosť nebola ...


celý článok...


INFO  


 

[domov] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 37 [ďalšia]1-5 z 184


Posledné oznamy


Kategórie