ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Naše deti Vám ďakujú za 2% Vašich daní, ktoré budú môcť využiť prostredníctvom OZ Kukučínka. Viac informácií v menu vľavo (2% Z DANE).
Krásne vianočné sviatky
22.december.2023Krásne vianočné sviatky zo srdca prajeme všetkým!
 
Nech sú radostné, veselé, žiarivé.
Prežite ich v kruhu svojich blízkych, nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a vaše domovy pokojom a zdravím!
Nech sa z vašich domovov ozýva smiech a urobí tieto sviatočné dni ešte krajšími.
 


OZNAMY  

Vianočný bazár 2023
20.december.2023Milí naši KUKUČÍNKARI!
smile
V našej škole máme deti s veľkým srdcom a znova sme preukázali našu dobročinnosť. 
Na našom školskom VIANOČNOM BAZÁRI sa zozbieralo rekordných 696,40 €!
Predalo sa VŠETKO (video)!
 
Veľké poďakovanie patrí nášmu žiackemu parlamentu, všetkým vám, ktorí ste doniesli veci na predaj, tým, ktorí ste nakúpili a aj tým, ktorí predávali a organizovali bazár...
Výťažok poputuje Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne – detskému oddeleniu, odovzdajú ho zástupcovia žiackeho parlamentu v novom roku.
Veríme, že peniažky budú slúžiť dobrej veci.
 
Ďakujeme!


ÚSPECHY  

Info o poskytnutí dotácie na stravu od 1.1.2024
15.december.2023Vážení rodičia!

Poskytnutie dotácie na stravu na základe žiadosti rodiča - informácie od ÚPSVaR :
V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu na stravu požiada.

Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije, môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage, avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.
Pre urýchlenie a zjednodušenie komunikácie sme v našej škole prednostne zvolili podávanie žiadosti cez EduPage (žiadosti a vyhlásenia), prosím, rešpektujte to.
V prílohe prikladáme aj papierovú formu žiadosti – ak náhodou.....
Ak rodič žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na svoje dieťa už predložil v rozpočtovom roku 2023 a táto žiadosť nebola ...


celý článok...


INFO  

Poplatky za ŠKD, dopravné - december - dôležité oznamy
30.november.2023Vážení rodičia,

 

blíži sa koniec kalendárneho roka a aj koniec finančného vyúčtovania v platbách za predpísané poplatky za ŠKD a dopravné pre dochádzajúcich žiakov.


1. Platba za ŠKD:
Upozorňujeme na dodržanie termínu platby (do 20.- teho) v mesiaci DECEMBER!
Od 22.12 do 31.12 býva účet nefunkčný (z dôvodu uzatvorenia kalendárneho roka a zúčtovanie poplatkov so zriaďovateľom). Platba, ktorú by ste zaplatili v danom čase, by sa Vám vrátila na Váš účet a budete ju musieť opäť uhradiť v januári.

2. DOPRAVNÉ - cestovné lístky pre dochádzajúcich žiakov:
Prosíme odovzdať podľa dochádzky do školy k dátumu 15.12.2023 (piatok) do kancelárie školy najneskôr 18.12.2023 (pondelok), pretože ešte ich musíme skontrolovať a spracovať podklady na vyúčtovanie. Aj ich odoslať na Vaše účty.
Zvyšné cestovné lístky v týždni od 18.12. do 22.12.2023 odovzdáte potom spolu s januárovými lístkami. Nalepte si ich osobitne, odlíšte od januárových. Vyplatíme ich spolu s januárovými.

 

Ďakujeme za porozumenie.OZNAMY  

Pozvánky na predvianočné akcie
23.november.2023Srdečne Vás pozývame na každoročnú vianočnú akadémiu - 29.11.2023 o 16.00 hod v MsKS Dolný Kubín.

 

1.12.2023 naše deti v Parku Martina Kukučína ozdobia (doobedu) a rozsvietia (o 15.00 hod) stromček v rámci akcie EKO Vianoce.

 
6.12.2023 k nám príde Mikuláš. Čistite čižmičky, učte sa básničky a poslúchajte!
 
A v Kukučínke sa aj tento rokrok uskutoční Vianočný bazár 13.12. a 14.12.2023.
Spojme sa, urobme dobrú vec...výťažok z bazáru poputuje do dolnokubínskej nemocnice.
Dopredu ďakujeme!

 

 

  

 

O každej tejto akcii (po jej uskutočnení) si môžete prečítať a pozrieť fotky a videá v našej FOTOGALÉRII.POZVÁNKY  


 

[predchádzajúca]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 84 [ďalšia]6-10 z 419


Posledné oznamy


TÝŽ(DEŇ) OTVORENÝCH DVERÍ V KUKUČÍNKE

-27.február.2024


Karneval

-10.február.2024


Rodičovská zábava

-29.január.2024


Kategórie