ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


V mene detí ďakujeme za darovanie 2% z Vašich daní OZ Kukučínka. Viac informácií nájdete v menu vľavo "2% Z DANE".
Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov
4.september.2022Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov - predovšetkým pre nových žiakov a pre tých, kde nastala zmena!

ZŠ M. Kukučína aj v školskom roku 2022/2023 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka náklady na dopravu do verejnej školy v spoločnom školskom obvode, ak v mieste trvalého pobytu žiaka nie je zriadená základná škola.
Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu školy a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani byt v nájme), a zároveň dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.

Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín:
obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1.-9.ročník, Osádka 1.-9.ročník, Leštiny 1.-9.ročník, Pucov 5.-9.ročník, Pokryváč 5.-9.ročník....

Viac informácií v prílohách: 

- Oznam o dopravnom - preplácaní cestovných nákladov

- Čestné prehlásenie ...


celý článok...


OZNAMY  

Školský psychológ v našej škole
30.august.2022Milí rodičia, žiaci,
 
od tohto školského roka sa náš tím rozrástol o pozíciu školský psychológ.
 
Budeme radi, ak pri problémoch využijete naše služby a budeme vám nápomocní.
 
 
Viac informácií nájdete v menu PORADENSTVO/Školský psychológ.


INFO  

Otvorenie školského roka 2022/2023
29.august.2022Vážení rodičia, milí žiaci,

 

začiatok školského roka 2022/2023 sa nezadržateľne blíži,

do školy sa nastupuje 5. septembra 2022 (pondelok). 

 

Zatiaľ sme bez obmedzení (okrem písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti) a držme si prsty, aby to tak dlho zostalo. Všetky informácie nájdete v prílohách.

 

Užívajte ešte posledné letné prázdninové dni a budúci pondelok sa tešíme na všetky naše kukučínkarske deti. Krásne dni Vám všetkým prajeme.

 

Prílohy: 

- INFO otvorenie šk. roka 2022/2023

- Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

- Vstup do objektov

- Rozhodnutie ministra

- Zelená otvoreným školám

 INFO  

Letná škola 2022
15.august.2022V pondelok 15.8.2022 sa začala letná škola. 

 

 

Reporty z každého dňa môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.

 

Rodičia, ktorí prihlásili svoje dieťa do letnej školy, nájdu všetky potrebné informácie v prílohe. 

 

Príloha:

- informácie pre rodičov

- program letnej školy

- vyhlásenie o bezpríznakovostiOZNAMY  

Poplatky v ŠKD, ŠJ, CVČ - školský rok 2022/2023
25.júl.2022Informácie o poplatkoch v ŠKD v školskom roku 2022/2023 nájdete TU.

 

Informácie o poplatkoch v ŠJ v školskom roku 2022/2023 nájdete TU a TU.

 

Informácie o poplatkoch v CVČ nájdete TU.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 3/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.

 INFO  


 

[predchádzajúca] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 74 [ďalšia]31-35 z 366


Posledné oznamy


Kategórie