ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetky naše zdokumentované akcie, aktivity, podujatia, ... môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.
Rodičovská zábava
9.január.2023 

Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete v našej FOTOGALÉRII.POZVÁNKY  

OZNAM O POPLATKOCH V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH - ŠJ, ŠKD, CVČ od 1.1.2023
29.december.2022Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, 6 a 7, § 49 ods. 4, 5 a 6, § 114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6, 7 a 8 a § 140 ods. 10 a 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta DK ...( VZN č. 12/2022 v prílohe)

Vážení rodičia, prinášame nemilú správu o zvyšovaní poplatkov, doba to takto priniesla, škola za to nemôže ...
Prosíme, pozrite si zmenené výšky poplatkov, preštudujte pokyny. Zároveň si zmeňte trvalé príkazy vo svojich bankách a od nového roka budeme ...


celý článok...


OZNAMY  

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2023
22.december.2022Vianočný čas sú krásne chvíle,

čas znovu zažiť niečo  milé.

Rodinu objať, stretnúť priateľov,

spojenie duší cítiť aj bez slov.

 

Prajeme Vám všetkým krásne Vianoce prežité v kruhu svojich blízkych,

 v novom roku 2023 pevné zdravie, pokoj, šťastie a lásku.

 OZNAMY  

Oznam o prerušení prevádzky školy a školských zariadení (chrípkové prázdniny)
15.december.2022Na základe odporúčania RÚVZ v Dolnom Kubíne (príloha) a so súhlasom zriaďovateľa sa prerušuje vyučovanie v Základnej škole M. Kukučína v Dolnom Kubíne (chrípkové prázdniny) na 7 dní - od 16.12.2022 do 22.12.2022 z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí - akútne respiračné ochorenia - viac ako 30 % z celkového počtu žiakov.
Po dohode so zriaďovateľom je pozastavená aj činnosť CVČ, ŠKD a školskej jedálne.
Všetci žiaci budú odhlásení zo školskej stravy.
Vyučovanie sa začne až po vianočných prázdninách - 9.1.2023.
Podrobnejšie informácie, aj o vyzdvihnutí vecí z tried a zo školy, Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.

 

 

Oznam o prerušení prevádzky školy a školských zariadení OZNAMY  

Vianočný čas
7.december.2022Blížia sa Vianoce a je to cítiť aj v našej škole - navštívil nás Mikuláš, na hodinách nemeckého jazyka sme vytvorili vianočné plagáty, napiekli a ozdobili sme medovníčky, postavili betlehem, ... 

 

   

 

Viac informácií a fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.

 

Tešíme sa na Vianoce!INFO  


 

[predchádzajúca] 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 81 [ďalšia]46-50 z 403


Posledné oznamy


Kategórie