ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

  

 

 

 

 

Oznam o termínoch úhrad poplatkov v ŠKD - školský rok 2023/2024

 

Celé znenie oznamu o termínoch a spôsobe úhrad poplatkov v ŠKD v školskom roku 2023/2024 nájdete TU.

 


 

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) od 1.1.2023 - TU

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 12/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.

 


 

Upozornenie pre rodičov – odhlasovanie zo ŠKD

 

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa  zo ŠKD doručte mesiac vopred do kancelárie školy.

 

Dieťa bude odhlásené až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca podľa dátumu doručenia žiadosti do školy.

 

Za ten mesiac, v ktorom je doručená žiadosť, je potrebné zaplatiť.