ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"Týždeň mobilityV mesiaci september prebiehal Týždeň mobility  a v ŠKD sa rozhodli, že pre deti pripravia zaujímavé aktivity. Starší sa vybrali na náučný chodník Kuzmínovo. A naši najmenší tiež nezaostávali a pod vedením pani vychovávateliek si vyskúšali: kreslenie dopravných značiek, dopravných prostriedkov, riešenie dopravného kvízu, súťaž v jazde na kolobežkách a bicykli, tvorbu plagátov s rôznymi dopravnými prostriedkami. Preverili si aj obratnosť v skákaní cez švihadlo a lano. Klubáčikovia predviedli, čo sa naučili na gymnastickom a futbalovom krúžku. Počasie bolo skvelé  a bolo veselo. O rok si to všetci určite radi zopakujú.