ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

 

 

 

ODDELENIE

VYCHOVÁVATEĽKA

TRIEDY

1.

p. Iveta Sopúchová

1.A, 3.C

2.

p. Kristína Papánová

1.B, 3.C

3.

p. Silvia Vrabcová

1.C, 3.C

4.

p. Ľubica Valková

2.A, 4.A

5.

p. Jana Zavoďančíková

2.B, 4.D

6.

p. Jarmila Šulejová

2.C, 3.B

7.

p. Zdenka Čierna

3.A, 3.B

8.

p. Ľubica Šuvadová

4.B, 4.A

9.

p. Eva Gracová

4.C, 4.D