ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 Chcete sa dozvedieť viac o aktivitách v našej škole? Kliknite v menu vľavo "FOTOGALÉRIA" :-)
Jún - rovesnícke vzdelávanie v Kukučínke
1.jún.2023JÚN - ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE V KUKUČÍNKE
- vzdelávacie aktivity, kde starší žiaci (deviataci) budú učiť svojich mladších spolužiakov
 
"Učenie znamená zistiť, čo už viete." (Richard Bach, americký spisovateľ)
 
 
    Rovesnícke vzdelávanie sa považuje za inovatívny koncept budúceho vzdelávania, pričom sa u žiakov rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie: tvorivosť a inovatívnosť, kritické myslenie, riešenie problémov a rozhodovanie, komunikácia, tímová práca, digitálna a mediálna gramotnosť a zručnosti pre život.
    Zo starších žiakov školy sa postupnou prípravou (zameranie na to - ako viesť skupinu, či celú triedu, pripraviť pomôcky, zostaviť vhodné, pútavé a interaktívne aktivity), stávajú žiacki lektori (rovesníci), ktorí pripravia činnosti a vyučovacie hodiny pre mladších žiakov.
     Cieľom je, aby rovesníci zostavovali všetko v čo najväčšej miere samostatne, a to od návrhu až po realizáciu. Priebežne je potrebné s nimi ich návrhy konzultovať, svoje pripravené činnosti a hodiny si môžu odskúšať medzi sebou a analyzovať spoločne to, čo sa podarilo, čo je potrebné vylepšiť, doplniť, atď. Následne sa stanú lektormi pre mladších žiakov školy.
 
"Deti sú schopné učiť sa navzájom!"


OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie