ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

Celoslovenské testovania žiakov základných škôl sa uskutočnia v termínoch:T9 (riadny termín) - 6. 4. 2022 (streda) - matematika, slovenský jazyk a literatúra


T9 (náhradný termín) - 21. 4. 2022 (štvrtok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra


T5 - 18. 5. 2022 (streda) - matematika, slovenský jazyk a literatúra