ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetky naše zdokumentované akcie, aktivity, podujatia, ... môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.OZNAMY


Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov
4.september.2022Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov - predovšetkým pre nových žiakov a pre tých, kde nastala zmena!

ZŠ M. Kukučína aj v školskom roku 2022/2023 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka náklady na dopravu do verejnej školy v spoločnom školskom obvode, ak v mieste trvalého pobytu žiaka nie je zriadená základná škola.
Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu školy a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani byt v nájme), a zároveň dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.

Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín:
obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1.-9.ročník, Osádka 1.-9.ročník, Leštiny 1.-9.ročník, Pucov 5.-9.ročník, Pokryváč 5.-9.ročník....

Viac informácií v prílohách: 

- Oznam o dopravnom - preplácaní cestovných nákladov

- Čestné prehlásenie ...


celý článok...


OZNAMY  

Letná škola 2022
15.august.2022V pondelok 15.8.2022 sa začala letná škola. 

 

 

Reporty z každého dňa môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.

 

Rodičia, ktorí prihlásili svoje dieťa do letnej školy, nájdu všetky potrebné informácie v prílohe. 

 

Príloha:

- informácie pre rodičov

- program letnej školy

- vyhlásenie o bezpríznakovostiOZNAMY  

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
8.júl.2022OZNAM  pre rodiny, ktoré si  budú od 1. septembra uplatňovať poskytnutie dotácie  na podporu výchovy k stravovacím návykom – stravovanie  dieťaťa v školskej jedálni – do 8.8.2022 treba predložiť potvrdenie alebo čestné vyhlásenie!!!

 

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si môžu uplatniť rodičia,  ktorí sú  :

  1. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi
  2. Ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
  3. Ani jeden člen domácnosti si neuplatní na vyživované dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia /Daňový bonus/

K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť potrebné potvrdenie alebo vyhlásenie :

- Potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

- Potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime

- Nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus

 

Termín predloženia: do  08.08.2022 - Kancelária školskej jedálne – prízemie, alebo vhodiť do poštovej schránky pri bráne školy,  prípadne info: jurigova@zsmkdk.sk , t.č. 0917949404

 

Od 01.07.2022 v zmysle §52 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani ...


celý článok...


OZNAMY  

Rozlúčka deviatakov
30.jún.2022Naši deviataci rozprestreli krídla, opúšťajú brány našej školy, rozletia sa rôznymi smermi. 

My im držíme palce, nech je ich rozlet čo najúspešnejší!

 

 

Ďalšie fotografie nájdete v našej FOTOGALÉRII.OZNAMY  

Slávnostné ukončenie školského roka
29.jún.2022Program slávnostného ukončenia školského roka:

 

7.50 - nástup žiakov do tried
8.00 - hlásenie v školskom rozhlase - báseň, príhovor p. riaditeľky
8.30 - vyhodnotenie školského roka v triedach - rozdávanie vysvedčení
9.30 - odchod žiakov na obed s tr. učiteľmi - 5., 6. roč. dolná jedáleň, 7., 8., 9. horná jedáleň,

                                                                 obedy s vychovávateľkami 1. - 4. roč. o 10.30
10.30 - rozlúčka s deviatakmi na chodbe bloku B

 OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 18 [ďalšia]21-25 z 90


Posledné oznamy


Záujmové útvary - šk. rok 2023/2024

-25.september.2023


Deviataci, dovidenia!

-30.jún.2023


Deň otcov

-18.jún.2023


Kategórie